Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Ett växande problem att hitta bränsle till fjärrvärme

Omvärldsläget med krig och skenande inflation har skapat en utmanande situation för fjärrvärmebranschen. Rysslands invasion av Ukraina har skapat ett minskat utbud på bränslen från Europa, vilket har drivit upp priserna och tillsammans med fördyrade fraktkostnaderna pressar det branschen.

Ett minskat utbud av bränslen har skapat en ansträngd situation i hela Europa. Under 2022 upplevde vi en prisutveckling som gick historiskt snabbt. Det är en utveckling som fortsatt under 2023 och gjort det både dyrt och svårt att få tag på bränslen. Ryssland och Ukraina exporterade innan kriget stora mängder biobränsle. I och med att dessa exporter till stor del har upphört har utbudet på marknaden minskat drastiskt vilket drivit upp priserna.

SFAB levererar fjärrvärme i kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem, medan systerbolaget Söderenergi är de som producerar fjärrvärmen i Igelstaverket i Södertälje. Söderenergis bränslechef, Jan Steinle, berättar att det är en svår utmaning vi ställts inför.

Vi konkurrerar med hela Europa om bränslen just nu. Den tuffa konkurrensen driver upp priserna till nivåer vi aldrig sett tidigare. Det pressar vår verksamhet och vi försöker alltid hitta nya vägar, men det är svårt att kompensera för bränslekostnader som ökat med 40 procent mellan 2021 och 2022.

Jan Steinle, bränslechef, Söderenergi

 

I Söderenergis års- och hållbarhetsredovisning för 2022 hittar du mer om hur bränslekostnaderna påverkar deras verksamhet.

Fler konkurrerar om biobränslen

Det är inte bara ett minskat utbud av biobränslen som drivit upp priserna. När andra sektorer ställer om ökar deras behov av biobränsle. Ett exempel är transportsektorn där efterfrågan på biobränslebaserade drivmedel ökar. Kombinationen av ett minskat utbud samtidigt som efterfrågan på biobränslen ökar har bidragit ytterligare till prisökningarna.

Ökande produktionskostnader för fjärrvärme till följd av höjda bränslepriser

Att bränslepriserna ökat påverkar produktionen av fjärrvärme. Och utvecklingen verkar fortsätta. Enligt Energimyndighetens senaste rapport från 25 maj 2023 råder det brist på fasta biobränslen inför nästa eldningssäsong och situationen innebär för Sverige ovanligt höga prisnivåer. På samma sätt som minskade gasleveranser lett till högre elpriser, påverkar bristen på bränsle fjärrvärmepriset.

 

Vi arbetar alltid för att hålla kostnaderna nere mot kunden, men vi vill vara transparenta och skapa en medvetenhet kring att problemen finns. Det har aldrig varit så svårt att få tillgång till rätt bränsle till bra priser.

Anders Björklin, marknads- och försäljningschef, SFAB

 

Bränslebristen påverkar inte leveransen

Fjärrvärmen kommer fortsatt att vara leverans- och driftsäker. Ökande kostnader innebär ingen risk att produktionen stannar av, utan alla kunder kan lita på fortsatt trygg värme. Fjärrvärmen är ett av de mest leveranssäkra alternativen och det ska det fortsätta vara.