Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Södertörns Fjärrvärme informerar om hållbarhet i Kungens Kurva

I samband med Earth Hour den 24 mars deltar Södertörns Fjärrvärme på Huddinge kommuns evenemang i Kungens Kurva Shoppingcenter. Syftet är att på ett lustfyllt sätt ge allmänheten information om hur vi tillsammans kan minska påverkan på klimatet. Kunskap och nöje blandas i en lagom mix för både barn och vuxna.

Fjärrvärme är ett komplett miljösystem som bygger på ett utpräglat kretsloppstänkande. Ett system som värnar om naturresurserna, tar vara på vårt avfall, ger oss både värme och elektricitet och minskar våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Södertörns Fjärrvärme har i sina kännedoms-undersökningar det senaste året märkt att kunskapen om fjärrvärme har ökat, men fortfarande finns mycket att lära ut. Förståelsen för och nyttan med det eviga kretsloppet som fjärrvärme innebär är fortfarande okänt för många.

- Vi har som ambition att dela med oss så mycket som möjligt av våra kunskaper för att bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi på många sätt, ett av dem är att finnas på plats där medborgarna är och informera om det eviga kretsloppet på ett glädjefyllt och trevligt sätt, säger Ann-Cathrin Eklund, chef Marknad & Försäljning på Södertörns Fjärrvärme. Vi ser det också väldigt positivt att vi kan samverka med kommunen i dessa frågor. Tillsammans blir vi starkare i ett förändringsarbete.