Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Prisexempel

I tabellerna finns uträkningar av total genomsnittlig kostnad per år, enligt 2022 års prislista Bas, för att värma upp olika kategorier av fastigheter. Alla priser anges exklusive moms.

Flerbostadshus

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 57 842 22 044 35 798
193 138 468 52 104 86 364
500 351 996 128 256 223 740
1 000 697 980 250 500 447 480

Lokaler

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 60 848 25 050 35 798
193 146 484 60 120 86 364
500 379 050 155 310  223 740
1 000 754 866 307 386 447 480

Samfälligheter

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 57 842 22 044 35 798
193 138 468 52 104 86 364
500 348 990 125 250 223 740
1 000 687 960 240 480 447 480