Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Vår omvärld förändras – och vi med den!

Nu moderniserar vi vårt utseende för att matcha vår verksamhet i dag och framöver.

Vårt nya utseende speglar den resa vårt företag gjort under senare år och som fortsätter med oförminskad kraft. 

Välkommen till ditt lokala, klimatsmarta energiföretag i Huddinge, Botkyrka och Salem.

Läs mer