Driftinformation

Ibland måste vi utföra arbeten på fjärrvärmenätet. Det kan t ex vara anslutning av ny kund, lagning av läcka eller underhåll av ledningar. Då kan vi vara tvungna att tillfälligt stänga av leveransen till ett begränsat område. Berörda fastighetsägare meddelas alltid via brev och informationen återfinns också här nedan.

Planerade arbeten

Orsak Start Slut
Inkoppling ny ledning 2021-10-26 08:00 2021-10-26 17:30
Avtal  Fastighet Mätaradress
04014.01 Eskadern 13 Lufsarstigen 8
03851.02 Kv Flygtornet 6 Gösta Frohms väg 8
03055.02 Skyttbrink 15 Skyttbrinksvägen 11 Skyttbrink
04084.02 Eskadern 34 Gösta Frohms väg 35
03774.03 Kv Hjulet 8 Vaktrundan 18
04053.02 Flygfyren 8 Hanvedens Allé 66
04083.02 Eskadern 33 Gösta Frohms väg 33
02709.03 Skyttbrink 13 Skyttbrinksvägen 34 A-C
03729.01 Kv Skyttbrink 41 Skyttbrinksvägen 17 , Tumba Br
03329.01 N/A Kanslivägen 14, Riksten
03335.01 N/A Hangarvägen 34, Riksten
03070.01 Skyttbrink 30 Himmelsbodavägen, Skyttbrink
03747.02 Skyttbrink 18 Skyttbrinksvägen 24 , Tumba Br
02651.02 Kv Skyttbrink 5 Himmelsbodavägen 3, Skyttbrink
02682.04 Kv Skyttbrink 17 Skyttbrinksvägen 22, Skyttbri 
03315.01 N/A Kanslivägen 29, Riksten
04410.01 Piloten 1 Friluftsvägen 19, Riksten
04411.01 Piloten 1 Spåntorpsvägen 4, Riksten
04412.01 Piloten 1 Spåntorpsvägen 2, Riksten
04407.01 Piloten 1 Eklundshovsvägen 35, Riksten
04408.01 Piloten 1 Eklundshovsvägen 37, Riksten
04409.01 Piloten 1 Friluftsvägen 17, Riksten
03770.01 Förbandet 1 Flottiljvägen 190, Riksten
03730.02 Förbandet 2 Flottiljvägen
02659.01 Kv Skyttbrink 4 Himmelsbodavägen 11, Skyttbrin
03463.02 Kv Kasernen 10 Flottiljvägen 100
03518.02 Kv Annaberg 10 Annabergsvägen 30
03447.01 Kv Divisionen 33 Flottiljvägen 202
03523.01 Kv Annaberg 6 Flottiljvägen 153
03439.01 Kv Divisionen 23 Korstorpsvägen 15
03449.01 Kv Divisionen 27 Strövarvägen 2
03538.01 Kv Divisionen 18 Korstorpsvägen 25
03536.01 Divisionen 20 Korstorpsvägen 21
02808.01 Tumba 7:230 Hamringevägen 1, Hamringe
02453.01 Kv Skyttbrink 3  Himmelsbodavägen 5, Skyttbrink
02663.03 Kv Skyttbrink 23 Skyttbrinksvägen 38, Skyttbrin
03045.01 Kv Skyttbrink 24 Skyttbrinksvägen 36, Skyttbri 
03737.02 Kv Skyttbrink 35 Skyttbrinksvägen 37 , Tumba Br
03519.01 Kv Annaberg 11 Annabergsvägen 32
03514.01 Kv Mässen 3 Korstorpsvägen 8
03455.02 Kv Kasernen 2 Flottiljvägen 84
03459.02 Kv Kasernen 6 Flottiljvägen 92
03460.02 Kv Kasernen 7 Flottiljvägen 94
03827.02 Kv Flottiljen 4 Flottiljvägen 143
03461.02 Kv Kasernen 8 Flottiljvägen 96
03472.02 Kv Kasernen 19 Flottiljvägen 118
03469.02 Kasernen 16 Flottiljvägen 112
03775.01 Kv Hjulet 7 Vaktrundan 20
03772.01 Kv Hjulet 10 Vaktrundan 14
03515.02 Kv Mässen 2 Korstorpsvägen 10
03434.02 Kv Roten 3 Korstorpsvägen 18
03468.02 Kv Kasernen 15 Flottiljvägen 110
03529.03 Annaberg 1 Stavgången 7
03819.01 Kv Flottiljen 2 Flottiljvägen 149
03817.01 Flottiljen 11 Annabergsvägen 25
03818.01 Kv Flottiljen 6 Flottiljvägen 145
03470.02 Kv Kasernen 17 Flottiljvägen 114
03454.02 Kv Kasernen 1 Flottiljvägen 82
03478.01 Kv Kasernen 25 Flottiljvägen 130
03539.02 Kv Divisionen 17 Friluftsvägen 41
03483.01 Kv Kasernen 30 Flottiljvägen 140
03835.01 Kv Flottiljen 3 Flottiljvägen 93
03840.01 Kv Flottiljen 16 Flottiljvägen 127
03841.01 Flottiljen 17 Flottiljvägen 129
03842.01 Kv Flottiljen 18 Flottiljvägen 131
03492.01 Kv Kasernen 39 Flottiljvägen 158
03545.02 Kv Divisionen 9 Flottiljvägen 208
03880.01 Kv Bataljonen 5 Friluftsvägen 61
03888.01 Kv Bataljonen 13 Friluftsvägen 65
03887.01 Kv Bataljonen 12 Friluftsvägen 67
03891.01 Kv Bataljonen 16 Friluftsvägen 75
03884.01 Kv Bataljonen 9 Skogsmulles väg 7
03484.02 Kv Kasernen 31 Flottiljvägen 142
03491.01 Kv Kasernen 38 Flottiljvägen 156
03894.01 Kv Flygtornet 10 Gösta Frohms väg 20
04022.01 Aspiranten 1 Flygarvägen 5, Riksten
03732.01 Norra Underhållet 1 Flottiljvägen 159, Riksten
03796.01 Tullinge 21:316 Flottiljvägen 60, Riksten
03845.01 Tullinge 21:316 Brantbrinks IP Flottiljvägen 60, Riksten
02908.03 Kv Skyttbrink 26 Skyttbrinksvägen 4, Skyttbrink
03316.02 Riksten Mässvägen 26, Riksten
03317.03 Riksten 9:2 Kanslivägen 24, Riksten
03318.02 Riksten 9:2 Kanslivägen 20, Riksten
03929.01 Kv Bankorset 7 Skogsmulles väg 12
03930.01 Kv Bankorset 8 Strövarvägen 36
03924.01 Kv Bankorset 2 Skogsmulles väg 8
03928.01 Kv Bankorset 6 Skogsmulles väg 10
03825.02 Flottiljen 22 Flottiljvägen 139
03499.02 Kv Kasernen 46 Flottiljvägen 172
03822.02 Kv Flottiljen 19 Flottiljvägen 133
03501.02 Kv Kasernen 48 Flottiljvägen 176
03502.02 Kv Kasernen 49 Flottiljvägen 178
03932.01 Kv Bankorset 10 Strövarvägen 38
03505.01 Kv Kasernen 52 Annabergsvägen 15
03823.02 Flottiljen 20 Flottiljvägen 135
03442.02 Kv Divisionen 30 Promenadstigen 5
03934.01 Kv Bankorset 12 Hanvedens Allé 92
03916.01 Botkyrka Södra Underhållet 3 Skogsmulles väg 25
03919.02 Botkyrka Södra Underhållet 6 Skogsmulles väg 31
03810.02 Tullinge 21:316 Brantbrinks IP
03852.01 Flygtornet 11 Strövarvägen 11
04020.01 Flygtornet 2 Flottiljvägen 163
04035.01 Korstorp 5 Friluftsvägen 35
04039.02 Flygfyren 3 Skogsmulles väg 40
04015.01 Eskadern 14 Lufsarstigen 6
04010.01 Eskadern 9 Naturvägen 15
03534.03 Kv Divisionen 22 Korstorpsvägen 17
03332.02 Riksten 9:7 Hangarvägen 20, Riksten
04120.02 Eskadern 59 Friluftsvägen 109
03438.02 Kv Divisionen 24 Korstorpsvägen 13
04270.03 Bergmässen 1 Mässvägen 31
