Funktionskontroll

En årlig funktionskontroll är ett bra sätt att säkerställa att fjärrvärmecentralen fungerar som den ska. Våra servicetekniker gör en kontroll av allt från expansionkärl och motorventiler till temperaturer och tryck i systemet. Efter genomgången får ni ett protokoll med status och förslag på eventuella åtgärder. 

Fyll i formuläret nedan för att beställa en funktionskontroll!

Faktureringsadress
Kunduppgifter
Beställare