Prisexempel

I tabellerna finns uträkningar av total genomsnittlig kostnad per år, enligt 2021 års prislista Bas, för att värma upp olika kategorier av fastigheter. Alla priser anges exklusive moms.

Flerbostadshus

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 56 419 21 472 34 947
193 135 062 50 752 84 310
500 343 348 124 928 218 420
1 000 680 840 244 000 436 840

Lokaler

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 59 347 24 400 34 947
193 142 870 58 560 84 310
500 369 700 151 280 218 420
1 000 736 199 299 359 436 840

Samfälligheter

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 56 419 21 472 34 947
193 135 062 50 752 84 310
500 340 420 122 000 218 420
1 000 671 080 234 240 436 840