04117.04 Eskadern 54 Strövarvägen 50
03542.03 Kv Divisionen 14 Friluftsvägen 47
03815.02 Flottiljen 9 Annabergsvägen 35
03494.02 Kv Kasernen 41 Flottiljvägen 162
04399.02 Eskadern 88 Strövarvägen 47
04400.02 Eskadern 88 Strövarvägen 45
04357.02 Markan 4 Mässvägen 39
04088.03 Eskadern 38 Vandrarvägen 12
04085.02 Eskadern 35 Naturvägen 25
03848.03 Kv Navet 1 Vaktrundan 7
04060.02 Eskadern 4 Hanvedens Allé 87-89, Riksten
04070.01 Eskadern 21 Lufsarstigen 9
03436.06 Kv Roten 1 Korstorpsvägen 22
04239.01 Korstorp 4 Friluftsvägen 33
04343.02 Hangaren 4 Eklundshovsvägen 29 A, Riksten
04350.02 Riksten 9:2 Flottiljvägen 85
04122.02 Eskadern 57 Friluftsvägen 105
04506.01 Skyttbrink 14 Skyttbrinksvägen 40
04256.04 Bergmässen 1 Mässvägen 3
04131.03 Eskadern 68 Strövarvägen 56
02733.02 Skyttbrink 16 Skyttbrinksvägen 20, Skyttbri 
02665.05 Skyttbrink 8 Himmelsbodavägen 7, Skyttbrink
04512.01 Skyttbrink 25 Skyttbrinksvägen 42
04358.02 Markan 5 Flygarvägen 6
04079.02 Eskadern 29 Hanvedens Allé 75
03839.03 Kv Flottiljen 24 Flottiljvägen 125
03473.03 Kv Kasernen 20 Flottiljvägen 120
03778.03 Kv Hjulet 4 Vaktrundan 26
04114.02 Eskadern 51 Strövarvägen 44
04074.01 Eskadern 25 Gösta Frohms väg 36
04071.01 Eskadern 22 Naturvägen 21
04054.01 Flygfyren 9 Hanvedens Allé 64
04055.01 Flygfyren 10 Hanvedens Allé 62
04087.02 Eskadern 37 Naturvägen 29
04057.02 Flygfyren 12 Hanvedens Allé 58
04382.01 Bataljonen 18 Strövarvägen 14
04386.01 Bataljonen 22 Strövarvägen 22
03931.02 Kv Bankorset 9 Friluftsvägen 85
04115.03 Eskadern 52 Strövarvägen 46
03779.03 Kv Hjulet 3 Vaktrundan 28
03075.02 Kv Skyttbrink 29 Himmelsbodavägen 10 , Skyttbri
03540.03 Kv Divisionen 16 Friluftsvägen 43
03547.03 Kv Divisionen 11 Flottiljvägen 212
04248.01 Korstorp 3 Friluftsvägen 31
04139.02 Eskadern 66 Friluftsvägen 123
04143.02 Eskadern 62 Friluftsvägen 115
03781.02 Kv Navet 5 Vaktrundan 9
03496.06 Kasernen 43 Flottiljvägen 166
04130.03 Eskadern 67 Strövarvägen 54
03524.02 Kv Annaberg 4 Flottiljvägen 155
04090.03 Eskadern 40 Vandrarvägen 8
04214.02 Banljuset 1 Skogsmulles väg 20
04216.02 Banljuset 3 Skogsmulles väg 24
04220.02 Banljuset 7 Hanvedens Allé 80
03467.03 Kv Kasernen 14 Flottiljvägen 108
04077.02 Eskadern 28 Hanvedens Allè 77
03921.03 Botkyrka Södra Underhållet 8 Skogsmulles väg 35
04128.04 Eskadern 47 Friluftsvägen 93
04118.04 Eskadern 61 Friluftsvägen 113
04240.02 Mässen 7 Kanslivägen 19, Riksten
04132.02 Eskadern 69 Strövarvägen 58
04219.02 Banljuset 6 Skogsmulles väg 30
04218.01 Banljuset 5 Skogsmulles väg 28
04249.02 Korstorp 1 Friluftsvägen 27
04086.03 Eskadern 36 Naturvägen 27
04147.01 Eskadern 79 Naturvägen 13 B
04221.02 Banljuset 8 Hanvedens Allé 78
04007.02 Eskadern 6 Klättrarstigen 3
04154.03 Eskadern 81 Strövarvägen 59
04138.02 Eskadern 71 Naturvägen 1
04217.01 Banljuset 4 Skogsmulles väg 26
03838.02 Kv Flottiljen 15 Flottiljvägen 99
04250.02 Korstorp 2 Friluftsvägen 29
04149.02 Eskadern 77 Naturvägen 11 B
04251.02 Del av Riksten 9:12 Markan
04129.02 Eskadern 46 Friluftsvägen 91
04153.02 Eskadern 82 Strövarvägen 61
03481.04 Kv Kasernen 28 Flottiljvägen 136
04148.02 Eskadern 78 Naturvägen 13 A
04144.01 Eskadern 85 Klättrarstigen 6
04146.01 Eskadern 87 Klättrarstigen 10
04223.01 Banljuset 10 Hanvedens Allé 74
04224.01 Banljuset 11 Hanvedens Allé 72
04225.01 Banljuset 12 Hanvedens Allé 70
04439.02 Flygtornet 13 Strövarvägen, Riksten
03535.03 Kv Divisionen 21 Korstorpsvägen 19
03814.02 Flottiljen 8 Annabergsvägen 33
04135.03 Eskadern 74 Naturvägen 7
04265.03 Bergmässen 1 Mässvägen 21
04127.03 Eskadern 48 Friluftsvägen 95
02711.07 Kv Skyttbrink 11 Skyttbrinksvägen 30, Skyttbrin
04156.02 Plutonen 14 Naturvägen 16
04016.02 Eskadern 15 Lufsarstigen 4
04040.02 Flygfyren 4 Skogsmulles väg 42
03876.02 Bataljonen Friluftsvägen 53
04162.02 Plutonen 13 Naturvägen 14
04263.03 Bergmässen 1 Mässvägen 17
03441.03 Kv Divisionen 28 Promenadstigen 3
04396.02 Eskadern 88 Strövarvägen 53
04017.03 Eskadern 16 Hanvedens Allé 81
03914.03 Södra Underhållet 1 Gösta Frohms väg 15
03498.02 Kv Kasernen 45 Flottiljvägen 170
03476.03 Kasernen 23 Flottiljvägen 126
04257.02 Bergmässen 1 Mässvägen 5
04259.02 Bergmässen 1 Mässvägen 9
03837.03 Kv Flottiljen 14 Flottiljvägen 97
04284.02 Plutonen 20 Naturvägen 28
03927.03 Kv Bankorset 5 Friluftsvägen 83
04275.02 Bataljonen 1 Flottiljvägen 167, Riksten
03548.03 Kv Divisionen 12 Flottiljvägen 214
04290.01 Hangaren 2 Hangarvägen 7
03553.04 Kv Divisionen 7 Promenadstigen 10
04397.02 Eskadern 88 Strövarvägen 51
03444.03 Kv Divisionen 36 Flottiljvägen 196
04272.03 Bergmässen 1 Mässvägen 35
03776.03 Hjulet 6 Vaktrundan 22
04351.01 Hangaren 7 Flygarvägen 14
04368.01 Hangaren 3 Eklundshovsvägen, Riksten 
03879.02 Kv Bataljonen 4 Friluftsvägen 59
03915.03 Södra Underhållet 2 Gösta Frohms väg 17
04283.02 Plutonen 12 Naturvägen 12
04157.02 Plutonen 15 Naturvägen 18
04082.02 Eskadern 32 Gösta Frohms väg 31
03786.02 Kv Navet 2 Vaktrundan 15
03883.02 Kv Bataljonen 8 Skogsmulles väg 9
04072.03 Eskadern 23 Naturvägen 23
04401.02 Eskadern 88 Strövarvägen 43
04402.02 Eskadern 88 Strövarvägen 41
04398.02 Eskadern 88 Strövarvägen 49
04384.01 Bataljonen 20 Strövarvägen 18
04385.01 Bataljonen 21 Strövarvägen 20
04125.03 Eskadern 50 Friluftsvägen 99
04387.01 Bataljonen 23 Strövarvägen 24
04389.01 Bataljonen 25 Strövarvägen 28
