Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Vår region växer så det knakar! Vi står redo att leverera klimatsmart fjärrvärme till de nya områdena.

Huddinge ger plats för ca 50 000 nya invånare till 2030. Ett halvt nytt Huddinge på 10 år! Även i Botkyrka är flera nya byggprojekt på gång. Vi på SFAB står redo att leverera klimatsmart energi till områdena.

I början av oktober 2019 gavs klartecken att köra igång projekt Spårväg syd och redan i år inleds bygget – fyra år före tidsplanen. Den nya spårvägen väntas stå klar redan 2030 och kommer att gå mellan Älvsjö och Flemingsberg. Parallellt med bygget planeras 18 500 nya bostäder längs den nya spårvägens sträckning. Det betyder att Huddinge kommun kommer att bereda plats för uppemot 50 000 nya
invånare – på bara tio år.

Ungefär samtidigt presenterades den långsiktiga utvecklingen av Flemingsberg, ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Området kring dagens tågstation, Flemingsbergsdalen, ska omvandlas till ett stadscentrum med plats för 50 000 besökare, 50 000 boende och 50 000 arbetande.

Hållbar uppvärmning till alla

Storskaliga expansioner som den i Huddinge belyser styrkan i fjärrvärmesystemet. Det har möjlighet att ge hållbar uppvärmning av tiotusentals nya bostäder och lokaler i det framtida, utökade Huddinge.

Med totalt 35 mil ledningar täcker vårt gemensamma fjärrvärmenät stora delar av Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner. Därför är det relativt enkelt att ansluta nya byggnader till närmaste punkt i nätet. Vår fjärrvärme är därmed väl förberedd för expansion av våra leveranskommuner.

Multismart fjärrvärme ger el och värme

Utbyggnaden av nya områden med bostäder och verksamheter kräver även mer elkapacitet. Det gör att kraftvärmen behövs mer än någonsin för att möjliggöra expansionen.

Det multismarta fjärrvärmesystemet är ett oumbärligt nav i den cirkulära ekonomin. En förutsättning för att vår region ska kunna fortsätta att växa hållbart in i framtiden.