Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Villaägarnas debattartikel i DN 2023-02-18 är full av sakfel och missvisande påståenden

Villaägarnas Riksförbunds debattinlägg på DN Debatt innehåller en rad sakfel och missvisande uppgifter, som inte gynnar debatten. Vi har haft en dialog med Villaägarna och de vet bättre än så här. Fjärrvärmen är en samhällsviktig och långsiktig energikälla som används av en stor del av Sveriges hushåll och verksamheter. Viktig inte minst idag när fjärrvärmen avlastar det hårt belastade elsystemet. Debatten behöver därför föras på en saklig och ärlig nivå, vilket Villaägarna inte gör i sitt debattinlägg.

Vi vill naturligtvis inte säga upp våra småhuskunder. Våra investeringar i fjärrvärme är stora och långsiktiga, just för att våra kunder ska ha en klimatsmart, lättskött och prisvärd uppvärmning långt in i framtiden. De moderna nät som vi bygger idag beräknas ha en livslängd på minst 80 år.

Anledningen till att vi nu i Botkyrka och Huddinge står inför ett omfattande reinvesteringsbehov i småhusområden beror på att stora villaområden här växte fram under 70-talet. Fjärrvärmenäten anlades samtidigt och delar av dem når nu sin tekniska livslängd. Det innebär att vi står inför stora investeringar i nya fjärrvärmenät i dessa områden. Vi bygger och bekostar alla ledningar ända fram till husens fasader. Men för att kunna ansluta sin fastighet till det nya nätet behöver kunden göra anpassningar i den egna bostaden. Det handlar alltså inte om att betala nya anslutningsavgifter till oss, utan kostnader för arbeten i den egna bostaden och utrustning som de själva äger. Kostnaden beror helt och hållet på fastighetens förutsättningar och vilken standard hushållen själva väljer.

För att fjärrvärmen ska vara långsiktigt hållbar måste verksamheten drivas affärsmässigt. Nya fjärrvärmenät är en mycket stor investering och om företaget därutöver skulle bekosta kundernas egna installationer skulle det inte bara innebära osund konkurrens för företag som erbjuder andra värmelösningar. Investeringen skulle dessutom bli omöjlig att räkna hem under anläggningens livstid.

Vi är positiva till genomlysning av situationen. Vi vill ha tydlighet, det vill alla i fjärrvärmebranschen. Även våra kunder. Nu har vi en dialog med våra kunder och husägare i Norsborg och vi upplever att många av dem är intresserade av att följa med oss in i det nya fjärrvärmenätet. Vi önskar även att den allmänna debatten höjs och hålls på en ärlig och balanserad nivå. För våra kunders bästa och fjärrvärmens framtid.