Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

SFAB i korthet

Klimatsmart energi för våra barnbarn

Energi är vår tids allra mest värdefulla resurs. Vi behöver klimatsmart energi som värme, kyla och el för att hålla i gång vårt samhälle – i dag och i framtiden.

Vi på SFAB erbjuder närproducerad, klimatsmart energi som är hållbar in i framtiden. Vi är Söderorts eget energiföretag. Vi producerar energin söder om söder – våra kunder använder den söder om söder.

Vi gör energi av sådant som naturen lämnar efter sig och av material som annars hade dumpats på tippen, såsom trädrester från skogsbruket och gammalt virke från rivna byggnader. Det är en viktig del av det klimatsmarta i vår energi, eftersom vi utnyttjar energi som finns kvar i uttjänt material i stället för att använda t.ex. fossila bränslen.

En annan klimatsmart del är att vi samarbetar med andra energiföretag runtom i Storstockholm. Vi köper och säljer energi till varandra, vilket gör att vi kan fördela energin mellan oss på ett smart sätt beroende på hur behovet varierar. Det gör att ingen energi någonsin går till spillo.

Kanske allra viktigast är att vi ser till att våra kunder använder sin energi optimalt. Rätt energi på rätt plats. Det är till exempel olämpligt att använda högt raffinerad elenergi för uppvärmning. I stället använder vi fjärrvärme för att värma hushåll, kontor och lokaler utan att behöva ta omvägen via el.

På så sätt frigörs elen för annat, t.ex. laddstolpar till dina hyresgästers elbilar, som kommer att bli många kommande år. Genom samtidig produktion av el och värme, s.k. kraftvärme, säkrar vi tillgången på el i vår region. Det kan bli tungan på vågen för att undvika akut elbrist, då inte tillräckligt med el från vattenkraft når våra breddgrader pga kapacitetsbrist i elnätet.

Vi kramar ut max av varje kilowattimme. Med avancerad reglerteknik och IoT-lösningar ser vi till så att varje uppvärmt utrymme – en villa, en lägenhet, ett kontorsrum eller ett köpcentrum – har precis rätt inomhusklimat, med en energilösning precis för ändamålet, till lägsta möjliga energiförbrukning. Mindre kan vi inte göra för klimatets skull.

Cirkulär ekonomi tack vare våra invånare

Genom att ta tillvara på det som inte går att återvinna och göra energi skapar vi samhällsnytta för våra invånare samtidigt som vi bidrar till den cirkulära ekonomin. Varje år förser SFAB fler än 50 000 företag och hushåll i våra kommuner Huddinge, Botkyrka och Salem med energi.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisning