Fjärrkyla

Fjärrkyla handlar om i stort sett samma teknik som för fjärrvärme. Därför går det att utnyttja en samverkan av projektering, drift, skötsel och övervakning. Det kan vara praktiskt för den som redan får sin värme från oss.

Kyltekniken fungerar som ett kylskåp, men i stället för många små anläggningar koncentreras produktionen av kyla till en enda stor central. Precis som med fjärrvärme handlar kyla om att fördela ut vatten med bestämd temperatur, tryck och flöde. Man utnyttjar skillnaden i temperatur i det kalla vatten som kyler ventilationsluften i en fastighet. Detta vatten kan sedan återigen kylas ned för ytterligare cirkulation i kylnätet.