Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Fjärrvärme – ryggrad i cirkulär energiekonomi

På en mer vardaglig nivå finns många beslut att fatta och val vi kan göra för att bidra till ett mer hållbart cirkulärt samhälle; allt från att minska sin köttkonsumtion till att hyra, låna eller dela tjänster. Bilpooler, hyrcyklar och kläduthyrning är bara några exempel och många nya tjänster utvecklas.

Vi kan även bidra till den cirkulära ekonomin genom att se över våra möjligheter att välja el- och uppvärmningsalternativ som minskar miljöpåverkan. Att välja fjärrvärme betyder att välja en grön och klimatsmart uppvärmning, med kretsloppstänkande på köpet. I dag kommer värmen från Södertörns Fjärrvärme från 99,4% återvunna eller förnybara bränslen., ett arbete som kommer våra kunder och samhället till godo som del i en cirkulär ekonomi.

Mer än 100% av energiinnehållet

Vid sidan av värme och varmvatten får vi, i flera produktionsanläggningar, även ut el som komplement till fjärrvärmen. Elen är en välkommen bonus som kommer från samma bränsle och produktionsprocess som värmen vid så kallad kraftvärme-produktion.

Kraftvärme är ett effektivt sätt att tillvarata energin i bränslena. Genom att utnyttja den heta överskottsångan från elproduktionen för att värma vatten får vi dessutom ut ännu mer fjärrvärme ”på köpet”. Vattnet leds ut i vårt ledningsnät och vidare till våra kunder.

Grön värme blir grön kyla

Kyla blir alltmer efterfrågat och är efter den varma sommaren mer aktuellt än någonsin. Vi på Södertörns Fjärrvärme har idag kylanläggningar i flera områden där kylning krävs så som köpcentrum och sjukhus. Den teknik vi använder för våra kylmaskiner är, precis som fjärrvärme, skonsam mot miljön. Vårt köldmedium påverkar inte ozonskiktet och kyla är således i samklang med vårt långsiktiga miljötänkande.

I nästa utvecklingssteg finns det möjlighet att använda fjärrvärme som råvara till fjärrkyla, så kallad sorptiv kyla eller absorptionskyla. Det kanske låter paradoxalt, men värme kan faktiskt bli kyla enligt termo-dynamikens lagar. Precis som värmen från fjärrvärmen, är även denna typ av fjärrkyla klimatsmart, eftersom den bygger på samma biobränslen. Fjärrkyla är en spännande produkt som vi tittar närmare på inom Södertörns Fjärrvärme för att ytterligare utveckla vårt erbjudande till våra kunder.

Utvecklingsarbete

Olika delar av samma byggnad kan alltså både värmas och kylas med hjälp av produkten fjärrvärme.

Arbetet med att inte bara bidra till ett fossilfritt samhälle utan även till en hälsosam cirkulär ekonomi pågår ständigt; både inom de egna fjärrvärmeleden och i samarbete med andra intressenter. Ur perspektivet att vilja vara med och ta eget ansvar i samhällsbyggandet blir därför att välja fjärrvärme ett bra val ur ett långsiktigt samhällsperspektiv.