04092.02 Eskadern 42 Vandrarvägen 4
04091.02 Eskadern 41 Vandrarvägen 6
04006.02 Eskadern 5 Hanvedens Allé 83
04282.02 Plutonen 11 Naturvägen 10
04278.02 Plutonen 7 Naturvägen 2
04279.02 Plutonen 8 Naturvägen 4
04080.02 Eskadern 30 Gösta Frohms väg 27 
03849.02 Kv Flygtornet 4 Gösta Frohms väg 12
04161.02 Plutonen 19 Naturvägen 26
04151.02 Eskadern 84 Strövarvägen 65
03782.02 Kv Hjulet 2 Vaktrundan 30
04013.02 Eskadern 12 Lufsarstigen 10
03450.02 Kv Divisionen 29 Strövarvägen 4
03485.03 Kv Kasernen 32 Flottiljvägen 144
04073.03 Eskadern 24 Gösta Frohms väg 38
04372.02 Hangaren 10 Eklundshovsvägen 27 , Riksten 
03437.02 Kv Divisionen 25 Korstorpsvägen 11
04037.04 Flygfyren 1 Skogsmulles väg 36
04011.01 Eskadern 10 Naturvägen 17
03466.03 Kv Kasernen 13 Flottiljvägen 106
04267.02 Bergmässen 1 Mässvägen 25
04266.02 Bergmässen 1 Mässvägen 23
04273.02 Bergmässen 1 Mässvägen 37
03440.03 Kv Divisionen 26 Promenadstigen 1
04258.03 Bergmässen 1 Mässvägen 7
04269.03 Bergmässen 1 Mässvägen 29
03527.02 Kv Annaberg 5 Stavgången 3
04008.01 Eskadern 7 Klättrarstigen 5
04268.02 Bergmässen 1 Mässvägen 27
04352.01 Hangaren 6 Flygarvägen 16
04355.01 Hangaren 8 Flygarvägen 12
04356.01 Markan 3 Mässvägen 41
03541.03 Kv Divisionen 15 Friluftsvägen 45
04395.02 Eskadern 88 Strövarvägen 55
03907.02 Kv Flygtornet 8 Gösta Frohms väg 16
04009.02 Eskadern 8 Klättrarstigen 7
03923.01 Kv Bankorset 1 Friluftsvägen 81
03503.02 Kv Kasernen 54 Annabergsvägen 11
03933.01 Kv Bankorset 11 Friluftsvägen 87
03456.04 Kv Kasernen 3 Flottiljvägen 86
04067.02 Eskadern 18 Lufsarstigen 3
03549.04 Kv Divisionen 3 Promenadstigen 2
03794.02 Hjulet 1 Vaktrundan 32
03736.02 Kv Skyttbrink 34 Skyttbrinksvägen 39
03443.03 Kv Divisionen 37 Flottiljvägen 194
04280.03 Plutonen 9 Naturvägen 6
03462.03 Kv Kasernen 9 Flottiljvägen 98
03517.03 Kv Annaberg 9 Annabergsvägen 28
03458.03 Kv Kasernen 5 Flottiljvägen 90
04038.02 Flygfyren 2 Skogsmulles väg 38
04126.02 Eskadern 49 Friluftsvägen 97
04160.03 Plutonen 18 Naturvägen 24
04119.02 Eskadern 60 Friluftsvägen 111
04089.03 Eskadern 39 Vandrarvägen 10
03211.02 Kv Skyttbrink 36 Skyttbrinksvägen 35, Skyttbrin
04081.01 Eskadern 31 Gösta Frohms väg 29
02684.04 Kv Skyttbrink 2 Himmelsbodavägen 1, Skyttbrink
04069.01 Eskadern 20 Lufsarstigen 7 
04056.02 Flygfyren 11 Hanvedens Allé 60
04068.01 Eskadern 19 Lufsarstigen 5
04093.01 Eskadern 43 Hanvedens Allé 73
04041.03 Flygfyren 5 Skogsmulles väg 44
04066.01 Eskadern 17 Hanvedens Allé 79
04124.02 Eskadern 55 Friluftsvägen 101
03997.02 Eskadern 1 Hanvedens Allé  91-93
04158.02 Plutonen 16 Naturvägen 20
03780.02 Kv Hjulet 11 Vaktrundan 12
03445.06 Kv Divisionen 35 Flottiljvägen 198
04140.02 Eskadern 65 Friluftsvägen 121
04142.02 Eskadern 63 Friluftsvägen 117
04215.02 Banljuset 2 Skogsmulles väg 22
04052.04 Flygfyren 7 Hanvedens Allé 68
03513.01 Kv Mässen 4 Korstorpsvägen 6
04121.02 Eskadern 58 Friluftsvägen 107
03886.02 Kv Bataljonen 11 Friluftsvägen 77
04136.02 Eskadern 73 Naturvägen 5
04137.01 Eskadern 72 Naturvägen 3
04133.02 Eskadern 70 Strövarvägen 60
03446.01 Kv Divisionen 34 Flottiljvägen 200
03448.01 Kv Divisionen 32 Flottiljvägen 204
03475.01 Kv Kasernen 22 Flottiljvägen 124
03731.01 Kv Flottiljen 1 Flottiljvägen, Riksten
04222.02 Banljuset 9 Hanvedens Allé 76
04155.01 Eskadern 80 Strövarvägen 57
04150.02 Eskadern 76 Naturvägen 11 A
04152.01 Eskadern 83 Strövarvägen 63
04145.01 Eskadern 86 Klättrarstigen 8
03528.02 Kv Annaberg 3 Stavgången 5
03457.02 Kv Kasernen 4 Flottiljvägen 88
03512.01 Kv Mässen 5 Korstorpsvägen 4
03522.01 Kv Annaberg 8 Flottiljvägen 151
03177.01 Kv Skyttbrink 9 Skyttbrinksvägen 26, Skyttbrin
03471.02 Kv Kasernen 18 Flottiljvägen 116, Riksten
04116.03 Eskadern 53 Strövarvägen 48
04159.02 Plutonen 17 Naturvägen 22
03777.02 Kv Hjulet 5 Vaktrundan 24
04281.02 Plutonen 10 Naturvägen 8
03213.01 Kv Skyttbrink 37 Skyttbrinksvägen 33, Skyttbri 
03521.03 Kv Annaberg 13 Annabergsvägen 36
03920.03 Botkyrka Södra Underhållet 7 Skogsmulles väg 33
04076.02 Eskadern 27 Gösta Frohms väg 32 
03784.01 Kv Navet 4 Vaktrundan 11
03821.01 Kv Flottiljen 12 Annabergsvägen 27
03537.02 Kv Divisionen 19 Korstorpsvägen 23
03905.02 Kv Flygtornet 9 Gösta Frohms väg 18
04353.01 Hangaren 5 Flygarvägen 18
04354.01 Hangaren 9 Flygarvägen 10
03474.03 Kv Kasernen 21 Flottiljvägen 122
03525.02 Kv Annaberg 2 Flottiljvägen 157
03500.03 Kv Kasernen 47 Flottiljvägen 174
04383.01 Bataljonen 19 Strövarvägen 16
04388.01 Bataljonen 24 Strövarvägen 26
04390.01 Bataljonen 26 Strövarvägen 30
04134.02 Eskadern 75 Naturvägen 9
04271.02 Bergmässen 1 Mässvägen 33
03488.02 Kv Kasernen 35 Flottiljvägen 150
04141.03 Eskadern 64 Friluftsvägen 119
04012.01 Eskadern 11 Naturvägen 19
03451.01 Kv Divisionen 31 Strövarvägen 6
03479.01 Kv Kasernen 26 Flottiljvägen 132
03526.02 Kv Annaberg 7 Stavgången 1
03487.01 Kv Kasernen 34 Flottiljvägen 148
03482.02 Kv Kasernen 29 Flottiljvägen 138
03551.02 Kv Divisionen 5 Promenadstigen 6
04075.02 Eskadern 26 Gösta Frohms väg 34
03504.02 Kv Kasernen 53 Annabergsvägen 13
04381.02 Bataljonen 17 Strövarvägen 12
03935.04 Bankorset 13 Hanvedens Allé 90
03926.02 Kv Bankorset 4 Strövarvägen 34
04042.02 Flygfyren 6 Skogsmulles väg 46
03544.02 Kv Divisionen 8 Flottiljvägen 206
03877.01 Kv Bataljonen 2 Friluftsvägen 55
03889.01 Kv Bataljonen 14 Friluftsvägen 63
