Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Kundundersökning – Vi värdesätter din åsikt!

Vi deltar i Svenskt Kvalitetsindex årliga kundundersökning bland energiföretag och under de närmaste veckorna kommer en stor del av våra kunder att bli kontaktade – antingen per e-post eller telefon. Vi är tacksamma om du som kund hos oss har möjlighet att avsätta lite tid till att svara på frågorna och berätta vad du tycker. Genom att göra det hjälper du oss i vår strävan att ständigt förbättra oss och att vässa vår verksamhet så att vi kan leva upp till dina och andra kunders förväntningar.