Driftinformation

Ibland måste vi utföra arbeten på fjärrvärmenätet. Det kan t ex vara anslutning av ny kund, lagning av läcka eller underhåll av ledningar. Då kan vi vara tvungna att tillfälligt stänga av leveransen till ett begränsat område. Berörda fastighetsägare meddelas alltid via brev och informationen återfinns också här nedan.

Planerade arbeten

Orsak Start Slut
Inkoppling av ny ledning 2020-10-06 08:00 2020-10-06 15:00
Avtal  Fastighet  Mätaradress
00389.03 Kallan 3 Tallhedsvägen 25, Balingsnäs
00399.01 Gudet 1 Prästvägen 5
00505.03 Handbollen 1 Prästvägen 23-25, Balingsnäs
03341.01 Kv Sälgen 5 Tallhedsvägen 12
00255.01 Kv Oxen 1-36, Sälgen 10 Lövängsvägen, Huddinge
04429.01 Guldet 13 Prästvägen 7 
00463.03 Kv Pärlan 17 Prästvägen 8
04234.01 Pilen 17 Prästvägen 18
02396.03 Handbollen 3 Sjövägen 23, Huddinge 
00836.01 Kv Pärlan 20 Prästvägen 12
00256.03 Kallan 2 Prästvägen 30 A, Huddinge
03339.01 Kv Sälgen 7 Tallhedsvägen 16
03342.01 Kv Sälgen 6 Tallhedsvägen 14

Orsak Start Slut
Läcka 2020-10-07 08:30 2020-10-07 15:30
Avtal  Fastighet  Mätaradress
00267.01 Kv Fullblodet 21-32 Trädgårdstorpsvägen, Tullinge
03390.03 Tullinge Gård 16:133 Adler Salvius väg 2 C
03431.01 Tullinge Gård 16:133 Adler Salvius väg 2 A
00858.02 Tullinge 16:133 Adler Salvius väg 2 A-B, Tullinge
00260.03 Kv Fullblodet 18 Trädgårdstorpsväg 24
00285.01 Kv Fullblodet 16 Adler Salvius väg 9
00292.02 Kv Fullblodet 11 Adler Salvius väg 19
00261.01 Kv Fullblodet 17 Trädgårdstorpsväg 22

Orsak Start Slut
Läcka 2020-10-08 08:00 2020-10-08 16:00
Avtal  Fastighet Mätaradress
00043.01 Stora Fjällshagen 1-3 Lagman Lekares väg 34 Alby
00100.01 Kv Kvarnhagskolan 1 Servitutsvägen, Alby
03795.01 Kv Albystugan 1 Lagman Lekares väg 40  

Orsak Start Slut
Inkoppling ny ledning 2020-10-14 06:30 2020-10-14 16:00
Avtal  Fastighet Mätaradress
00203.03 Saltmossen 3 Kumla Gårdsväg 21 Eriksberg
02005.02 Kv Kumla Hage 8 Segersbyvägen 5 A , Eriksberg
00709.02 Kv Kumla hage 2 Kumla Gårdsväg 22, Eriksberg
02001.05 Kv Kumla Hage 5 Segersbyvägen 3 A, Eriksberg
01937.03 Kumla Hage 3 Kumla Gårdsväg 24 A-B
02387.02 Kv Kumla Hage 12 Kumla Gårdsväg 28 A, Eriksberg
00514.03 Kumla Gård 1 Kumla Gårdsväg 30, Eriksberg
02034.01 Kv Kumla Äng 1 Kumla Gårdsväg 35, Eriksberg
02460.03 Kumla Hage 13 Kumla Gårdsväg 24 C, Eriksberg
00191.03 Kv Kumla Hage 1 Segersbyvägen 7, Eriksberg
00517.03 Hantverkaren 9 Hantverkarvägen 1, Eriksberg 
01941.03 Kv Kumla Hage 6 Segersbyvägen 3 B, Eriksberg
02386.03 Kumla Hage 10 Kumla Gårdsväg 26 B, Eriksberg
01990.02 Kv Kumla Äng 3 Kumla Gårdsväg 33, Eriksberg
01971.04 Kumla Hage 6 Segersbyvägen 3, Eriksberg
00273.02 Kv Lärlingen 1 Gesällvägen 1, Eriksberg
00391.03 Kv Gesällen 1 Gesällvägen 6, Eriksberg
00171.03 Kv Lärpojken 2 Kumla Gårdsväg 18, Eriksberg
00143.05 Hantverkaren 1 Segersbyvägen 4-6, Eriksberg
02281.04 Kv Kumla Äng 2 Kumla Gårdsväg 31, Eriksberg
00887.01 Kv Lärpojken 1 Hantverkarvägen 2