02673.02 Kv Skyttbrink 22 Himmelsbodavägen 9, Skyttbrink
03489.01 Kv Kasernen 36 Flottiljvägen 152
03490.01 Kv Kasernen 37 Flottiljvägen 154
03906.01 Kv Flygtornet 1 Flottiljvägen 165
03911.01 Kv Flygtornet 5 Gösta Frohms väg 10
04264.02 Bergmässen 1 Mässvägen 19
04262.02 Bergmässen 1 Mässvägen 15
04123.02 Eskadern 56 Friluftsvägen 103
03464.02 Kv Kasernen 11 Flottiljvägen 102
04260.02 Bergmässen 1 Mässvägen 11
03495.02 Kv Kasernen 42 Flottiljvägen 164
03520.01 Kv Annaberg 12 Annabergsvägen 34
03850.01 Kv Flygtornet 7 Gösta Frohms väg 14
03507.02 Kv Kasernen 50 Annabergsvägen 19
03497.03 Kv Kasernen 44 Flottiljvägen 168
03465.03 Kv Kasernen 12 Flottiljvägen 104
03320.02 Botkyrka Hangaren 1 Mässvägen 10, Riksten
03321.02 Botkyrka Logementet 1 Kanslivägen 17, Riksten
03322.02 Botkyrka Logementet 1 Kanslivägen 13, Riksten
03323.02 Botkyrka Logementet 1 Kanslivägen 9, Riksten
03324.02 Botkyrka Logementet 1 Kanslivägen 15, Riksten
03325.02 Botkyrka Logementet 1 Kanslivägen 7, Riksten
04461.01 Botkyrka Logementet 1 Kanslivägen 11, Riksten
03543.04 Divisionen 13 Friluftsvägen 49
04036.01 Flygtornet 3 Flottiljvägen 161
03435.02 Kv Roten 2 Korstorpsvägen 20
03550.01 Kv Divisionen 4 Promenadstigen 4
03552.02 Kv Divisionen 6 Promenadstigen 8
03773.01 Kv Hjulet 9 Vaktrundan 16
03433.02 Kv Roten 4 Korstorpsvägen 16
03813.01 Kv Flottiljen 7 Annabergsvägen 31
03816.01 Kv Flottiljen 10 Annabergsvägen 29
03477.01 Kv Kasernen 24 Flottiljvägen 128
03480.01 Kv Kasernen 27 Flottiljvägen 134
03836.01 Kv Flottiljen 13 Flottiljvägen 95
03785.01 Kv Navet 3 Vaktrundan 13
03878.01 Kv Bataljonen 3 Friluftsvägen 57
03882.01 Kv Bataljonen 7 Friluftsvägen 73
03881.01 Kv Bataljonen 6 Friluftsvägen 71
03890.01 Kv Bataljonen 15 Friluftsvägen 69
03546.02 Kv Divisionen 10 Flottiljvägen 210
03493.01 Kv Kasernen 40 Flottiljvägen 160
03486.01 Kv Kasernen 33 Flottiljvägen 146
03826.02 Flottiljen 23 Flottiljvägen 141
03925.01 Kv Bankorset 3 Skogsmulles väg 14
03506.02 Kv Kasernen 51 Annabergsvägen 17
03936.01 Kv Bankorset 14 Strövarvägen 40
03917.02 Södra Underhållet 4 Skogsmulles väg 27
03918.02 Botkyrka Södra Underhållet 5 Skogsmulles väg 29
03783.02 Kv Hjulet 12 Vaktrundan 10
03824.03 Kv Flottiljen 21 Flottiljvägen 137

Orsak Start Slut
Läcka 2021-11-02 08:30 2021-11-02 13:30
Avtal Fastighet Mätaradress
01781.01 Kv Paradisbacken 1 Sjödalsvägen, Huddinge 
02719.02 Koljan 1 Paradistorget 2 A-G, Huddinge 
00868.02 Paradisbacken 31 Sjödalsvägen, Huddinge 
00807.03 Paradisbacken 2 Karin Boyes Backe, Centrumkyrk
00879.03 Paradisbacken 1 Paradistorget 4, Huddinge 

Orsak Start Slut
Rönninge 2021-11-02 09:00 2021-11-02 14:30
Avtal  Fastighet Mätaradre ss
04475.01 Salem Saluhallen 1 Rönninge C

Orsak Start Slut
Läcka 2021-11-03 08:30 2021-11-03 13:30
Avtal  Fastighet  Mätaradress
02452.05 Kv Lärlingen 3 Kumla Gårdsväg 13, Eriksberg
00272.02 Segersby 1 Kumla Gårdsväg 10, Eriksberg
00796.02 Kv Lärlingen 2 Kumla Gårdsväg 15, Eriksberg
02431.04 Ekhagen 2 Kumla Gårdsväg 5, Eriksberg
02416.04 Kv Ekhagen 4 Kumla Gårdsväg 9, Eriksberg
02412.02 Kv Ekhagen 1 Kumla Gårdsväg 3, Eriksberg
02391.01 Kv Ekhagen 5 Kumla Gårdsväg 7, Eriksberg

Orsak Start Slut
Inkoppling av ny ledning 2021-11-04 09:00 2021-11-04 14:00
Avtal  Fastighet Mätaradress
04014.01 Eskadern 13 Lufsarstigen 8
03851.02 Kv Flygtornet 6 Gösta Frohms väg 8
03055.02 Skyttbrink 15 Skyttbrinksvägen 11 Skyttbrink
04084.02 Eskadern 34 Gösta Frohms väg 35
03774.03 Kv Hjulet 8 Vaktrundan 18
04053.02 Flygfyren 8 Hanvedens Allé 66
04083.02 Eskadern 33 Gösta Frohms väg 33
02709.03 Skyttbrink 13 Skyttbrinksvägen 34 A-C
03729.01 Kv Skyttbrink 41 Skyttbrinksvägen 17 , Tumba Br
03329.01 N/A Kanslivägen 14, Riksten
03335.01 N/A Hangarvägen 34, Riksten
03070.01 Skyttbrink 30 Himmelsbodavägen, Skyttbrink
03747.02 Skyttbrink 18 Skyttbrinksvägen 24 , Tumba Br
02651.02 Kv Skyttbrink 5 Himmelsbodavägen 3, Skyttbrink
02682.04 Kv Skyttbrink 17 Skyttbrinksvägen 22, Skyttbri 
03315.01 N/A Kanslivägen 29, Riksten
04410.01 Piloten 1 Friluftsvägen 19, Riksten
04411.01 Piloten 1 Spåntorpsvägen 4, Riksten
04412.01 Piloten 1 Spåntorpsvägen 2, Riksten
04407.01 Piloten 1 Eklundshovsvägen 35, Riksten
04408.01 Piloten 1 Eklundshovsvägen 37, Riksten
04409.01 Piloten 1 Friluftsvägen 17, Riksten
03770.01 Förbandet 1 Flottiljvägen 190, Riksten
03730.02 Förbandet 2 Flottiljvägen
02659.01 Kv Skyttbrink 4 Himmelsbodavägen 11, Skyttbrin
03463.02 Kv Kasernen 10 Flottiljvägen 100
03518.02 Kv Annaberg 10 Annabergsvägen 30
03447.01 Kv Divisionen 33 Flottiljvägen 202
03523.01 Kv Annaberg 6 Flottiljvägen 153
03439.01 Kv Divisionen 23 Korstorpsvägen 15
03449.01 Kv Divisionen 27 Strövarvägen 2
03538.01 Kv Divisionen 18 Korstorpsvägen 25
03536.01 Divisionen 20 Korstorpsvägen 21
02808.01 Tumba 7:230 Hamringevägen 1, Hamringe
02453.01 Kv Skyttbrink 3  Himmelsbodavägen 5, Skyttbrink
02663.03 Kv Skyttbrink 23 Skyttbrinksvägen 38, Skyttbrin
03045.01 Kv Skyttbrink 24 Skyttbrinksvägen 36, Skyttbri 
03737.02 Kv Skyttbrink 35 Skyttbrinksvägen 37 , Tumba Br
03519.01 Kv Annaberg 11 Annabergsvägen 32
03514.01 Kv Mässen 3 Korstorpsvägen 8
03455.02 Kv Kasernen 2 Flottiljvägen 84
03459.02 Kv Kasernen 6 Flottiljvägen 92
03460.02 Kv Kasernen 7 Flottiljvägen 94
03827.02 Kv Flottiljen 4 Flottiljvägen 143
03461.02 Kv Kasernen 8 Flottiljvägen 96
03472.02 Kv Kasernen 19 Flottiljvägen 118
