Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

SFAB testar relining av fjärrvärmeledning

Precis som allt annat har även fjärrvärmeledningar en teknisk livslängd. När den är nådd behöver ledningen grävas fram och bytas ut, vilket är ett stort och kostsamt arbete. Som ett alternativ testar SFAB nu en ny metod för att förnya ledningar. Metoden kallas relining och innebär att ledningen förnyas med ett foder av kolfiber.

SFAB arbetar löpande med att underhålla och förnya vårt ledningsnät. Det är ett omfattande arbete då vi tar hand om 70 mil ledning varav en stor del anlades på 70-talet. När en ledning nått sin tekniska livslängd behöver den grävas fram och förnyas. Arbetet är tidskrävande och väldigt kostsamt då många olika moment behöver genomföras, allt från till exempel avstängning av vägar och grävning till svetsning. Samtidigt försöker vi alltid förlägga arbetet så att ni som kunder inte ska påverkas.

Pågående relining av fjärrvärmerör. I det vänstra röret syns kolfiberfodret som förts in. I det högra tillförs trycksatt ånga för att veckla ut och härda fodret mot den gamla ledningen.

Relining har vissa begränsningar, men är fördelaktigt på ledningssträckor som denna där det inte finns böjar och avstick. Som ett första test gör SFAB nu en relining på en äldre ledning istället för att byta den enligt traditionell metod där hela röret schaktas fram. Ledningen är ungefär 40 meter lång, 250 millimeter i diameter och transporterar varje dag varmvatten för att värma våra kunders bostäder och vatten. Ledningen går under en av våra kommuners mest trafikerade vägar och med relining behöver vi inte påverka trafiken på grund av schaktning.

Hedra Ado, chef distribution och Madeleine Karlsson, projektledare

”Vi på SFAB vill ligga i framkant och vara delaktiga i utvecklingen av nya metoder. Relining är väldigt spännande och har stor potential. Vi är tacksamma över den teknikutveckling som sker och stolta att bidra till den genom att testa och tillämpa metoden i vårt ledningsnät.”

– Hedra Ado, chef distribution, SFAB

Vad är relining?

Relining är en vanlig metod som använts en längre tid inom VA för till exempel avloppsrör. Förenklat kan man säga att du lägger ett nytt rör i det gamla. På så sätt undviks kostsamma grävarbeten och du livslängden på ledningen ökar med ungefär 30 år till. Metoden är relativt ny när det kommer till fjärrvärme och har hittills testats ett fåtal gånger i Sverige. Detta eftersom fjärrvärmenätets höga temperaturer och tryckförhållanden ställer högre krav än till exempel ett avlopp.

Hur går en relining till?

Inför en relining krävs att två schaktgropar grävs för att få fram två ändar på röret där kolfiber-fodret ska dras igenom. Innan själva reliningen görs behöver den uttjänta ledningen kontrolleras och rengöras ordentligt så att det inte finns till exempel svartrost eller svetsrester kvar. Därefter filmas ledningen för att kontrollera dimensionerna och säkerställa en säker indragning.

Rören filmas med en kamera som går på hjul genom ledningarna


Med specialkopplingar tätas sedan övergången mellan stålrör och liner.

När förarbetet är gjort kan materialet föras in i röret. Materialet är ett flexibelt foder av kolfiber och kallas för liner. Materialet dras genom ledningen och en dragning kan förnya flera hundra meter ledning. Med linern på plats används trycksatt ånga i ledningarna för att materialet ska vecklas ut och härdas mot den uttjänta ledningen. När ledningen är granskad sätts kopplingar i ändarna så att reliningen sitter tätt mot det gamla röret. Därefter kan ledningen tas i drift och SFAB kan fortsätta leverera trygg värme!