Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Felaktiga uppgifter i media – Vi kommer inte kräva villakunder på 400 000 kr

Datum: 2022-11-18

Under den senaste veckan har det förekommit uppgifter i media om att vissa av våra villakunder kommer att få en avgift på 400 000 kr för att behålla sin fjärrvärme. Informationen är felaktig och vi beklagar att denna information har spridits samt eventuella bekymmer som den felaktiga informationen medfört.

Bakgrunden är att delar av vår infrastruktur för fjärrvärme i villa- och radhusområden har nått sin tekniska livslängd och för att vi ska kunna fortsätta leverera fjärrvärme här behöver ledningarna bytas ut mot nya.

Vi arbetar nu med målet att erbjuda berörda kunder fortsatt fjärrvärme i en ny infrastruktur. Detta kan innebära att berörda kunder kommer att få stå för sin utrustning och tillkoppling till den nya infrastrukturen.  Denna kostnad kommer att vara mycket lägre än de siffror som har figurerat i media.

Vi arbetar nu med detaljerna i ett erbjudande till våra kunder i berörda områden. Vi kommer att återkomma till våra kunder så snart vi har alla detaljer klara. Detta beräknas bli någon gång under det första kvartalet 2023.