03469.02 Kasernen 16 Flottiljvägen 112
03775.01 Kv Hjulet 7 Vaktrundan 20
03772.01 Kv Hjulet 10 Vaktrundan 14
03515.02 Kv Mässen 2 Korstorpsvägen 10
03434.02 Kv Roten 3 Korstorpsvägen 18
03468.02 Kv Kasernen 15 Flottiljvägen 110
03529.03 Annaberg 1 Stavgången 7
03819.01 Kv Flottiljen 2 Flottiljvägen 149
03817.01 Flottiljen 11 Annabergsvägen 25
03818.01 Kv Flottiljen 6 Flottiljvägen 145
03470.02 Kv Kasernen 17 Flottiljvägen 114
03454.02 Kv Kasernen 1 Flottiljvägen 82
03478.01 Kv Kasernen 25 Flottiljvägen 130
03539.02 Kv Divisionen 17 Friluftsvägen 41
03483.01 Kv Kasernen 30 Flottiljvägen 140
03835.01 Kv Flottiljen 3 Flottiljvägen 93
03840.01 Kv Flottiljen 16 Flottiljvägen 127
03841.01 Flottiljen 17 Flottiljvägen 129
03842.01 Kv Flottiljen 18 Flottiljvägen 131
03492.01 Kv Kasernen 39 Flottiljvägen 158
03545.02 Kv Divisionen 9 Flottiljvägen 208
03880.01 Kv Bataljonen 5 Friluftsvägen 61
03888.01 Kv Bataljonen 13 Friluftsvägen 65
03887.01 Kv Bataljonen 12 Friluftsvägen 67
03891.01 Kv Bataljonen 16 Friluftsvägen 75
03884.01 Kv Bataljonen 9 Skogsmulles väg 7
03484.02 Kv Kasernen 31 Flottiljvägen 142
03491.01 Kv Kasernen 38 Flottiljvägen 156
03894.01 Kv Flygtornet 10 Gösta Frohms väg 20
04022.01 Aspiranten 1 Flygarvägen 5, Riksten
03732.01 Norra Underhållet 1 Flottiljvägen 159, Riksten
03796.01 Tullinge 21:316 Flottiljvägen 60, Riksten
03845.01 Tullinge 21:316 Brantbrinks IP Flottiljvägen 60, Riksten
02908.03 Kv Skyttbrink 26 Skyttbrinksvägen 4, Skyttbrink
03316.02 Riksten Mässvägen 26, Riksten
03317.03 Riksten 9:2 Kanslivägen 24, Riksten
03318.02 Riksten 9:2 Kanslivägen 20, Riksten
03929.01 Kv Bankorset 7 Skogsmulles väg 12
03930.01 Kv Bankorset 8 Strövarvägen 36
03924.01 Kv Bankorset 2 Skogsmulles väg 8
03928.01 Kv Bankorset 6 Skogsmulles väg 10
03825.02 Flottiljen 22 Flottiljvägen 139
03499.02 Kv Kasernen 46 Flottiljvägen 172
03822.02 Kv Flottiljen 19 Flottiljvägen 133
03501.02 Kv Kasernen 48 Flottiljvägen 176
03502.02 Kv Kasernen 49 Flottiljvägen 178
03932.01 Kv Bankorset 10 Strövarvägen 38
03505.01 Kv Kasernen 52 Annabergsvägen 15
03823.02 Flottiljen 20 Flottiljvägen 135
03442.02 Kv Divisionen 30 Promenadstigen 5
03934.01 Kv Bankorset 12 Hanvedens Allé 92
03916.01 Botkyrka Södra Underhållet 3 Skogsmulles väg 25
03919.02 Botkyrka Södra Underhållet 6 Skogsmulles väg 31
03810.02 Tullinge 21:316 Brantbrinks IP
03852.01 Flygtornet 11 Strövarvägen 11
04020.01 Flygtornet 2 Flottiljvägen 163
04035.01 Korstorp 5 Friluftsvägen 35
04039.02 Flygfyren 3 Skogsmulles väg 40
04015.01 Eskadern 14 Lufsarstigen 6
04010.01 Eskadern 9 Naturvägen 15
03534.03 Kv Divisionen 22 Korstorpsvägen 17
03332.02 Riksten 9:7 Hangarvägen 20, Riksten
04120.02 Eskadern 59 Friluftsvägen 109
03438.02 Kv Divisionen 24 Korstorpsvägen 13
04270.03 Bergmässen 1 Mässvägen 31
04117.04 Eskadern 54 Strövarvägen 50
03542.03 Kv Divisionen 14 Friluftsvägen 47
03815.02 Flottiljen 9 Annabergsvägen 35
03494.02 Kv Kasernen 41 Flottiljvägen 162
04399.02 Eskadern 88 Strövarvägen 47
04400.02 Eskadern 88 Strövarvägen 45
04357.02 Markan 4 Mässvägen 39
04088.03 Eskadern 38 Vandrarvägen 12
04085.02 Eskadern 35 Naturvägen 25
03848.03 Kv Navet 1 Vaktrundan 7
04060.02 Eskadern 4 Hanvedens Allé 87-89, Riksten
04070.01 Eskadern 21 Lufsarstigen 9
03436.06 Kv Roten 1 Korstorpsvägen 22
04239.01 Korstorp 4 Friluftsvägen 33
04343.02 Hangaren 4 Eklundshovsvägen 29 A, Riksten
04350.02 Riksten 9:2 Flottiljvägen 85
04122.02 Eskadern 57 Friluftsvägen 105
04506.01 Skyttbrink 14 Skyttbrinksvägen 40
04256.04 Bergmässen 1 Mässvägen 3
04131.03 Eskadern 68 Strövarvägen 56
02733.02 Skyttbrink 16 Skyttbrinksvägen 20, Skyttbri 
02665.05 Skyttbrink 8 Himmelsbodavägen 7, Skyttbrink
04512.01 Skyttbrink 25 Skyttbrinksvägen 42
04358.02 Markan 5 Flygarvägen 6
04079.02 Eskadern 29 Hanvedens Allé 75
03839.03 Kv Flottiljen 24 Flottiljvägen 125
03473.03 Kv Kasernen 20 Flottiljvägen 120
03778.03 Kv Hjulet 4 Vaktrundan 26
04114.02 Eskadern 51 Strövarvägen 44
04074.01 Eskadern 25 Gösta Frohms väg 36
04071.01 Eskadern 22 Naturvägen 21
04054.01 Flygfyren 9 Hanvedens Allé 64
04055.01 Flygfyren 10 Hanvedens Allé 62
04087.02 Eskadern 37 Naturvägen 29
04057.02 Flygfyren 12 Hanvedens Allé 58
04382.01 Bataljonen 18 Strövarvägen 14
04386.01 Bataljonen 22 Strövarvägen 22
03931.02 Kv Bankorset 9 Friluftsvägen 85
04115.03 Eskadern 52 Strövarvägen 46
03779.03 Kv Hjulet 3 Vaktrundan 28
03075.02 Kv Skyttbrink 29 Himmelsbodavägen 10 , Skyttbri
03540.03 Kv Divisionen 16 Friluftsvägen 43
03547.03 Kv Divisionen 11 Flottiljvägen 212
04248.01 Korstorp 3 Friluftsvägen 31
04139.02 Eskadern 66 Friluftsvägen 123
04143.02 Eskadern 62 Friluftsvägen 115
03781.02 Kv Navet 5 Vaktrundan 9
03496.06 Kasernen 43 Flottiljvägen 166
04130.03 Eskadern 67 Strövarvägen 54
03524.02 Kv Annaberg 4 Flottiljvägen 155
04090.03 Eskadern 40 Vandrarvägen 8
04214.02 Banljuset 1 Skogsmulles väg 20
04216.02 Banljuset 3 Skogsmulles väg 24
04220.02 Banljuset 7 Hanvedens Allé 80
03467.03 Kv Kasernen 14 Flottiljvägen 108
04077.02 Eskadern 28 Hanvedens Allè 77
03921.03 Botkyrka Södra Underhållet 8 Skogsmulles väg 35
04128.04 Eskadern 47 Friluftsvägen 93
04118.04 Eskadern 61 Friluftsvägen 113
04240.02 Mässen 7 Kanslivägen 19, Riksten
04132.02 Eskadern 69 Strövarvägen 58
04219.02 Banljuset 6 Skogsmulles väg 30
04218.01 Banljuset 5 Skogsmulles väg 28
