Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Fjärrvärmen i äldre villa- och radhusområden

Datum: 2022-12-16 

 

Delar av vårt fjärrvärmenät i villa- och radhusområden byggda på 1970-talet har nått sin tekniska livslängd och för att vi ska kunna fortsätta leverera fjärrvärme här behöver de ersättas. Vi har skrivit om det tidigare här på hemsidan.

 

Tidigare i höstas träffade vi fastighetsägare på Hirdvägen och norra Norrskogsvägen i Norsborg för att informera dem om att fjärrvärmenätet i deras område är för gammalt för att fortsätta underhålla och att vi arbetar med en lösning för att kunna fortsätta leverera fjärrvärme till dem i ett helt nytt nät med nya rör i moderna material och ny teknik som ger det en livslängd på 80-100 år. Vi hade då inte allt på plats, men nu har vi ett erbjudande som har förmedlats till de berörda kunderna.

 

Erbjudandet innebär att SFAB bygger och bekostar alla nya huvudledningar och servisledningar ända fram till kundens nya fjärrvärmecentral, som nu placeras på husets främre fasad. Själva fjärrvärmecentralen äger och bekostar kunden själv. Detsamma gäller den rördragning som behöver göras inne i huset, från den plats där värmecentralen sitter idag till den nya fjärrvärmecentralen på husets fasad. Med den här lösningen kan vi fortsätta leverera kunderna prisvärd, klimatsmart och bekväm fjärrvärme.