Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Driftinformation

Ibland måste vi utföra arbeten på fjärrvärmenätet. Det kan till exempel vara anslutning av ny kund, lagning av läcka eller underhåll av ledningar. Då kan vi vara tvungna att tillfälligt stänga av leveransen till ett begränsat område. Vid planerade arbeten meddelas fastighetsägare via brev och informationen återfinns även här nedan.

Driftinformation

Orsak Start Slut
Arbete på nätet 2024-04-25 10:00 2024-04-25 15:00

Mätpunktsnummer

Fastighet

Mätaradress

3914401

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 43

3914501

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 44

3914601

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 45

3914701

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 46

3914801

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 47

3914901

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 48

3915001

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 49

3915101

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 50

3915201

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 51

3915301

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 52

3915401

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 53

3915501

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 54

3915601

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 55

3915701

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 56

3900101

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 1

3901001

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 10

3910001

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 100

3910101

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 101

3191901

Storskogen 6, Snickargården

Timmermansstigen 102, Salem

3192601

Nybyggaren 2, Timmermansgården

Timmermansstigen 105, Salem

3901101

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 11

3901201

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 12

3901301

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 13

3901401

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 14

3901501

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 15

3901601

Nybyggaren 5

Timmermansstigen 16

3901701

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 17

3901801

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 18

3901901

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 19

3900201

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 2

3902001

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 20

3902101

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 21

3902201

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 22

3902301

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 23

3902401

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 24

3902501

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 25

3902601

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 26

3902701

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 27

3902801

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 28

3902901

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 29

3900301

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 3

3903001

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 30

3903101

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 31

3903201

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 32

3903301

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 33

3903401

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 34

3903501

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 35

3903601

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 36

3903701

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 37

3903801

Kv Nybyggaren 9

Timmermansstigen 38

3903901

Kv Nybyggaren 9

Timmermansstigen 39

3900401

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 4

3904001

Nybyggaren 6

Timmermansstigen 40

3904101

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 41

3904201

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 42

3904301

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 43

3904401

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 44

3904501

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 45

3904601

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 46

3904701

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 47

3904801

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 48

3904901

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 49

3900501

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 5

3905001

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 50

3905101

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 51

3905201

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 52

3905301

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 53

3905401

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 54

3905501

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 55

3905601

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 56

3905701

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 57

3905801

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 58

3905901

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 59

3900601

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 6

3906001

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 60

3906101

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 61

3906201

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 62

3906301

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 63

3906401

Kv Nybyggaren 6

Timmermansstigen 64

3906501

Kv Nybyggaren 7

Timmermansstigen 65

3906601

Kv Nybyggaren 7

Timmermansstigen 66

3906701

Kv Nybyggaren 7

Timmermansstigen 67

3906801

Kv Nybyggaren 7

Timmermansstigen 68

3906901

Kv Nybyggaren 7

Timmermansstigen 69

3900701

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 7

3907001

Kv Nybyggaren 7

Timmermansstigen 70

3907101

Kv Nybyggaren 7

Timmermansstigen 71

3907201

Kv Nybyggaren 7

Timmermansstigen 72

3907301

Kv Nybyggaren 7

Timmermansstigen 73

3907401

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 74

3907501

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 75

3907601

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 76

3907701

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 77

3907801

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 78

3907901

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 79

3900801

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 8

3908001

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 80

3908101

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 81

3908201

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 82

3908301

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 83

3908401

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 84

3908501

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 85

3908601

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 86

3908701

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 87

3908801

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 88

3908901

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 89

3900901

Kv Nybyggaren 5

Timmermansstigen 9

3909001

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 90

3909101

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 91

3909201

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 92

3909301

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 93

3909401

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 94

3909501

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 95

3909601

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 96

3909701

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 97

3909801

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 98

3909901

Kv Nybyggaren 1

Timmermansstigen 99

 

