Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Nu minskar vi elförbrukningen med ytterligare 15 000 000 kWh

Energisituationen i Sverige och Europa är fortsatt ansträngd och vi behöver arbeta tillsammans för att hitta lösningar. En viktig del att arbeta mer med är optimeringar och att hitta sätt att minska elanvändningen. Här finns stor potential i hela Sverige. På SFAB letar vi konstant efter sätt att bidra och hjälpa våra kunder med just dessa delar. När många nu är oroliga över elpriserna funderade vi på vad vi kunde göra för att hjälpa till och minska elanvändningen.

Vi har kunder med annan primär uppvärmning än fjärrvärme, som olika typer av värmepumpar. Dessa kunder använder endast en mindre del fjärrvärme för att täcka upp det behov som värmepumparna inte klarar av och därför har de en annan, något dyrare, prislista än de som primärt använder fjärrvärme som uppvärmningsform. En stor del av samhällets elanvändning går till just uppvärmning vilket i dessa tider blir väldigt dyrt och ökar trycket på den redan ansträngda elmarknaden ytterligare. För att avlasta samhället och minska efterfrågan på el samt sänka våra kunders energikostnad erbjöd vi därför kunder med annan primär uppvärmning att gå över till 100% fjärrvärme under ett år och då även gå över till vår standard-prislista under den tiden.

”Vi tror på samarbete och att vara en partner till våra kunder där vi hjälper dem med rådgivning och att sänka sina energikostnader.”
– Anders Björklin, marknads- och försäljningschef, SFAB

Erbjudandet har varit väldigt populärt och vi har redan skrivit avtal om 100% fjärrvärme under kommande året med två av våra kunder, BRF Akvarellen och BRF Daggkåpan, båda i Tullinge. Intresset är fortsatt stort och vi hoppas på att kunna presentera fler snart.

"Vi, precis som många andra, har såklart funderat över situationen med elpriserna inför vintern. När SFAB hörde av sig kändes det som en självklarhet. Dels för att det är en stor ekonomisk trygghet för oss som BRF, men också att vi genom fjärrvärme som uppvärmning bidrar till att minska elförbrukningen i Sverige."
- Arne Mårtensson, ordförande, BRF Akvarellen

Eftersom fjärrvärmens pris är fast och bara justeras en gång per år, med två månaders förvarning, behöver kunderna inte oroa sig för några överraskningar på fakturan. En enorm trygghet för BRF:er och samfälligheter som nu tampas med ökade kostnader. Elförbrukning minskar rejält vilket gynnar såväl samhället som kunden själv. Räknat på en kund med uppskattat årsbehov på 2000 MWh kan vi tillsammans genom detta upplägg minska elförbrukningen med motsvarande 19 villor per år. Och det är bara genom en sådan kund. Se kalkylen nedan.

De med en värmepump som står för mindre del av uppvärmningen har redan vår ordinarie prislista men dessa erbjuder vi rådgivning för att se över om kundens totala värmekostnad kan minskas genom att stänga av värmepumpen under delar av året. Kunderna påverkas då inte av de allt dyrare elpriserna och bidrar samtidigt till att minska elanvändningen i samhället. Enligt vår bedömning kan vi gemensamt med dessa åtgärder avlasta elnätet i Stockholm med upp till 15 GWh under det kommande året.

Tack till dig som värmer ditt hem med fjärrvärme! Tillsammans gör vi skillnad för hela samhället. Läs mer om vår fjärrvärme via knappen nedan eller kontakta oss för att höra mer.

Om vår fjärrvärme Kontakta oss