Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Hur fungerar energimarknaden? Och varför är elpriserna så höga?

Det är inte alltid enkelt att hänga med när den svenska energimarknaden diskuteras. Systemet kan verka komplext och att elpriserna är såpass höga beror inte på en enskild anledning utan flera olika faktorer. Här nedan försöker vi på ett så enkelt sätt som möjligt förklara varför situationen ser ut som den gör.

Elområden och produktionen

Sverige är uppdelat i fyra elområden där område 1 är längst upp i norr och område 4 längst ner i söder. En stor del av svensk elproduktion finns i norra delen av landet i form av vattenkraft. Där är tillgången på el god. Samtidigt är det en högre efterfrågan på el i landets södra delar, men vårt elnät har inte kapacitet att föra över tillräckligt från norr till söder. Det innebär att södra Sverige ibland får importera el medan norra Sverige exporterar el till till exempel Finland eftersom överföringskapaciteten är bättre där. Även om vi producerar tillräckligt med el för Sverige klarar alltså inte nätet av att fördela den.

Vad avgör priset?

Eftersom vi är ihopkopplade med Europa påverkas vi av priserna där. Elpriset sätts på en elbörs där Sverige är en del av den börs om heter Nord Pool tillsammans med bland andra Norge. Där auktioneras elen till högst bjudande dagen innan. Priset styrs helt enkelt av utbud och efterfrågan. Den ansträngda elsituationen som är en följd av Rysslands krig mot Ukraina och minskad tillgång på rysk gas påverkar även Sverige. Ett exempel på det är hur Tysklands efterfrågan på el ökat nu när deras gastillgång är begränsad vilket också gör att våra priser ökar.

Vad innebär planerbar el?

Planerbar el är sådan produktion som vi själva styr över, till exempel kraftvärme och kärnkraft. Där bestämmer vi mängden el som ska produceras utifrån den efterfrågan och kapacitet som finns medan vind- och vattenkraft inte går att planera för utan styrs av yttre faktorer. Vi kan inte påverka hur mycket det blåser eller om sommaren är väldigt torr så att vattenmagasinen som vattenkraften använder inte fylls tillräckligt.

Hur påverkar det priset? Eftersom att vi inte kan lagra elen så är priset baserat på de aktuella förhållandena. Blåser det mycket och solen skiner är det gynnsamt för vindkraften och solpanelerna vilket ökar utbudet. De är även billigare kraftslag att producera vilket gör priset billigare. Men med icke-planerbar el är kraftsystemet också känsligare i de lägen vi inte har vind, sol och vatten. Då kan priset variera kraftigt eftersom utbudet minskar och dyrare produktion måste startas. Att använda kol och olja är dyrare än vind och då stiger även priset.

Vad kan du själv göra för att sänka kostnaden?

För att få ner priset behöver utbudet öka och efterfrågan minska. Att minska sin elförbrukning är därför ett av de effektivaste sätten att bidra. Uppvärmning av din bostad med el är i nuläget väldigt kostsamt och dessutom oftast den största delen av elförbrukningen. Här kan de vara bra att se över dina alternativ. Med fjärrvärme till exempel minskar du elbehovet och fjärrvärmepriset justeras bara en gång per år så du slipper obehagliga överraskningar på fakturan.

Ett annat tips är att energieffektivisera ditt hem. Ofta finns energitjuvar som står för onödig förbrukning men som i slutändan blir dyra på fakturan. Att kartlägga energiförbrukningen, tilläggsisolera eller använda en smart övervakningstjänst är ett enkelt sätt att förbättra prestandan.

Mer om smarta energitjänster

 

SFAB och hur fjärrvärmen kan avlasta elsystem

SFAB levererar fjärrvärme, kyllösningar och smarta energitjänster till invånare och företag i Huddinge, Botkyrka och Salem. Varje år förser vi 50 000 företag och hushåll med energi.

Vår fjärrvärme produceras i kraftvärmeverket i Igelsta som till skillnad från ett fjärrvärmeverk även producerar el. Med fjärrvärme från SFAB minskar du alltså inte bara belastningen på elnätet genom att inte använda elen till uppvärmning, du bidrar även till att planerbar el produceras när den behövs som mest. Fjärrvärmepriset justeras en gång per år och ligger sedan fast över året. Leveranssäkert utan att du behöver känna dig orolig för fakturan.

Mer om vår fjärrvärme