04249.02 Korstorp 1 Friluftsvägen 27
04086.03 Eskadern 36 Naturvägen 27
04147.01 Eskadern 79 Naturvägen 13 B
04221.02 Banljuset 8 Hanvedens Allé 78
04007.02 Eskadern 6 Klättrarstigen 3
04154.03 Eskadern 81 Strövarvägen 59
04138.02 Eskadern 71 Naturvägen 1
04217.01 Banljuset 4 Skogsmulles väg 26
03838.02 Kv Flottiljen 15 Flottiljvägen 99
04250.02 Korstorp 2 Friluftsvägen 29
04149.02 Eskadern 77 Naturvägen 11 B
04251.02 Del av Riksten 9:12 Markan
04129.02 Eskadern 46 Friluftsvägen 91
04153.02 Eskadern 82 Strövarvägen 61
03481.04 Kv Kasernen 28 Flottiljvägen 136
04148.02 Eskadern 78 Naturvägen 13 A
04144.01 Eskadern 85 Klättrarstigen 6
04146.01 Eskadern 87 Klättrarstigen 10
04223.01 Banljuset 10 Hanvedens Allé 74
04224.01 Banljuset 11 Hanvedens Allé 72
04225.01 Banljuset 12 Hanvedens Allé 70
04439.02 Flygtornet 13 Strövarvägen, Riksten
03535.03 Kv Divisionen 21 Korstorpsvägen 19
03814.02 Flottiljen 8 Annabergsvägen 33
04135.03 Eskadern 74 Naturvägen 7
04265.03 Bergmässen 1 Mässvägen 21
04127.03 Eskadern 48 Friluftsvägen 95
02711.07 Kv Skyttbrink 11 Skyttbrinksvägen 30, Skyttbrin
04156.02 Plutonen 14 Naturvägen 16
04016.02 Eskadern 15 Lufsarstigen 4
04040.02 Flygfyren 4 Skogsmulles väg 42
03876.02 Bataljonen Friluftsvägen 53
04162.02 Plutonen 13 Naturvägen 14
04263.03 Bergmässen 1 Mässvägen 17
03441.03 Kv Divisionen 28 Promenadstigen 3
04396.02 Eskadern 88 Strövarvägen 53
04017.03 Eskadern 16 Hanvedens Allé 81
03914.03 Södra Underhållet 1 Gösta Frohms väg 15
03498.02 Kv Kasernen 45 Flottiljvägen 170
03476.03 Kasernen 23 Flottiljvägen 126
04257.02 Bergmässen 1 Mässvägen 5
04259.02 Bergmässen 1 Mässvägen 9
03837.03 Kv Flottiljen 14 Flottiljvägen 97
04284.02 Plutonen 20 Naturvägen 28
03927.03 Kv Bankorset 5 Friluftsvägen 83
04275.02 Bataljonen 1 Flottiljvägen 167, Riksten
03548.03 Kv Divisionen 12 Flottiljvägen 214
04290.01 Hangaren 2 Hangarvägen 7
03553.04 Kv Divisionen 7 Promenadstigen 10
04397.02 Eskadern 88 Strövarvägen 51
03444.03 Kv Divisionen 36 Flottiljvägen 196
04272.03 Bergmässen 1 Mässvägen 35
03776.03 Hjulet 6 Vaktrundan 22
04351.01 Hangaren 7 Flygarvägen 14
04368.01 Hangaren 3 Eklundshovsvägen, Riksten 
03879.02 Kv Bataljonen 4 Friluftsvägen 59
03915.03 Södra Underhållet 2 Gösta Frohms väg 17
04283.02 Plutonen 12 Naturvägen 12
04157.02 Plutonen 15 Naturvägen 18
04082.02 Eskadern 32 Gösta Frohms väg 31
03786.02 Kv Navet 2 Vaktrundan 15
03883.02 Kv Bataljonen 8 Skogsmulles väg 9
04072.03 Eskadern 23 Naturvägen 23
04401.02 Eskadern 88 Strövarvägen 43
04402.02 Eskadern 88 Strövarvägen 41
04398.02 Eskadern 88 Strövarvägen 49
04384.01 Bataljonen 20 Strövarvägen 18
04385.01 Bataljonen 21 Strövarvägen 20
04125.03 Eskadern 50 Friluftsvägen 99
04387.01 Bataljonen 23 Strövarvägen 24
04389.01 Bataljonen 25 Strövarvägen 28
04092.02 Eskadern 42 Vandrarvägen 4
04091.02 Eskadern 41 Vandrarvägen 6
04006.02 Eskadern 5 Hanvedens Allé 83
04282.02 Plutonen 11 Naturvägen 10
04278.02 Plutonen 7 Naturvägen 2
04279.02 Plutonen 8 Naturvägen 4
04080.02 Eskadern 30 Gösta Frohms väg 27 
03849.02 Kv Flygtornet 4 Gösta Frohms väg 12
04161.02 Plutonen 19 Naturvägen 26
04151.02 Eskadern 84 Strövarvägen 65
03782.02 Kv Hjulet 2 Vaktrundan 30
04013.02 Eskadern 12 Lufsarstigen 10
03450.02 Kv Divisionen 29 Strövarvägen 4
03485.03 Kv Kasernen 32 Flottiljvägen 144
04073.03 Eskadern 24 Gösta Frohms väg 38
04372.02 Hangaren 10 Eklundshovsvägen 27 , Riksten 
03437.02 Kv Divisionen 25 Korstorpsvägen 11
04037.04 Flygfyren 1 Skogsmulles väg 36
04011.01 Eskadern 10 Naturvägen 17
03466.03 Kv Kasernen 13 Flottiljvägen 106
04267.02 Bergmässen 1 Mässvägen 25
04266.02 Bergmässen 1 Mässvägen 23
04273.02 Bergmässen 1 Mässvägen 37
03440.03 Kv Divisionen 26 Promenadstigen 1
04258.03 Bergmässen 1 Mässvägen 7
04269.03 Bergmässen 1 Mässvägen 29
03527.02 Kv Annaberg 5 Stavgången 3
04008.01 Eskadern 7 Klättrarstigen 5
04268.02 Bergmässen 1 Mässvägen 27
04352.01 Hangaren 6 Flygarvägen 16
04355.01 Hangaren 8 Flygarvägen 12
04356.01 Markan 3 Mässvägen 41
03541.03 Kv Divisionen 15 Friluftsvägen 45
04395.02 Eskadern 88 Strövarvägen 55
03907.02 Kv Flygtornet 8 Gösta Frohms väg 16
04009.02 Eskadern 8 Klättrarstigen 7
03923.01 Kv Bankorset 1 Friluftsvägen 81
03503.02 Kv Kasernen 54 Annabergsvägen 11
03933.01 Kv Bankorset 11 Friluftsvägen 87
03456.04 Kv Kasernen 3 Flottiljvägen 86
04067.02 Eskadern 18 Lufsarstigen 3
03549.04 Kv Divisionen 3 Promenadstigen 2
03794.02 Hjulet 1 Vaktrundan 32
03736.02 Kv Skyttbrink 34 Skyttbrinksvägen 39
03443.03 Kv Divisionen 37 Flottiljvägen 194
04280.03 Plutonen 9 Naturvägen 6
03462.03 Kv Kasernen 9 Flottiljvägen 98
03517.03 Kv Annaberg 9 Annabergsvägen 28
03458.03 Kv Kasernen 5 Flottiljvägen 90
04038.02 Flygfyren 2 Skogsmulles väg 38
04126.02 Eskadern 49 Friluftsvägen 97
04160.03 Plutonen 18 Naturvägen 24
04119.02 Eskadern 60 Friluftsvägen 111
04089.03 Eskadern 39 Vandrarvägen 10
03211.02 Kv Skyttbrink 36 Skyttbrinksvägen 35, Skyttbrin
04081.01 Eskadern 31 Gösta Frohms väg 29
02684.04 Kv Skyttbrink 2 Himmelsbodavägen 1, Skyttbrink
04069.01 Eskadern 20 Lufsarstigen 7 
04056.02 Flygfyren 11 Hanvedens Allé 60
04068.01 Eskadern 19 Lufsarstigen 5
04093.01 Eskadern 43 Hanvedens Allé 73
04041.03 Flygfyren 5 Skogsmulles väg 44
04066.01 Eskadern 17 Hanvedens Allé 79
04124.02 Eskadern 55 Friluftsvägen 101
03997.02 Eskadern 1 Hanvedens Allé  91-93
