Vårt erbjudande

Trygg värme bas

Fjärrvärme

Fjärrvärme är klimatsmart, tryggt och enkelt. SFABs fjärrvärmenät förser er med värme och varmvatten. Läs mer om hur fjärrvärme funkar och priser.

Läs mer
Trygg värme bas

Fjärrkyla

Fjärrkyla använder liknande teknik som fjärrvärme. Istället för många små anläggningar koncentreras produktionen av kyla till en enda stor central.

Läs mer
Trygg värme bas

Energitjänster

Våra energitjänster hjälper fastighetsägare optimera energianvändning genom energikartläggning, energideklaration, drift- och energioptimering.

Läs mer
Trygg värme bas

Serviceavtal

Med ett serviceavtal för din fjärrvärmecentral får du flera förmåner som ökar tryggheten och förenklar din vardag.

Läs mer
Trygg värme bas

Byta fjärrvärmecentral

Genom att byta till en modern fjärrvärmecentral får du med största sannolikhet en effektivare och jämnare energiförbrukning.

Läs mer