Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Natur och Miljöboken

Vi på SFAB tycker det är viktigt att barn och ungdomar får en bra utbildning inom natur och miljö. Vi samarbetar därför med Natur & Miljöboken som delar ut en läromedelsserie riktad till årskurs 4, 5 och 6. Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna. Syftet med Natur & Miljöboken är att ge uppväxande generationer bra natur- och miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtida miljö. 

Vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling

Genom vårt samarbete med Natur och Miljöboken vill vi bidra till en hållbar samhällsutveckling där barn och unga får en förståelse för samhället och miljön. Med samarbetet och vår kunskap inom energi och miljö vill vi hjälpa till att utbilda för en bättre framtid.

Vill du veta mer om Natur och miljöboken?

Kontakta oss via knappen nedan så berättar vi mer om samarbetet och läromedlet!

Kontakta oss