Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Nu kan du läsa vår hållbarhetsredovisning för 2023 - full av information om vår verksamhet och dess inverkan på samhället och miljön

2023 levererade vi sammanlagt nästan 1 TWh fjärrvärme till runt 50 000 hushåll och företag. Energi som producerats med 99,7 % förnybara och återvunna bränslen. Vi var ett av de första fjärrvärmebolagen i landet att prova relining av gamla ledningar och på så sätt förlänga deras livslängd i runt 30 år. Vi genomförda en rad arbetsmiljöutbildningar och förstärkte vårt säkerhetsarbete. Vi fick väldigt fint resultat i SKIs stora kundundersökning och vi tog fram en ny prismodell i samverkan med kunder. 

Det var samtidigt ett omvälvande år på många sätt. Oron i omvärlden skadade om oss alla och säkerhetsläget försvårades. Inflationen steg och bränslepriserna sköt i höjden. Klimat- och hållbarhetsfrågor blev allt viktigare. Inte minst i energibranschen som är navet i samhällets omställning.

Hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor och mycket mer kan du läsa i vår rykande färska hållbarhetsredovisning. Som dessutom, om vi får säga det själva, är riktigt snygg! Förutom nyckeltal, miljövärden och styrning av hållbarhetsarbetet berättar vi t ex om vårt relining-projekt, vårt samarbete med Ronald McDonald och att energibranschen är landets mest attraktiva bransch att arbeta i. Missa inte det!

Här hittar du vår hållbarhetsredovisning.

Har du frågor eller funderingar kring innehållet, hör av dig!