Orsak Start Slut
Arbete på nätet 2024-04-25 10:00 2024-04-25 15:00

Mätpunktsnummer

Fastighet

Mätaradress

3910201

Kv Nybyggaren 8

Murarstigen 1

3911101

Kv Nybyggaren 8

Murarstigen 10

3911201

Kv Nybyggaren 8

Murarstigen 11

3911301

Kv Nybyggaren 8

Murarstigen 12

3911401

Kv Nybyggaren 8

Murarstigen 13

3911501

Kv Nybyggaren 8

Murarstigen 14

3913301

Kv Nybyggaren 8

Murarstigen 15

3913201

Kv Nybyggaren 8

Murarstigen 16

3913101

Kv Nybyggaren 8

Murarstigen 17

3913001

Kv Nybyggaren 8

Murarstigen 18

3912901

Kv Nybyggaren 8

Murarstigen 19

3910301

Kv Nybyggaren 8

Murarstigen 2

3912801

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 20

3912701

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 21

3912601

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 22

3912501

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 23

3912401

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 24

3912301

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 25

3912201

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 26

3912101

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 27

3912001

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 28

3911901

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 29

3910401

Kv Nybyggaren 8

Murarstigen 3

3911801

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 30

3911701

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 31

3911601

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 32

3913401

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 33

3913501

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 34

3913601

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 35

3913701

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 36

3913801

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 37

3913901

Kv Nybyggaren 9

Murarstigen 38

3914001

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 39

3910501

Kv Nybyggaren 9

Murarstigen 4

3914101

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 40

3914201

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 41

3914301

Kv Nybyggaren 7

Murarstigen 42

3910601

Kv Nybyggaren 8

Murarstigen 5

3910701

Kv Nybyggaren 8

Murarstigen 6

3910801

Kv Nybyggaren 8

Murarstigen 7

3910901

Kv Nybyggaren 8

Murarstigen 8

3911001

Kv Nybyggaren 8

Murarstigen 9

3915801

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 1

3916701

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 10

3916801

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 11

3916901

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 12

3917001

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 13

3918001

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 14

3918101

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 15

3918201

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 16

3918301

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 17

3917601

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 18

3917701

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 19

3915901

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 2

3917801

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 20

3917901

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 21

3917101

Kv Nybyggaren 8

Målarstigen 22

3917201

Kv Nybyggaren 8

Målarstigen 23

3917301

Kv Nybyggaren 8

Målarstigen 24

3917401

Kv Nybyggaren 8

Målarstigen 25

3917501

Kv Nybyggaren 8

Målarstigen 26

3918401

Kv Nybyggaren

Målarstigen 27

3918501

Kv Nybyggaren

Målarstigen 28

3918601

Kv Nybyggaren

Målarstigen 29

3916001

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 3

3918701

Kv Nybyggaren

Målarstigen 30

3918801

Kv Nybyggaren

Målarstigen 31

3918901

Kv Nybyggaren

Målarstigen 32

3919001

Kv Nybyggaren

Målarstigen 33

3919101

Kv Nybyggaren

Målarstigen 34

3919201

Kv Nybyggaren

Målarstigen 35

3919301

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 36

3919401

Kv Nybyggaren 8

Målarstigen 37

3919501

Kv Nybyggaren 8

Målarstigen 38

3919601

Kv Nybyggaren 8

Målarstigen 39

3916101

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 4

3916201

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 5

3916301

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 6

3916401

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 7

3916501

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 8

3916601

Kv Nybyggaren 9

Målarstigen 9

Orsak Start Slut
Arbete på nätet 2024-05-02 08:00 2024-05-02 14:00

Mätpunktsnummer

Fastighet

Mätaradress

3272801

Kv Myren 1

Häradsvägen 253

3099101

Myren 3

Häradsvägen 255

3033901

Heden 1

Mälarvägen 15

3428601

Enbacken 23

Mälarvägen 22