Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

SFAB flaggar för prishöjning på fjärrvärme nästa år

SFABs fjärrvärmepris har historiskt legat stabilt med moderata höjningar under många år, men även fjärrvärmebranschen påverkas av oron i omvärlden. Det märks inte minst på tillgången och kostnaden för bränslen. Rysslands invasion av Ukraina har skapat ett kraftigt minskat utbud på bränslen i Europa och lett till historiskt ökade kostnader för bränsleinköp. Det kommer att leda till ovanligt höga prishöjningar på fjärrvärmen i höst. 

Ett minskat utbud av bränslen har skapat en ansträngd situation i hela Europa. Ryssland och Ukraina exporterade innan kriget stora mängder biobränsle. I och med att dessa exporter till stor del har upphört har utbudet på marknaden minskat drastiskt vilket drivit upp priserna. Det i kombination med hög inflation och ökad konkurrens om biobränslen när samhället ställer om har lett till en mycket utmanande situation för många fjärrvärmebolag. 

Nästa års prishöjning på fjärrvärme kommer bli ovanligt hög 

Till skillnad från elpriset som är volatilt och periodvis har skenat senaste året förändras fjärrvärmepriset högst en gång per år, vilket ger trygghet till kunderna. Förändringar i priset aviseras dessutom i god tid, minst två månader i förväg. Men SFAB vill redan nu flagga för den prisförändring som kommer till årsskiftet. 

- Vi är mitt i att analysera situationen, men kan redan nu säga att det kommer att bli betydligt högre höjningar på fjärrvärmepriset än vi är vana vid, säger Anders Björklin, marknads- och försäljningschef på SFAB. Vi gör vad vi kan för att hålla nere kostnaderna och när marknaden har stabiliserat sig kommer även fjärrvärmepriset att göra det, men det här är en exceptionell situation som kommer att återspeglas när vi sätter priserna för nästa år.  

Prisdialogen fortsatt viktig  

Prisdialogen är ett forum där fjärrvärmebolaget bjuder in kunder med syfte att ha en transparent dialog kring prissättningen och vad som påverkar priset. Det skapar förutsägbarhet och förståelse. Precis som tidigare år har SFAB bjudit in kunder för att informera om och förklara bakgrunden till nästa års prissättning samt hur man ser på prisutvecklingen framöver.

- I år är det viktigare än någonsin att vi får den här möjligheten att skapa förståelse för vår pris-sättning, säger Martin Marklund, produktansvarig och den som håller i prisdialogen hos SFAB. Intresset har varit ovanligt stort för att delta, vilket visar på att fjärrvärmen är viktig för våra kunder och man vill kunna påverka. I år presenterar vi även en förändrad prismodell där företagskunder själva kan sätta sin effektnivå. Det möjliggör för dem att få bättre kontroll över sina utgifter och ger incitament till effektbesparande åtgärder som minskar kostnaderna. 

Fjärrvärme är leveranssäkert och en viktig del i energisystemet  

I en situation där elsystemet är ansträngt och elpriserna tidvis skenar är fjärrvärmen viktigare än någonsin för att förse samhället med tillförlitlig energi. Om fjärrvärmen produceras i kraftvärmeverk bidrar den dessutom till samhällsviktig elproduktion.  

- Vår fjärrvärme är leveranssäker och står sig väl i konkurrens med andra energislag, säger Anders Björklin. Att kostnaderna ökar kommer inte påverka produktionen, kunderna kan vara trygga med att de kommer få värme. Energipriset är en sak, men det finns även andra sätt för kunderna att hålla nere sina utgifter. Till exempel energioptimering, driftoptimering och laststyrning. Det kommer bli allt viktigare delar i vår verksamhet och med den nya prismodellen gynnar det kunderna än mer.

För mer information:

Cecilia Nordin, pressansvarig Södertörns Fjärrvärme, SFAB                                                           www.sfab.se                                                                              

08-534 70 547

[email protected]