Driftinformation

Ibland måste vi utföra arbeten på fjärrvärmenätet. Det kan t ex vara anslutning av ny kund, lagning av läcka eller underhåll av ledningar. Då kan vi vara tvungna att tillfälligt stänga av leveransen till ett begränsat område. Berörda fastighetsägare meddelas alltid via brev och informationen återfinns också här nedan.

Planerade arbeten

Orsak Start Slut
Läcka 2020-07-28 04:00 2020-07-28 22:00
Avtal  Fastighet Mätaradress
03205.02 Kv Öringen 4 Laxvägen 4
03287.01 Kv Öringen 8 Harrvägen 5
03298.01 Kv Öringen 6 Laxvägen 8
00237.02 Inägan 4 Hökbursvägen 12
00240.01 Kv Inägan 5 Hökbursvägen 14
00352.02 Kv Laxen 8 Laxvägen 9
00682.01 Kv Karpen 11 Lindhovsvägen 46
00687.01 Vitlingen 3-33 Lindhovsvägen 81-141, Vretarna
00690.03 Harren 1 Lindhovsvägen 19 
00746.02 Sarven 8 Trädgårdsvägen 5
00763.02 Rödingen 1 Vinkelbacken 1 
03286.01 Kv Laxen 9 Laxvägen 7
00349.02 Kv Forellen 6 Forellvägen 11
03088.01 Kv Sutaren 6 Lignellsvägen 1
00900.05 Kv Forellen 8 Forellvägen 15
00193.01 Kv Komministern 2,3 del av 4 Nackdalavägen 8, Tuna 
00764.02 Kv Öringen 2 Lindhovsvägen 11 
02672.02 Kv Strömmingen 1-74 Aspenvägen, Vretarna 
00351.02 Kv Laxen 2 Lindhovsvägen 5
00813.02 Kv Harren 3 Lindhovsvägen 15
02671.02 Kv Sillen o Kv Malen Långsvängen, Vretarna 
00686.01 Vretarna 1 Lindhovsvägen 31-75 Vretarna
00747.02 Kv Sarven 7 Trädgårdsvägen 5 A
00345.01 Forellen 9 Forellvägen 17
04424.01 Siken 3 Vinkelbacken 8
00762.01 Rödingen 7 Vinkelbacken 13 
04059.01 Vreta Gård 3 Vreta Gårds väg 18
00771.01 Kv Rödingen 8 Lindhovsvägen 25, Vretarna 
03281.02 Kv Laxen 10 Laxvägen 5
03288.02 Kv Forellen 5 Forellvägen 9
03296.01 Kv Öringen 9 Harrvägen 3
00310.02 Laxen 3 Lindhovsvägen 3
00343.03 Kv Öringen 3 Lindhovsvägen 9
00348.03 Kv Harren 5 Harrvägen 6
03531.01 Utmarken 7 Hökbursvägen 17
02658.04 Kv Harren 2 Lindhovsvägen 17
03086.01 Tuna Krog 2 Tumbavägen 38, Tumba 
03285.01 Kv Laxen 1 Lindhovsvägen 7
03299.01 Utmarken 9 Hökbursvägen 21
03532.01 Utmarken 8 Hökbursvägen 19
00450.03 Iden 4 Trädgårdsvägen 6
00757.03 Rödingen 2 Vinkelbacken 3
00758.02 Rödingen 4 Vinkelbacken 7