Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Tidningen Energi uppmärksammar SFABs kampanj för minskad elanvändning

Som vi tidigare berättat om har vi tillsammans med flera kunder minskat elanvändningen rejält. Vi arbetar aktivt för att hjälpa våra kunder och hitta lösningar som gynnar dem. Därför erbjöd vi kunder med kombilösningar, både värmepumpar och fjärrvärme, som har en särskild prislista att under ett år stänga av värmepumparna och gå över till vår bas-prislista.

Gensvaret har varit stort och tillsammans med flera av våra kunder sänker vi både kostnader och minskar elanvändningen i samhället. En trygghet för våra kunder och en stor vinst för samhället där vi sänker elanvändningen rejält.

Fjärrvärmens pris ligger fast över året vilken ger en stor trygghet och eftersom vår fjärrvärme produceras i ett kraftvärmeverk ökar även elproduktionen när vi levererar mer fjärrvärme. Minskad elanvändning och ökad produktion!

Det här är något Tidningen Energi nu uppmärksammat och skrivit en artikel om. Huge Bostäder ABBotkyrkabyggen och BRF Akvarellen är några av de som valt att använda enbart fjärrvärme. I artikeln hör du dem berätta mer om valet och resultatet.

Till artikeln