Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

99% förnybara och återvunna bränslen 2021

När vi summerar det gångna året kan vi konstatera att vi levererade hela 1 TWh fjärrvärme till våra kunder och i produktionen användes 99% förnybara och återvunna bränslen. Endast 1% var rent fossilt bränsle i form av olja, vilket används framför allt när det är extra kallt och som startbränsle till pannorna. Även om det nu är relativt milt ute för att vara februari minns vi nog alla hur kallt det var i slutet av förra året, vilket ökade den fossila andelen något.

Att vår fjärrvärme är så nära att vara fossilbränslefri är vi otroligt stolta över. Vilken resa vi har gjort sen vårt bolag bildades 1970 och än är vi inte klara. På den tiden var det olja som gällde, men inom några år ska även den sist lilla kvarvarande delen vara borta. Tillsammans med vårt systerbolag Söderenergi, som producerar vår fjärrvärme, har vi skrivit under Färdplan för fossilfri uppvärmning. Hos oss på SFAB innebär det även att vi arbetar för att fasa ut alla fossildrivna fordon från vår verksamhet, vilket vi snart är i hamn med. Vi kommer åren framöver även ställa högre krav på våra leverantörer och entreprenörer att göra det samma, vilket vi vet att många av dem redan arbetar med. 2025 ska vår verksamhet vara fossilbränslefri.

Läs gärna mer om våra miljövärden och vilka bränslen som används i produktionen av vår fjärrvärme här.

Är du som kund hos oss intresserad av hur du kan klimatkompensera din förbrukning? Läs mer om hur det går till här.