Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Egain tecknar partneravtal med SFAB i Botkyrka/Huddinge kommun

Pressmeddelande från Egain Group

Egain har tecknat partneravtal tillsammans med energibolaget SFAB i linje med deras målsättning att gå från fjärrvärmeleverantör till ett än mer marknadsorienterat energibolag. SFAB kommer framöver erbjuda fastighetsägare i kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem rådgivning, energioptimering och driftövervakning baserat på plattformen Egain Edge.

– Den innovativa plattformen från Egain i kombination med vår egen gedigna kompetens och kunnande inom energi och uppvärmning av byggnader, gör att vi ser stora möjligheter att hjälpa våra kunder att nyttja våra produkter på ett än mer effektivt sätt. Egain har dessutom ett starkt varumärke, är innovativa i sina lösningar och har många av Sveriges stora fastighetsägare som kunder, vilket har stärkt oss i valet av samarbetspartner inom området, berättar Anders Björklin, Marknads- och försäljningschef på SFAB.

– Genom Egain får vi tillgång till ett verktyg som möjliggör för oss att arbeta proaktivt med teknisk förvaltning tillsammans med våra kunder. Förutom att det leder till energioptimering möjliggör t.ex. 3D-visualiseringen av inomhusklimatet att vi snabbt kan identifiera eventuella byggnadstekniska brister eller brister i byggnadernas värme-/ventilationssystem och då föreslå rätt åtgärder som ytterligare optimerar resursanvändandet, säger Anders.

Hantera topplaster genom demand response
Egain är öppna för många fler samarbeten inom området, och tittar även på lösningar där flera hundra byggnader är uppkopplade i samma stad och fjärrvärmenät. Städer växer snabbt i takt med urbaniseringen vilket ställer stora krav på infrastrukturen hos energibolagen och leder till kostsamma investeringar över tid. Där kan vi utjämna energibelastningar med hjälp av proaktiv styrning av hela fastighetsbestånd för att resursoptimera.

– Vi på Egain ser ett stort behov hos Sveriges energibolag att öka sina kundrelationer genom att erbjuda mertjänster som hjälper de anslutna fastighetsägarna att styra sina energileveranser på ett mer optimalt sätt. I leveransen är Egains funktioner för effektstyrning en viktig del för att optimera resursanvändningen i hela leveranskedjan och hjälpa till att utjämna effekttopparna i såväl produktion som i distributionsnäten, säger Martin Eksberg, Head of Business and Customer Success.

För mer information, kontakta:

Martin Eksberg, Head of Business and Customer Success – Sweden
[email protected]
073-207 45 40

Anders Björklin, Marknads- och försäljningschef på SFAB.
[email protected]
08-534 705 00

Om SFAB
SFAB är ett lokalt, klimatsmart energibolag med verksamhet i kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem. Med produkten fjärrvärme tillgodoser företaget en betydande del av värmeleveranserna inom kommunerna. Förutom värme ingår även energikonsultativa tjänster, service och kyla i produktsortimentet. Bolaget har en omsättning på drygt 700 miljoner kronor och en total energileverans på ca 1 TWh. Företaget är certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001 samt ledningssystemet för medarbetare OHSAS 18001.

Om Egain
Egain är ett ledande teknikföretag inom energi- och komfortoptimering av bostadshus. Företaget utvecklar IoT-lösningar, mobilappar och AI-baserad mjukvara som visualiserar byggnadsmöjligheter och automatiskt optimerar energiförbrukningen vilket leder till lägre energianvändning, ett minskat miljöavtryck och optimerad inomhuskomfort. Egain grundades 2003 med HQ i Kungsbacka, Sverige och ägs idag av Summa Equity. Med kontor i fem europeiska länder betjänar Egain för närvarande mer än 5 000 byggnader och 300 000 lägenheter i 11 länder.