Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Hyper Island-studenter utvecklar AI-lösningar för SFAB

I ett nyligen avslutat samarbete fick sju studenter från Hyper Island undersöka hur SFAB på bästa sätt kan använda sig av AI och vilka nyttor man kan dra av det kopplat till fjärrvärme och energitjänster. Samarbetet gick ut på att studenterna fick en inblick i hur vår verksamhet fungerar, vad fjärrvärme är, vad vi levererar och vilka kostnader som är förknippade med det. De utvärderade också SFABs AI-mognad. Med den informationen formulerades problem att hitta en AI-lösning på. 

Arbetet gjordes av två grupper som båda kom fram till att ett område där ett energibolag kan ha stor användning för AI-teknik är i kundkommunikation och i sin relation med sina kunder. Det var detta spår båda sedan utgick från i sina lösningar. 

Den ena gruppen skapade en modell som kan identifiera när kunden behöver hjälp med att förnya sin värmecentral eller göra givande energibesparande åtgärder. Det finns data som vi för närvarande inte har men kan samla in. Exempel på sådan data är när husen byggdes, ålder på värmecentralen och förbrukningsdata. Modellen bedömdes ge en träffsäkerhet på 40 %, vilket är en bra start för att bättre förstå och förutse kundbeteenden. 

Den andra gruppen fokuserade på marknadsföring och frågade varför kunder skulle vilja ha en nära relation med sitt energiföretag. De betonade värdet av personlig kontakt och föreslog en app liknande "Mina Sidor", där kunder kan se sin energiförbrukning, väderdata, fakturor och prognoser. Appen kunde också inkludera en AI-driven chatbot för att svara på frågor. 

Vidare föreslog de en marknadsföring som strävar efter att vara mer närvarande i samhället, exempelvis genom att installera uppvärmda bänkar och skapa uppvärmda utomhuslekparker för barn. 

Med det vill vi rikta ett stort tack till studenterna från Hyper Island för deras engagemang och kreativa insatser. Deras idéer och lösningar har gett oss värdefulla insikter och inspirerat oss att fortsätta vår resa mot en mer innovativ och kundfokuserad framtid.