Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Nytt driftsavtal med Väderholmen - Fastigheterna Fågelvik 1 och 2 uppgraderar

Södertörns Fjärrvärme tar hand om installation, drift, underhåll och kundsupport av en ny fjärrvärmecentral för två av Väderholmens industrifastigheter i Botkyrka. Detta enligt serviceavtalet Trygg Värme Total, som tecknats på 15 år med fastighetsägaren.

Ska bara fungera

Trots att fjärrvärme produceras centralt finns även lokal utrustning installerad hos kunderna, en så kallad fjärrvärmecentral och ibland även ett sekundärnät, som kunden normalt äger och ansvarar för.

I dag vill många slippa oroa sig över den här tekniken – uppvärmning och varmvatten ska bara fungera.

Därför har Södertörns Fjärrvärme en avtalsform för företagskunder, Trygg Värme Total. Avtalet går ut på att vi som fjärrvärmedistributör äger utrustningen och även ansvarar för installation, drift, underhåll och support.

Ett av de företag som valt att ingå avtalet är Fastighets AB Väderholmen. De äger industrifastigheterna Fågelvik 1 och 2, som nu fått en ny fjärrvärmecentral som sköts av Södertörns Fjärrvärme. Samtliga hyresgäster i fastigheterna är företag med olika verksamheter och uppvärmningsbehov.

Övervägde andra energiformer

Det var när Väderholmens gamla fjärrvärmecentral sjöng på sista versen som man ställdes inför ett viktigt beslut: skulle man investera i ny utrustning och fortsätta med fjärrvärme eller satsa på någon annan uppvärmningsteknik?

Man tittade bland annat på bergvärme men det visade sig olämpligt med tanke på marksituationen på platsen.

– Fastigheterna ligger på en grusås så det hade blivit en dyr och komplicerad lösning, berättar Christer Edstrand som är teknikansvarig på Väderholmen.

Södertörns Fjärrvärme föreslog i stället avtalsformen Trygg Värme Total, som väckte intresse hos vd Kjell Bergman.

Många fördelar

– Vi insåg att det finns många fördelar med att överlåta driften till en specialist, säger Kjell.
Han berättar att alla hyresgäster har höga krav på uppvärmningskvaliteten i lokalerna. Dessutom är kraven olika från hyresgäst till hyresgäst, så värmelösningen måste även vara flexibel.

– Vi har allt från en billackeringsverkstad till lagerlokaler – alla med specifika behov. Vi måste kunna erbjuda vad de olika verksamheterna kräver. Södertörns Fjärrvärme är experter på uppvärmning så vi tror att våra hyresgäster kommer bli nöjda, fortsätter Kjell.

Det finns också driftsekonomiska fördelar. Kjell tror att energianvändningen kan minskas, då den nya fjärrvärmecentralen kommer att drivas optimalt. Enligt avtalet tillfaller utrustningen Väderholmen kostnadsfritt efter 15 år, vilket då kan skapa nya möjligheter, menar Kjell.

Dygnet-runt-support

Bo Karlsson på Södertörns Fjärrvärme berättar hur avtalet med Väderholmen fungerar i praktiken:

– Vi har installerat toppmodern utrustning som precis tagits i bruk så nu är vi igång och driftar fjärrvärmecentralen. Skulle något trassla kan Väderholmen kontakta oss dygnet runt så fixar vi problemet, säger han.

– I stället för att ta en tung teknikinvestering har vi frigjort resurser för att göra det vi gör bäst – att utveckla fastigheter och erbjuda utmärkt service till våra hyresgäster, avslutar Kjell Bergman, vd på Fastighets AB Väderholmen.