Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Ändrad tidplan för ny prismodell för fjärrvärme

Tidigare i år tog vår ledning beslutet att SFAB ska införa en ny prismodell för företag och gruppanslutna bostäder. Vår nuvarande modell, dvs hur vi tar betalt för fjärrvärmen, har många år på nacken och för att bibehålla konkurrenskraft och möta marknadens behov behöver den anpassas till samhällsutvecklingen och våra kunders förändrade sätt att använda sig av energi.

Att byta prismodell är dock ett stort och långsiktigt arbete. För oss har det varit viktigt att prioritera kvalitet och att modellen som vi kommer fram till ska vara ett lyft för såväl SFAB som våra kunder. Det är viktigare att det blir bra, än att det går snabbt. Tyvärr har omvärldsfaktorer påverkat vår verksamhet och resurser som vi planerat för prisprojektet har omfördelats för att hantera en mer utmanande internationell bränslemarknad och för att stärka det interna säkerhetsarbetet. Med detta som grund har SFABs ledning tagit beslutet att senarelägga införandet av den nya prismodellen till 2024.

Du som kund kommer i god tid få information om hur den nya modellen kommer påverka dig. Har du synpunkter eller önskemål på en framtida prismodell får du mycket gärna höra av dig till [email protected].