Driftinformation

Ibland måste vi utföra arbeten på fjärrvärmenätet. Det kan t ex vara anslutning av ny kund, lagning av läcka eller underhåll av ledningar. Då kan vi vara tvungna att tillfälligt stänga av leveransen till ett begränsat område. Berörda fastighetsägare meddelas alltid via brev och informationen återfinns också här nedan.

Planerade arbeten

Orsak Start Slut
Läcka 2020-01-27 09:00 2020-01-27 13:00
Avtal Fastighet Mätaradress
07009.03 Talliden 10 Forvägen 81
07005.02 Talliden 6 Forvägen 93
07019.02 Talliden 20 Bägarvägen 11
07025.03 Talliden 26 Forvägen 61
07024.02 Talliden 25 Bägarvägen 7
07029.02 Talliden 30 Forvägen 49
07004.02 Talliden 5 Forvägen 85
07014.03 Talliden 15 Bägarvägen 13
07031.03 Talliden 32 Forvägen 53
07011.02 Talliden 12 Bägarvägen 19
07016.01 Talliden 17 Forvägen 71
07027.01 Talliden 28 Bägarvägen 3
07028.01 Talliden 29 Bägarvägen 1
07030.01 Talliden 31 Forvägen 51
07023.02 Talliden 24 Bägarvägen 5
07006.03 Talliden 7 Forvägen 83
07001.01 Talliden 2 Forvägen 89
07002.01 Talliden 3 Forvägen 87
07010.02 Talliden 11 Bägarvägen 17
07012.02 Talliden 13 Forvägen 73
07015.02 Talliden 16 Bägarvägen 15
07022.02 Talliden 23 Forvägen 65
07032.02 Talliden 33 Forvägen 55
07033.02 Talliden 34 Forvägen 57
07003.02 Talliden 4 Forvägen 91
07008.01 Talliden 9 Forvägen 79
07007.02 Talliden 8 Forvägen 77
07021.02 Talliden 22 Forvägen 63
07013.04 Talliden 14 Forvägen 75
07017.02 Talliden 18 Forvägen 69
07018.04 Talliden 19 Forvägen 67
07020.02 Talliden 21 Bägarvägen 9
07026.02 Talliden 27 Forvägen 59

Orsak Start Slut
Läcka 2020-01-28 08:30 2020-01-28 13:00
Avtal  Fastighet  Mätaradress
02132.02 Tjoget 2 Rågången 31
02133.04 Tjoget 21 Rågången 29
02143.02 Tjoget 11 Rågången 9
02144.02 Tjoget 10 Rågången 7
02145.02 Tjoget 9 Rågången 5
02147.02 Tjoget 7 Rågången 1
02142.05 Tjoget 12 Rågången 11
02134.04 Tjoget 20 Rågången 27
02137.04 Tjoget 17 Rågången 21
02146.04 Tjoget 8 Rågången 3
02136.02 Tjoget 18 Rågången 23
02128.02 Tjoget 6 Rågången 39
02138.02 Tjoget 16 Rågången 19
02129.04 Tjoget 5 Rågången 37
02135.03 Tjoget 19 Rågången 25
02139.02 Tjoget 15 Rågången 17
02140.03 Tjoget 14 Rågången 15
02131.04 Tjoget 3 Rågången 33
02130.03 Tjoget 4 Rågången 35
02141.01 Tjoget 13 Rågången 13

Orsak Start Slut
Inkoppling av en ny ledning 2020-01-29 08:00 2020-01-29 15:00
Avtal  Fastighet Mätaradress
00226.01 Kv Alhagen 2-34 Förlikningsvägen 54, Alby

Orsak Start Slut
Arbete på nätet 2020-01-30 08:00 2020-01-30 14:00
Avtal  Fastighet  Mätaradress
03338.02 Kv Asken 3 Apelvägen 1-3, Huddinge 
00161.03 Kv Aspen 1, del av Sjödalsvägen 29, Huddinge
00161.03 Aspen 1, del av Sjödalsvägen 29, Huddinge

Orsak Start Slut
Arbete på nätet 2020-02-04 08:00 2020-02-04 14:30
Avtal  Fastighet  Mätaradress
00325.01 Kv Rullstenen 1, Fjället 1-69 Flintvägen, Balingsnäs
00678.03 Fjället 72 Mörtsjövägen 3, Balingsnäs