Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Fjärrvärme till nytt kvarter i Tumba

Snart får Tumba ett helt nytt kvarter. I området mellan Huddingevägen och Harbrovägen byggs 550 nya bostäder i flera etapper. Byggstart är planerad till början av 2020.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för området. Här planeras för en ny slingrande väg, Bryggarebacken, upp mellan de nya punkthusen som tillsammans bildar ett helt nytt kvarter i Tumba. Första etappen väntas påbörjas i början av 2020.

Byggherre är bygg- och bostadsutvecklingsföretaget Hökerum Bygg med hemvist i Ulricehamn. Företagets vision är att vara den bästa bostadsutvecklaren i Sverige genom att se varje projekts unika potential och utveckla genomtänkta, prisvärda och hållbara bostäder.

”Vi är positiva till fjärrvärme som uppvärmningsform när den finns enkelt tillgänglig”, säger Henrik Wästervall, projektchef på Ulricehamnsbaserade Hökerum Bygg.

Bo Karlsson, kundansvarig på SFAB, berättar att området lämpar sig utmärkt för fjärrvärmeanslutning.

”Våra ledningar passerar i princip rakt genom det nya området så det blir enkelt för oss att ansluta de nya
byggnaderna”, säger han.

Område med naturkänsla

Först ut blir troligen ett punkthus med sju våningar utmed Harbrovägen. Huset kommer att ha ett underbyggt garage och rymma cirka 60 nya bostadsrätter. Här blir det nära till matbutik och den nya tennishallen utmed Huddingevägen, när området binder samman kvarteren utmed Harbrovägen med det nybyggda handelsområdet.

Det projekterade området är i dag skogsbeklätt och enligt Hökerum Bygg kommer naturkänslan att bevaras.

”Mycket av grönskan kommer att finnas kvar när området är utbyggt”, avslutar Henrik Wästervall.