Driftinformation

Ibland måste vi utföra arbeten på fjärrvärmenätet. Det kan t ex vara anslutning av ny kund, lagning av läcka eller underhåll av ledningar. Då kan vi vara tvungna att tillfälligt stänga av leveransen till ett begränsat område. Berörda fastighetsägare meddelas alltid via brev och informationen återfinns också här nedan.

Planerade arbeten

Orsak Start Slut
Läcka 2020-02-25 08:00 2020-02-25 15:00
Avtal  Fastighet  Mätaradress
00389.03 Kallan 3 Tallhedsvägen 25, Balingsnäs
00399.01 Gudet 1 Prästvägen 5
00505.03 Handbollen 1 Prästvägen 23-25, Balingsnäs
03341.01 Kv Sälgen 5 Tallhedsvägen 12
00255.01 Kv Oxen 1-36, Sälgen 10 Lövängsvägen, Huddinge
04429.01 Guldet 13 Prästvägen 7 
00463.03 Kv Pärlan 17 Prästvägen 8
04234.01 Pilen 17 Prästvägen 18
02396.03 Handbollen 3 Sjövägen 23, Huddinge 
00836.01 Kv Pärlan 20 Prästvägen 12
00256.03 Kallan 2 Prästvägen 30 A, Huddinge
03339.01 Kv Sälgen 7 Tallhedsvägen 16
03342.01 Kv Sälgen 6 Tallhedsvägen 14