Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Kaffe och reflexer till morgonpendlare

Statistik från NTF visar att 40% av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt och att de flesta olyckorna sker i tätbebyggda områden med gatubelysning. Genom att använda väl synlig reflex minskar man risken avsevärt. En mörk och regnig morgon i december gav vi oss därför ut för att dela ut reflexer och bjuda på kaffe till de som skyndade till eller från pendeltågsstationerna i Huddinge och Tumba. Trots kylan var humöret på topp och vi fick många glada tillrop.