04158.02 Plutonen 16 Naturvägen 20
03780.02 Kv Hjulet 11 Vaktrundan 12
03445.06 Kv Divisionen 35 Flottiljvägen 198
04140.02 Eskadern 65 Friluftsvägen 121
04142.02 Eskadern 63 Friluftsvägen 117
04215.02 Banljuset 2 Skogsmulles väg 22
04052.04 Flygfyren 7 Hanvedens Allé 68
03513.01 Kv Mässen 4 Korstorpsvägen 6
04121.02 Eskadern 58 Friluftsvägen 107
03886.02 Kv Bataljonen 11 Friluftsvägen 77
04136.02 Eskadern 73 Naturvägen 5
04137.01 Eskadern 72 Naturvägen 3
04133.02 Eskadern 70 Strövarvägen 60
03446.01 Kv Divisionen 34 Flottiljvägen 200
03448.01 Kv Divisionen 32 Flottiljvägen 204
03475.01 Kv Kasernen 22 Flottiljvägen 124
03731.01 Kv Flottiljen 1 Flottiljvägen, Riksten
04222.02 Banljuset 9 Hanvedens Allé 76
04155.01 Eskadern 80 Strövarvägen 57
04150.02 Eskadern 76 Naturvägen 11 A
04152.01 Eskadern 83 Strövarvägen 63
04145.01 Eskadern 86 Klättrarstigen 8
03528.02 Kv Annaberg 3 Stavgången 5
03457.02 Kv Kasernen 4 Flottiljvägen 88
03512.01 Kv Mässen 5 Korstorpsvägen 4
03522.01 Kv Annaberg 8 Flottiljvägen 151
03177.01 Kv Skyttbrink 9 Skyttbrinksvägen 26, Skyttbrin
03471.02 Kv Kasernen 18 Flottiljvägen 116, Riksten
04116.03 Eskadern 53 Strövarvägen 48
04159.02 Plutonen 17 Naturvägen 22
03777.02 Kv Hjulet 5 Vaktrundan 24
04281.02 Plutonen 10 Naturvägen 8
03213.01 Kv Skyttbrink 37 Skyttbrinksvägen 33, Skyttbri 
03521.03 Kv Annaberg 13 Annabergsvägen 36
03920.03 Botkyrka Södra Underhållet 7 Skogsmulles väg 33
04076.02 Eskadern 27 Gösta Frohms väg 32 
03784.01 Kv Navet 4 Vaktrundan 11
03821.01 Kv Flottiljen 12 Annabergsvägen 27
03537.02 Kv Divisionen 19 Korstorpsvägen 23
03905.02 Kv Flygtornet 9 Gösta Frohms väg 18
04353.01 Hangaren 5 Flygarvägen 18
04354.01 Hangaren 9 Flygarvägen 10
03474.03 Kv Kasernen 21 Flottiljvägen 122
03525.02 Kv Annaberg 2 Flottiljvägen 157
03500.03 Kv Kasernen 47 Flottiljvägen 174
04383.01 Bataljonen 19 Strövarvägen 16
04388.01 Bataljonen 24 Strövarvägen 26
04390.01 Bataljonen 26 Strövarvägen 30
04134.02 Eskadern 75 Naturvägen 9
04271.02 Bergmässen 1 Mässvägen 33
03488.02 Kv Kasernen 35 Flottiljvägen 150
04141.03 Eskadern 64 Friluftsvägen 119
04012.01 Eskadern 11 Naturvägen 19
03451.01 Kv Divisionen 31 Strövarvägen 6
03479.01 Kv Kasernen 26 Flottiljvägen 132
03526.02 Kv Annaberg 7 Stavgången 1
03487.01 Kv Kasernen 34 Flottiljvägen 148
03482.02 Kv Kasernen 29 Flottiljvägen 138
03551.02 Kv Divisionen 5 Promenadstigen 6
04075.02 Eskadern 26 Gösta Frohms väg 34
03504.02 Kv Kasernen 53 Annabergsvägen 13
04381.02 Bataljonen 17 Strövarvägen 12
03935.04 Bankorset 13 Hanvedens Allé 90
03926.02 Kv Bankorset 4 Strövarvägen 34
04042.02 Flygfyren 6 Skogsmulles väg 46
03544.02 Kv Divisionen 8 Flottiljvägen 206
03877.01 Kv Bataljonen 2 Friluftsvägen 55
03889.01 Kv Bataljonen 14 Friluftsvägen 63
02673.02 Kv Skyttbrink 22 Himmelsbodavägen 9, Skyttbrink
03489.01 Kv Kasernen 36 Flottiljvägen 152
03490.01 Kv Kasernen 37 Flottiljvägen 154
03906.01 Kv Flygtornet 1 Flottiljvägen 165
03911.01 Kv Flygtornet 5 Gösta Frohms väg 10
04264.02 Bergmässen 1 Mässvägen 19
04262.02 Bergmässen 1 Mässvägen 15
04123.02 Eskadern 56 Friluftsvägen 103
03464.02 Kv Kasernen 11 Flottiljvägen 102
04260.02 Bergmässen 1 Mässvägen 11
03495.02 Kv Kasernen 42 Flottiljvägen 164
03520.01 Kv Annaberg 12 Annabergsvägen 34
03850.01 Kv Flygtornet 7 Gösta Frohms väg 14
03507.02 Kv Kasernen 50 Annabergsvägen 19
03497.03 Kv Kasernen 44 Flottiljvägen 168
03465.03 Kv Kasernen 12 Flottiljvägen 104
03320.02 Botkyrka Hangaren 1 Mässvägen 10, Riksten
03321.02 Botkyrka Logementet 1 Kanslivägen 17, Riksten
03322.02 Botkyrka Logementet 1 Kanslivägen 13, Riksten
03323.02 Botkyrka Logementet 1 Kanslivägen 9, Riksten
03324.02 Botkyrka Logementet 1 Kanslivägen 15, Riksten
03325.02 Botkyrka Logementet 1 Kanslivägen 7, Riksten
04461.01 Botkyrka Logementet 1 Kanslivägen 11, Riksten
03543.04 Divisionen 13 Friluftsvägen 49
04036.01 Flygtornet 3 Flottiljvägen 161
03435.02 Kv Roten 2 Korstorpsvägen 20
03550.01 Kv Divisionen 4 Promenadstigen 4
03552.02 Kv Divisionen 6 Promenadstigen 8
03773.01 Kv Hjulet 9 Vaktrundan 16
03433.02 Kv Roten 4 Korstorpsvägen 16
03813.01 Kv Flottiljen 7 Annabergsvägen 31
03816.01 Kv Flottiljen 10 Annabergsvägen 29
03477.01 Kv Kasernen 24 Flottiljvägen 128
03480.01 Kv Kasernen 27 Flottiljvägen 134
03836.01 Kv Flottiljen 13 Flottiljvägen 95
03785.01 Kv Navet 3 Vaktrundan 13
03878.01 Kv Bataljonen 3 Friluftsvägen 57
03882.01 Kv Bataljonen 7 Friluftsvägen 73
03881.01 Kv Bataljonen 6 Friluftsvägen 71
03890.01 Kv Bataljonen 15 Friluftsvägen 69
03546.02 Kv Divisionen 10 Flottiljvägen 210
03493.01 Kv Kasernen 40 Flottiljvägen 160
03486.01 Kv Kasernen 33 Flottiljvägen 146
03826.02 Flottiljen 23 Flottiljvägen 141
03925.01 Kv Bankorset 3 Skogsmulles väg 14
03506.02 Kv Kasernen 51 Annabergsvägen 17
03936.01 Kv Bankorset 14 Strövarvägen 40
03917.02 Södra Underhållet 4 Skogsmulles väg 27
03918.02 Botkyrka Södra Underhållet 5 Skogsmulles väg 29
03783.02 Kv Hjulet 12 Vaktrundan 10
03824.03 Kv Flottiljen 21 Flottiljvägen 137

Orsak Start Slut
Läcka 2021-11-04 10:00 2021-11-04 13:00
Avtal  Fastighet Mätaradress
00570.05 Kv Bäcken 64 Gamla Kyrkvägen 68
00645.03 Kv Bäcken 106 Mickelsbergsvägen 304
02854.01 Kv Forsen 27 Gamla Kyrkvägen 25
00642.03 Kv Bäcken 96 Mickelsbergsvägen 314
00610.03 Kv Bäcken 28 Mickelsbergsvägen 370
00602.04 Kv Bäcken 36 Gamla Kyrkvägen 12
