Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Företagsledning och styrelse

Vi är övertygade om att en stark och kompetent ledning är avgörande för att vi ska kunna uppnå vår vision om en mer hållbar framtid.

Vår ledningsgrupp består av erfarna ledare med bred erfarenhet inom energibranschen. Tillsammans arbetar de för att skapa en stark och hållbar verksamhet som kan leverera högkvalitativ och hållbar energi till våra kunder.

Här på vår sida om ledningsgrupp och styrelse kan du lära dig mer om våra ledare och deras roller och ansvar inom SFAB. Vi är övertygade om att en transparent och kompetent ledning är avgörande för att våra kunder och intressenter ska känna sig trygga med vår verksamhet.

Vår styrelse består av representanter från våra ägarkommuner Huddinge och Botkyrka. Vilka styrelsen består av samt vilken kommuntillhörighet de har hittar du i listan nedan.

Ledningsgrupp

Ulrika Snellman

VD

Pål Sundqvist

IT/OT

Michael Gubril

Säkerhet

.

Mattias Tellrud

Marknad & Försäljning

Markus Stockow

Service

.

Angelica Sävmarker

Ekonomi & Administration

Hedra Ado

Distribution

Styrelse

Ledamöter
Willy Viitala, Ordförande, Botkyrka 
Rasmus Lenefors, Vice Ordförande, Huddinge 
Martin Lindström, Huddinge 
Love Bergström, Huddinge 
Mattias Gökinan, Botkyrka
Kjell Hägg, Botkyrka

Suppleanter
Christian Khouri, Botkyrka
Leif Gunnahr, Botkyrka
Sture Nordberg, Botkyrka
Erika Ullberg, Huddinge
Per Öberg, Huddinge
Thomas Hagsten, Huddinge

Adjungerade
Adam Brännström, Södertörns Energi
Åke Fredriksson, Salem
Bo Selander, Salem
Theresia Vörös, personalrepresentant
George Boras, personalrepresentant