Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Ny prismodell för fjärrvärme 2023

Fjärrvärme är ett effektivt och prisvärt sätt att värma fastigheter och så vill vi att det ska förbli. Vår prismodell har dock många år på nacken och för att bibehålla konkurrenskraften inser vi att den behöver anpassas till samhällsutvecklingen och våra kunders förändrade sätt att använda sig av energi. Målet är en prismodell som är så rättvis och transparent som möjligt gentemot såväl våra kunders förbrukningsmönster som våra kostnader för att leverera klimatsmart och trygg energi. Det ska vara lätt för dig som kund att förstå vad du betalar för och du ska känna att du kan påverka dina kostnader. Arbetet gäller prismodellen för företag och gruppanslutna bostäder, inte dig som privatperson.

Att byta prismodell är ett stort arbete som vi varken vill eller kan göra utan att involvera våra kunder. Därför har vi bjudit in till en fokusgrupp som under året kommer att stöta och blöta hur en framtida prismodell kan se ut som passar såväl dem som oss. Fokusgruppen, som består av såväl stora fastighetsbolag som bostadsrätts- och samfällighetsföreningar, kommer att träffas flera gånger under våren parallellt med att vi utför ett gediget analysarbete.

Vår ambition är att under början av hösten kunna presentera mer detaljer kring den nya modellen som ska införas 2023. Du som kund kommer i god tid få information om hur den nya modellen kommer påverka dig. Har du synpunkter eller önskemål på en framtida prismodell får du mycket gärna höra av dig till [email protected].