Fjärrvärme

Fjärrvärme är klimatsmart, tryggt och enkelt. Dina element och ditt vatten blir varmt utan att du behöver tänka särskilt mycket på det. Enkelheten och den höga driftsäkerheten gör att du kan luta dig tillbaka, fjärrvärme bara fungerar. Oavsett om du är ett företag, BRF eller villaägare är fjärrvärme ett klimatsmart och driftsäkert sätt att värma bostaden. I våra kommuner Huddinge, Botkyrka och Salem förser vi redan 2/3 av invånarna med värme och varmvatten. Vill du också vara med?

Kontakta oss

Fjärrvärme kan vara en del i lösningen på elbristen

När allt mer i samhället elektrifieras ökar behovet av el. Tyvärr nämns sällan fjärrvärme i sammanhanget även om det kan vara en del i att lösa elbristen. Till skillnad från andra uppvärmningsformer använder inte fjärrvärmen el. Att värma bostäder och vatten med fjärrvärme avlastar därför elsystemet istället för att belasta det än mer. SFABs fjärrvärme produceras i ett kraftvärmeverk som dessutom genererar el i samma process. Ett smart sätt att värma bostäder samtidigt som det genererar el, oberoende av väder och vind.

Fjärrvärmens samhällsnytta

Klimatneutral fjärrvärme

Är ni redo att gå ett steg extra i klimatarbetet? SFAB erbjuder klimatneutral fjärrvärme där hela förbrukningen kompenseras med Gold Standard. Det innebär att SFAB inte bara kompenserar för det bränsle som används för att producera värme och el utan även det runtomkring. Till exempel tar vi hänsyn till transporter och tillverkning av bränsle. Med klimatneutral fjärrvärme kompenseras de delarna genom certifierade reduktionsenheter (CER, Certified Emission Reductions). Vi klimatkompenserar hela kedjan av påverkan som din fjärrvärme orsakar.

Fyll i formuläret nedan för mer information om klimatneutral fjärrvärme.

Vad kostar fjärrvärme?

Aktuella priser och exempel på vad det kostar att värma olika typer av fastigheter med fjärrvärme.

Mer om vad kostar fjärrvärme?

Sänk din förbrukning och kostnad genom att energioptimera dina fastigheter

Energioptimering innebär att med modern AI-teknik, uppkopplade givare och smarta energilösningar kontrollera och påverka fastighetens förbrukning, inomhusklimat, klimatpåverkan och kostnader.

Genom att installera sensorer som hämtar in uppgifter om temperatur och fuktnivåer i lägenheterna lär sig det kraftfulla AI-systemet att utnyttja energin maximalt.

Ett uppkopplat system styr sedan värmen i lägenheterna baserat på både inomhus- och utomhustemperatur. Resultatet blir en jämnare temperatur som sparar in stora värmekostnader. Ofta betalar systemet sig själv på mindre än ett år.

Mer information om energioptimering

Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp. Vatten värms upp i ett värmeverk för att sedan pumpas ut genom ett nät av nedgrävda rör. Det varma vattnet värmer i sin tur upp fastighetens värmesystem via en värmeväxlare. Det är alltså två separata system som samverkar. Efter att vattnet värmt upp fastigheten går det tillbaka till värmeverket för att återigen värmas upp och skickas ut i fjärrvärmenätet.

Hur fungerar kraftvärme?

Den största delen av vår fjärrvärme produceras i Igelsta kraftvärmeverk. Där produceras både el och fjärrvärme samtidigt. I pannans väggar cirkulerar vatten som värms upp till ånga. Ångan gör att turbinen snurrar och alstrar el i generatorn. All överskottsvärme från elproduktionen återanvänds och blir till fjärrvärme.

 

Frågor om fjärrvärme

Fjärrvärme bygger på principen att en stor värmekälla ersätter flera små. Från fjärrvärmeverket transporteras värmen i form av hett vatten till fastigheterna via rör i marken. Vattnet värmer upp fastigheterna och återkommer sedan i avsvalnat skick till värmeverket för ny uppvärmning.

Klimatneutral innebär att man kompenserar för hela kedjan, inte enbart själva slutprodukten. I SFABs fall kompenserar vi alltså inte enbart för bränslet utan allt runtomrking som till exempel transporter, maskiner och byggnader som krävs för att kunna leverera trygg värme till dig.

Till skillnad från andra uppvärmningsformer använder inte fjärrvärmen el. Att värma bostäder och vatten med fjärrvärme avlastar därför elsystemet istället för att belasta det än mer. SFABs fjärrvärme produceras i ett kraftvärmeverk som dessutom genererar el i samma process. Ett smart sätt att värma bostäder samtidigt som det genererar el, oberoende av väder och vind.

I de flesta fjärrvärmecentraler i husen produceras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på varmvatten är nästan obegränsat, till viss del beroende på åldern på din fjärrvärmecentral.

Effektavgiften ska täcka våra fasta kostnader. Dessa kommer framförallt från den fasta kostnaden som vi betalar till vår leverantör av värme, Söderenergi. Den ska i sin tur täcka deras fasta kostnader. Till andra fasta kostnader räknar vi personal, administration, drift och underhåll samt avskrivningar. Vårt ledningsnät och våra anläggningar med exempelvis pumpar mm kostar att bygga ut och underhålla vilket också är en stor post i de fasta kostnaderna. Det är dessutom en post som är viktig för att ge en god leveranssäkerhet av värme till dig som kund, speciellt när du verkligen behöver den. För att ge er som kund ekonomiska incitament till att spara energi har vi valt att ta ut en lägre effektavgift. Vi skulle egentligen behöva ha en effektavgift på 55% för att få täckning för våra fasta kostnader, men vi tar i snitt endast ut 38% i effektavgift.

Energiavgiften är direkt relaterad till din energianvändning. Du kan själv påverka din årskostnad genom att spara energi. 45% av våra kostnader är rörliga kostnader som till största del kommer från inköp av den värme vi levererar till dig som kund. Den värme vi själva producerar kostar också och den rörliga avgiften ska framförallt täcka våra kostnader för bränslen men även för skatter, transporter och lagerhållning.