Driftinformation

Ibland måste vi utföra arbeten på fjärrvärmenätet. Det kan t ex vara anslutning av ny kund, lagning av läcka eller underhåll av ledningar. Då kan vi vara tvungna att tillfälligt stänga av leveransen till ett begränsat område. Berörda fastighetsägare meddelas alltid via brev och informationen återfinns också här nedan.

Planerade arbeten

Orsak Start Slut
Läcka 2020-06-04 07:30 2020-06-04 14:00
Avtal Fastighet  Mätaradress
02699.02 Kv Lidret 2 Mangårdsvägen 10-18, Visättra
00004.02 Logen 6 Visättravägen 53, Huddinge
00004.02 Stallet 5 Visättravägen 61, Huddinge
02697.02 Kv Lidret 1 Mangårdsvägen 2-8, Visättra
02700.02 Kv Lidret 3 Mangårdsvägen 20-28, Vsättra
03198.02 Stallet 3 Visättravägen 65-75, Visättra

Orsak Start Slut
Omläggning av en ledning 2020-06-08 04:00 2020-06-08 21:00
Avtal  Fastighet  Mätaradress
00746.02 Sarven 8 Trädgårdsvägen 5
00763.02 Rödingen 1 Vinkelbacken 1 
00352.02 Kv Laxen 8 Laxvägen 9
00682.01 Kv Karpen 11 Lindhovsvägen 46
00687.01 Vitlingen 3-33 Lindhovsvägen 81-141, Vretarna
00690.03 Harren 1 Lindhovsvägen 19 
03086.01 Tuna Krog 2 Tumbavägen 38, Tumba 
00310.02 Laxen 3 Lindhovsvägen 3
03285.01 Kv Laxen 1 Lindhovsvägen 7
03286.01 Kv Laxen 9 Laxvägen 7
03296.01 Kv Öringen 9 Harrvägen 3
03299.01 Utmarken 9 Hökbursvägen 21
00343.03 Kv Öringen 3 Lindhovsvägen 9
03532.01 Utmarken 8 Hökbursvägen 19
03531.01 Utmarken 7 Hökbursvägen 17
01889.01 Gösen 2-52 Kottestigen 19-119, Vretarna 
03281.02 Kv Laxen 10 Laxvägen 5
00758.02 Rödingen 4 Vinkelbacken 7
00762.01 Rödingen 7 Vinkelbacken 13 
00345.01 Forellen 9 Forellvägen 17
00757.03 Rödingen 2 Vinkelbacken 3
00686.01 Vretarna 1 Lindhovsvägen 31-75 Vretarna
00747.02 Kv Sarven 7 Trädgårdsvägen 5 A
00764.02 Kv Öringen 2 Lindhovsvägen 11 
00771.01 Kv Rödingen 8 Lindhovsvägen 25, Vretarna 
00813.02 Kv Harren 3 Lindhovsvägen 15
00900.05 Kv Forellen 8 Forellvägen 15
00450.03 Iden 4 Trädgårdsvägen 6
00348.03 Kv Harren 5 Harrvägen 6
04059.01 Vreta Gård 3 Vreta Gårds väg 18
04424.01 Siken 3 Vinkelbacken 8
00193.01 Kv Komministern 2,3 del av 4 Nackdalavägen 8, Tuna 
03288.02 Kv Forellen 5 Forellvägen 9
00349.02 Kv Forellen 6 Forellvägen 11
00351.02 Kv Laxen 2 Lindhovsvägen 5
02658.04 Kv Harren 2 Lindhovsvägen 17
03088.01 Kv Sutaren 6 Lignellsvägen 1
03205.02 Kv Öringen 4 Laxvägen 4
02671.02 Kv Sillen o Kv Malen Långsvängen, Vretarna 
02672.02 Kv Strömmingen 1-74 Aspenvägen, Vretarna 
03287.01 Kv Öringen 8 Harrvägen 5
03298.01 Kv Öringen 6 Laxvägen 8
00237.02 Inägan 4 Hökbursvägen 12
00240.01 Kv Inägan 5 Hökbursvägen 14

Orsak Start Slut
Läcka 2020-06-09 08:00 2020-06-09 14:00
Avtal  Fastighet Mätaradress
00062.04 Forbonden 4 Fittjavägen 3-9, Fittja
04438.01 Forbonden 4 Fittja torg 15-17, Fittja
04444.02 Forbonden 4 Fittja Torg
00105.01 Kv Forbonden 5-7 Krögarvägen 6, Fittja
00112.01 Kv Myran 1 Krögarvägen 8, Fittja