Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Fjärrvärme för ett tryggt och hållbart energisystem

När vintern och kylan kom blev vi alla påminda om vikten av ett väl fungerande energisystem. Bristande elkapacitet och skenande priser på el har återigen lyft debatten kring vad som måste göras för att säkra tillgången på energi till ett överkomligt pris. Fjärrvärme, tillsammans med andra energislag, är en viktig del av lösningen för att bygga ett långsiktigt hållbart energisystem.

Tillgång på energi oavsett väder

Fjärrvärmen och kraftvärmen står för planerbar, lokal produktion av värme och el. Oavsett temperatur, väder och vind levererar kraftvärmen el och värme som till mycket stor del är förnybar eller återvunnen. Det finns stora möjligheter i att effektivt använda fjärrvärmen för att avlasta elsystemet. Genom att värma bostäder och lokaler med fjärrvärme minskar vi eleffektbehovet och elen kan användas där den behövs som mest.

Trygg värme till stabila priser

Som fjärrvärmekund kan du lita på att vår energi är driftsäker. Oavsett väder eller tid på dygnet har du tillgång till trygg värme. När priserna på el har skenat har vårt pris på fjärrvärme legat stabilt utan obehagliga överraskningar på fakturan. Eventuella prisförändringar sker högst en gång om året och aviseras alltid i god tid innan.

Förnybar och återvunnen energi

Vår fjärrvärme produceras med mer än 99% av förnybara eller återvunna bränslen. Det är i huvudsak restprodukter från samhället i form av skogsavfall, returträ samt utsorterat avfall från kontor och industrier. Material som inte går att återvinna och därför används för att producera energi istället för att läggas på deponi. På så sätt bidrar vi och våra kunder till ett cirkulärt samhälle där uttjänta produkter tas hand om och används för att producera värme och el till kommunernas invånare och verksamheter.


Jämnare inhomhusklimat med lägre energiförbrukning är möjligt med smarta energitjänster.

Energitjänster som ger dig kontroll

Vi har ett brett utbud av energitjänster och anpassar lösningen efter våra kunders behov. Oavsett om det handlar om en energideklaration eller installation av ett AI-system som automatiserar och optimerar energianvändningen, kan vi hjälpa våra kunder få kontroll över sin energiförbrukning, sina kostnader och sin miljöpåverkan.

Mer om fjärrvärme Mer om energitjänster