Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Leanheat och SFAB ska leverera klimatsmarta energilösningar i Huddinge, Botkyrka och Salem

PRESSMEDDELANDE

Danfossägda Leanheat och SFAB har tecknat partneravtal. Avtalet innebär att SFAB breddar sitt tjänsteerbjudande till fastighetsägare med smarta AI-baserade IoT-lösningar för energioptimering och bättre inomhusklimat, vilket går helt i linje med SFAB’s målsättning att gå från ett fjärrvärmebolag till ett ledande energibolag. 

Utbyggnaden av nya områden med bostäder och verksamheter växer i allt snabbare takt, vilket ställer högre krav på energieffektivitet och modern teknik. Med det nya samarbetet på plats kommer SFAB, med hjälp av Leanheats AI-baserade IoT-lösning för energioptimering, kunna erbjuda fastighetsägare att styra och kontrollera sin förbrukning, klimatpåverkan och kostnader. Det går i linje med SFAB’s målsättning att gå från en fjärrvärmeleverantör till ett mer marknadsorienterat energibolag som hjälper sina kunder att kunna utnyttja sin energi optimalt.

- Vi är glada att få vara med på SFAB’s resa att kunna erbjuda klimatsmart fjärrvärme till fastighetsägare. Leanheat levererar skalbara energilösningar som leder till bättre inomhusklimat med lägre energi- och underhållskostnader och tillsammans med vår ägare Danfoss kan vi nu även erbjuda ett koncept med smarta värmeväxlare, säger Maria Gihlström, försäljningsansvarig på Leanheat.

Leanheats AI-lösning samlar in data från sensorer, som tillsammans med data från väderprognoser och energiföretagens fjärrvärmenätverk, optimerar byggnadernas och lägenheternas inomhusklimat och energiförbrukning i realtid. Det finns även en möjlighet att se mönster, trender och upptäcka avvikelser i fastigheten, exempelvis fuktrelaterade problem. Det blir också enkelt att styra, analysera och sammanställa centrala rapporter. Fastighetsägarna kan få en kostnadsbesparing tack vare att den genomsnittliga energiförbrukningen minskas med runt 7–10 procent. Därutöver finns möjlighet att påverka toppeffekten med i genomsnitt 20 procent, vilket kan leda till nya möjliga affärsmodeller och samverkan för SFAB och dess kunder.

- Vi på SFAB ska vara den naturliga energipartnern för fastighetsägare inom vårt område och vår ambition är att bredda vår affär med ytterligare energitjänster som möter våra kunders behov och förväntningar, säger Anders Björklin, Marknads- och försäljningschef på SFAB. Med Leanheats moderna teknik kan vi stärka våra kundrelationer och erbjuda våra kunder hjälp och verktyg för att enkelt styra och analysera sina fastigheters energiförbrukning. På så sätt kan de nyttja energin maximalt och få kontroll över sina kostnader.

 

För mer information vänligen kontakta:

Maria Gihlström, Försäljningsansvarig på Leanheat
[email protected]
Mob. +46 76 13 80 763

Anders Björklin, Marknads- och försäljningschef på SFAB
[email protected]
Mob. +46 70 298 76 02

 

Om Leanheat
Leanheat är ett finländskt teknologiföretag, vars AI-baserade IoT-lösning bevakar, styr och optimerar temperaturer och fuktigheten i fjärrvärmebyggnader. Lösningen ökar fastigheternas energieffektivitet, optimerar fjärrvärmebolagens verksamhet och skapar ett bättre inomhusklimat för boende. Leanheats lösning har installerats i nästan 150 000 lägenheter runtom i världen och målet är att nå en miljon lägenheter före slutet av 2022. Omsättningen var 100 miljoner kronor under år 2018. Leanheat har i dag verksamhet i Finland, Kina, Danmark, Sverige, Norge, Polen och Tyskland. Företagets strategiska partner sedan 2016 är danska Danfoss och i dag är Leanheat också en del av Danfoss-koncernen.

Om SFAB
SFAB är ett lokalt, klimatsmart energibolag med verksamhet i kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem. Med produkten fjärrvärme tillgodoser företaget en betydande del av värmeleveranserna inom kommunerna. Förutom värme ingår även energikonsultativa tjänster, service och kyla i produktsortimentet. Bolaget har en omsättning på drygt 700 miljoner kronor och en total energileverans på ca 1 TWh. Företaget är certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001 samt ledningssystemet för medarbetare OHSAS 18001.