Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Viktig information till våra kunder

På morgonen 30 juni förstod vi på SFAB att vi hade utsatts för ett angrepp riktat mot vår IT-miljö. Som en del i att hantera situationen stängde vi ner möjligheten att nå vår administrativa miljö. Det har bland annat märkts genom att det inte har gått att nå Mina Sidor. Angreppet har inte påverkat vår förmåga att leverera kyla eller värme.

Vi har polisanmält attacken och allt sedan vi fick vetskap om angreppet arbetat hårt tillsammans med externa experter inom cybersäkerhet för att utreda det vi drabbats av. Som en del i den utredningen vet vi nu att de som ligger bakom angreppet kan ha fått tillgång till data i vår IT-miljö. Vi vill därför informera dig som kund om vad som hänt.

Attacken är anmäld som personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten IMY. Den typ av uppgifter som det kan röra sig om är data relaterad till ditt kundavtal med oss; så som namn, person-/organisationsnummer, adress och kontaktuppgifter, samt förbrukningsuppgifter och vid autogiromedgivanden betalningsinformation.

Vi har full förståelse och respekt för den eventuella oro och konsekvenser detta medför. Har du frågor får du gärna skicka ett mail till [email protected] så ska vi göra vårt bästa för att skyndsamt besvara dem.