Natur och Miljöboken

Vi på SFAB tycker det är viktigt att barn och ungdomar får en bra utbildning inom natur och miljö. Vi samarbetar därför med Natur & Miljöboken som delar ut en läromedelsserie riktad till årskurs 4, 5 och 6. Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna. Syftet med Natur & Miljöboken är att ge uppväxande generationer bra natur- och miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtida miljö.