00659.05 Kv Bäcken 114 Mickelsbergsvägen 272
00613.05 Kv Bäcken 20 Mickelsbergsvägen 376
00622.07 Kv Bäcken 76 Mickelsbergsvägen 348
02929.02 Kv Forsen 25 Gamla Kyrkvägen 21
00400.03 Bäcken 8 Gamla Kyrkvägen 10
00593.04 Kv Bäcken 40 Gamla Kyrkvägen 20
00654.02 Kv Bäcken 97 Mickelsbergsvägen 284
00663.03 Kv Bäcken 110 Mickelsbergsvägen 280
03366.01 Forsen 28 Gamla Kyrkvägen 27
00596.02 Kv Bäcken 43 Gamla Kyrkvägen 26
00626.03 Kv Bäcken 80 Mickelsbergsvägen 340
00575.03 Bäcken 69 Gamla Kyrkvägen 78
00576.02 Kv Bäcken 70 Gamla Kyrkvägen 80
03554.01 Kv Forsen 16 Gamla Kyrkvägen 3
00653.02 Kv Bäcken 98 Mickelsbergsvägen 286
00648.02 Kv Bäcken 103 Mickelsbergsvägen 296
00578.02 Kv Bäcken 72 Gamla Kyrkvägen 84
02782.03 Forsen 18 Gamla Kyrkvägen 7
00628.04 Kv Bäcken 82 Mickelsbergsvägen 334
00567.04 Kv Bäcken 61 Gamla Kyrkvägen 62
00579.07 Bäcken 59 Gamla Kyrkvägen 58
00569.01 Bäcken 63 Gamla Kyrkvägen 66
00590.01 Kv Bäcken 48 Gamla Kyrkvägen 36
00608.01 Kv Bäcken 35 Mickelsbergsvägen 356
00627.03 Kv Bäcken 81 Mickelsbergsvägen 332
00644.01 Kv Bäcken 107 Mickelsbergsvägen 302
00650.01 Kv Bäcken 101 Mickelsbergsvägen 292
00657.01 Kv Bäcken 116 Mickelsbergsvägen 268
00658.03 Kv Bäcken 115 Mickelsbergsvägen 270
00661.04 Kv Bäcken 112 Mickelsbergsvägen 276
00665.04 Kv Bäcken 119 Lövkärrsvägen 25
00668.02 Kv Bäcken 122 Lövkärrsvägen 19
00670.04 Kv Bäcken 124 Lövkärrsvägen 13
00595.03 Kv Bäcken 42 Gamla Kyrkvägen 24
00646.06 Kv Bäcken 105 Mickelsbergsvägen 306
00577.02 Kv Bäcken 71 Gamla Kyrkvägen 82
02798.01 Forsen 19 Gamla Kyrkvägen 9
00652.03 Kv Bäcken 99 Mickelsbergsvägen 288
00664.04 Kv Bäcken 109 Mickelsbergsvägen 282
00637.02 Kv Bäcken 91 Mickelsbergsvägen 326
00568.06 Kv Bäcken 62 Gamla Kyrkvägen 64
00586.04 Kv Bäcken 52 Gamla Kyrkvägen 44
00649.06 Bäcken 102 Mickelsbergsvägen 294
00605.03 Bäcken 32 Mickelsbergsvägen 362
00633.03 Bäcken 87 Mickelsbergsvägen 320
00600.03 Kv Bäcken 38 Gamla Kyrkvägen 16
00674.04 Kv Bäcken 128 Lövkärrsvägen 7
00638.02 Kv Bäcken 92 Mickelsbergsvägen 324
00616.04 Kv Bäcken 23 Mickelsbergsvägen 382
00667.04 Kv Bäcken 121 Lövkärrsvägen 21
00671.03 Kv Bäcken 125 Lövkärrsvägen 15
00675.04 Kv Bäcken 129 Lövkärrsvägen 5
00571.03 Kv Bäcken 65 Gamla Kyrkvägen 70
00607.03 Bäcken 34 Mickelsbergsvägen 358
00592.02 Kv Bäcken 46 Gamla Kyrkvägen 32
00632.03 Kv Bäcken 86 Mickelsbergsvägen 318
00655.06 Bäcken 118 Mickelsbergsvägen 264
00651.05 Kv Bäcken 100 Mickelsbergsvägen 290
00828.05 Bäcken 7  Gamla Kyrkvägen 8
00615.02 Kv Bäcken 22 Mickelsbergsvägen 380
00597.05 Kv Bäcken 44 Gamla Kyrkvägen 28
00630.06 Bäcken 84 Mickelsbergsvägen 338
00618.02 Kv Bäcken 25 Mickelsbergsvägen 386
00634.02 Kv Bäcken 88 Mickelsbergsvägen 322
00588.03 Kv Bäcken 50 Gamla Kyrkvägen 40
00800.03 Bäcken 16 Morsstigen 7
00676.05 Kv Bäcken 130 Lövkärrsvägen 3
00574.02 Kv Bäcken 68 Gamla Kyrkvägen 76
02988.01 Kv Forsen 20 Gamla Kyrkvägen 11
00584.03 Kv Bäcken 54 Gamla Kyrkvägen 48
00617.03 Kv Bäcken 24 Mickelsbergsvägen 384
02783.02 Kv Forsen 21 Gamla Kyrkvägen 13
00609.02 Kv Bäcken 29 Mickelsbergsvägen 368
00647.05 Kv Bäcken 104 Mickelsbergsvägen 298
00636.03 Bäcken 90 Mickelsbergsvägen 328
00619.04 Kv Bäcken 73 Mickelsbergsvägen 354
00662.02 Kv Bäcken 111 Mickelsbergsvägen 278
00673.04 Kv Bäcken 127 Lövkärrsvägen 9
00603.04 Bäcken 30 Mickelsbergsvägen 366
00612.02 Kv Bäcken 26 Mickelsbergsvägen 374
00623.02 Kv Bäcken 77 Mickelsbergsvägen 346
00639.04 Kv Bäcken 93 Mickelsbergsvägen 308
00614.05 Kv Bäcken 21 Mickelsbergsvägen 378
00624.03 Bäcken 78 Mickelsbergsvägen 344
00621.03 Kv Bäcken 75 Mickelsbergsvägen 350
00591.04 Bäcken 47 Gamla Kyrkvägen 34
00660.05 Bäcken 113 Mickelsbergsvägen 274
02799.03 Kv Forsen 26 Gamla Kyrkvägen 23
00572.01 Kv Bäcken 66 Gamla Kyrkvägen 72
00582.02 Bäcken 56 Gamla Kyrkvägen 52
00583.02 Kv Bäcken 55 Gamla Kyrkvägen 50
03203.02 Kv Forsen 23 Gamla Kyrkvägen 17
03347.02 Kv Forsen 17 Gamla Kyrkvägen 5
00585.02 Kv Bäcken 53 Gamla Kyrkvägen 46
00604.01 Kv Bäcken 31 Mickelsbergsvägen 364
00620.01 Kv Bäcken 74 Mickelsbergsvägen 352
00629.02 Kv Bäcken 83 Mickelsbergsvägen 336
00611.02 Kv Bäcken 27 Mickelsbergsvägen 372
00643.04 Kv Bäcken 108 Mickelsbergsvägen 300
03762.02 Forsen 24 Gamla Kyrkvägen 19
00587.03 Bäcken 51 Gamla Kyrkvägen 42
00581.02 Bäcken 57 Gamla Kyrkvägen 54
00589.01 Kv Bäcken 49 Gamla Kyrkvägen 38
00598.04 Kv Bäcken 45 Gamla Kyrkvägen 30
00601.02 Kv Bäcken 37 Gamla Kyrkvägen 14
00606.01 Bäcken 33 Mickelsbergsvägen 360
00625.01 Kv Bäcken 79 Mickelsbergsvägen 342
00631.03 Bäcken 85 Mickelsbergsvägen 316
00635.02 Kv Bäcken 89 Mickelsbergsvägen 330
00656.03 Kv Bäcken 117 Mickelsbergsvägen 266
00666.01 Kv Bäcken 120 Lövkärrsvägen 23
00669.03 Kv Bäcken 123 Lövkärrsvägen 11
00672.04 Kv Bäcken 126 Lövkärrsvägen 17
00599.03 Kv Bäcken 39 Gamla Kyrkvägen 18
03113.03 Kv Forsen 22 Gamla Kyrkvägen 15
00640.05 Kv Bäcken 94 Mickelsbergsvägen 310
00594.04 Kv Bäcken 41 Gamla Kyrkvägen 22
00573.04 Kv Bäcken 67 Gamla Kyrkvägen 74
00566.04 Bäcken 60 Gamla Kyrkvägen 60
00641.02 Kv Bäcken 95 Mickelsbergsvägen 312
00580.03 Kv Bäcken 58 Gamla Kyrkvägen 56
00677.05 Bäcken 131 Lövkärrsvägen 1
03509.02 Kv Forsen 15 Gamla Kyrkvägen 1 

Prenumerera på driftinformation

Här kan du fylla i dina uppgifter för att få uppdateringar via e-post och sms om en driftstörning skulle uppstå.

Fyll i dina uppgifter