Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Nöjdare kunder visar SKI's årliga undersökning

Goda och starka kundrelationer är grunden för en långsiktigt hållbar verksamhet. Därför blev vi både glada och stolta när Svenskt Kvalitetsindex förra veckan publicerade sin stora årliga kundundersökning i Energibranschen. I en bransch där kundnöjdheten generellt har minskat har våra kunder blivit nöjdare.

Efter ett år präglat av pandemin där fjolårets tema var att basala funktioner var högt på kundens agenda visar årets studie att mjuka faktorer som image och service är tillbaka som viktiga drivkrafter.

SFAB ligger generellt över branschsnittet i undersökningen, men framför allt är vi stolta över att vi inom flera områden toppar listan och får högst betyg*. Ett av de områdena är just Image med frågor bland annat kring om våra kunder upplever att vi månar om dem och om vi ses som pålitliga. Även leveranssäkerheten sticker ut positivt och vi hamnar på en hedrande andraplats vad gäller servicekvalitet.

Vi frågar Försäljnings- och Marknadschef Anders Björklin vad han tror det fina resultatet beror på.
- Vi har under de senast åren arbetat hårt för att bygga starkare relationer med våra kunder och profilera oss som deras naturliga energipartner med ett breddat utbud av moderna energitjänster. Jag tror det uppskattas med de utmaningar vi alla står inför såväl kring energi- som klimatfrågor. Vi har en trygg och leveranssäker produkt och vi kan stötta våra kunder med att få kontroll över sin förbrukning och sin miljöpåverkan.

- Samtidigt finns det områden vi vill bli ännu bättre på, fortsätter Anders. Vi kan vara mer proaktiva i våra relationer med våra kunder och arbeta mer för att få ut budskapet om den viktiga samhälls- och miljönytta vår verksamhet gör. Vi ser också att digitalisering blir allt viktigare och där arbetar vi ständigt med att utveckla oss. I denna stund pågår t.ex. ett arbete med att ta fram en ny kundportal, vilket sker i dialog med kunder för att den ska möta deras behov och önskemål.

Är du nyfiken på att veta mer om våra produkter, tjänster och miljövärden? Följ knapparna nedan!

Vårt erbjudande Miljövärden

Kontakta oss

*  SFAB har deltagit i den del av SKI Energi som riktar sig till företagskunder inom fjärrvärme.