Ibland måste vi utföra arbeten på fjärrvärmenätet. Det kan t ex vara anslutning av ny kund, lagning av läcka eller underhåll av ledningar. Då kan vi vara tvungna att tillfälligt stänga av leveransen till ett begränsat område. Berörda fastighetsägare meddelas alltid via brev och informationen återfinns också här nedan.

I samband med en avstängning kan skiftande temperaturer göra att mindre läckage uppstår i fjärrvärmecentralen. Var uppmärksam och kontakta oss om läckaget är omfattande eller inte upphör inom en halvtimme efter det att fjärrvärmen åter är igång.

Längre ner på sidan finns en karta där våra akuta och oplanerade leveransstörningar syns. Där kan du också ange din e-post eller mobiltelefonnummer om du vill ha meddelande om det skulle bli störningar i just ditt område.

 • 30 oktober 2019

  Huddinge

  Orsak: Start: Slut:
  Arbete på nätet 2019-10-30 22:00 2019-10-31 05:00
  Avtal  Fastighet  Mätaradress
  02882.03 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 53
  02694.03   Skördevägen 12
  02974.02 Kv Ryttaren 2 Stigfinnarvägen 4 smista
  02881.02 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 51
  00626.03 Kv Bäcken 80 Mickelsbergsvägen 340
  02775.02 Kv Dungen 19 Jakobslundsvägen 34
  02838.03 Kv Såningsmannen 49 Kapellvägen 2 H
  00617.03 Kv Bäcken 24 Mickelsbergsvägen 384
  03238.01 Kv Dungen 16 Dalvägen 29
  02424.02 Skogen 9 Stenvägen 2
  02846.02 Kv Såningsmannen 58 Gamla Södertäljevägen 151 E
  00636.03 Bäcken 90 Mickelsbergsvägen 328
  00576.02 Kv Bäcken 70 Gamla Kyrkvägen 80
  02842.02 Kv Såningsmannen 53 Kapellvägen 4 D
  02773.02 Kv Dungen 15 Dalvägen 31
  00619.04 Kv Bäcken 73 Mickelsbergsvägen 354
  03311.01 Kv Forsen 30 Gamla Kyrkvägen 31
  03243.02 Kv Stigmannen 15 Stigmansvägen, Smista
  00593.04 Kv Bäcken 40 Gamla Kyrkvägen 20
  03300.01 Kv Dungen 5 Dalvägen 51
  03347.01 Kv Forsen 17 Gamla Kyrkvägen 5
  03173.03 Kv Fogden 1 Gamla Södertäljevägen 187
  02020.06 Altartorpet 27 Jägerhorns väg 15, Kungens kur
  03358.01 Kv Rosenmandeln Dalvägen 74
  03080.01 Kv Segeltorps Gård 14 Dalvägen 72
  02776.02 Kv Dungen 22 Jakobslundsvägen 28
  03108.01 Kv Slåttermannen Gamla Södertäljevägen 159
  00611.02 Kv Bäcken 27 Mickelsbergsvägen 372
  02859.02 Kv Såningsmannen 4 Gamla Södertäljevägen 155 C
  02017.02 Kv Slänten 17 G:a Södertäljevägen 125
  02799.02 Kv Forsen 26 Gamla Kyrkvägen 23
  00862.03 Kv Klinten 15 Klintvägen 5, 7 o 9, Segeltorp
  00623.02 Kv Bäcken 77 Mickelsbergsvägen 346
  00991.02 Myren 3 Häradsvägen 255 , Segeltorp
  01967.02 Kv Altartorpet 20 Jägerhorns väg 2, Kungens kurv
  00465.01 Kv Stigen 1 Chronas väg 2, Segeltorp
  00810.01 Kv Mossen 3 Lövbacksvägen 3, Segeltorp
  02763.01 Kv Ängen 2 Ekhagsvägen 4, Segeltorp
  00621.03 Kv Bäcken 75 Mickelsbergsvägen 350
  01984.01 Altartorpet 21 Jägerhorns väg 10 , Kungens ku
  02252.02 Kv Altartorpet 26 Jägerhorns väg 19 , Kungens ku
  02033.01 Kv Slänten 18 Jakobslundsvägen 25, Segeltorp
  03054.01 Triangeln 1 G:a Södertäljevägen 209
  00654.02 Kv Bäcken 97 Mickelsbergsvägen 284
  02843.02 Kv Såningsmannen 54 Kapellvägen 4 E
  03366.01 Forsen 28 Gamla Kyrkvägen 27
  00660.03 Bäcken 113 Mickelsbergsvägen 274
  02766.02 Kv Dungen 3 Dalvägen 55
  02821.02 Kv Såningsmannen 15 Gamla Södertäljevägen 149 E
  03396.01 Vapensmedjan 2 Skansbergsvägen 27
  03554.01 Kv Forsen 16 Gamla Kyrkvägen 3
  03509.01 Kv Forsen 15 Gamla Kyrkvägen 1 
  00600.03 Kv Bäcken 38 Gamla Kyrkvägen 16
  02819.02 Kv Såningsmannen 13 Gamla Södertäljevägen 149 G
  00649.05 Bäcken 102 Mickelsbergsvägen 294
  00293.01 Kv Björkbacken 35 Lövstigen 2
  00298.01 Björkbacken 40 Lövstigen 12
  00376.02 Kv Enbacken 16 Hedvägen 11
  01812.01 Kv Ekbacken 3-15,Lövdungen3-20 Lövdungevägen, Segeltorp
  02740.02 Värnet 16 Värnstigen 7, Smista
  02868.02 Vakten 16 Borgbacken, Smista
  00405.01 Kv Segeltorps Gård 30 Dalvägen 104
  00417.01 Kv Segeltorps Gård 26 Dalvägen 96
  00506.02 N/A Dalvägen 100
  00577.02 Kv Bäcken 71 Gamla Kyrkvägen 82
  01792.02 Kv Björbacken 43 Knostervägen 47 B
  02780.01 Kv Dungen 27 Jakobslundsvägen 46
  02781.01 Kv Dungen 28 Jakobslundsvägen 48
  02789.01 Kv Forsen 43 Dalvägen 28
  02793.01 Kv Forsen 48 Dalvägen 40
  00569.01 Bäcken 63 Gamla Kyrkvägen 66
  00572.01 Kv Bäcken 66 Gamla Kyrkvägen 72
  00582.02 Bäcken 56 Gamla Kyrkvägen 52
  00583.02 Kv Bäcken 55 Gamla Kyrkvägen 50
  00586.03 Kv Bäcken 52 Gamla Kyrkvägen 44
  00587.02 Bäcken 51 Gamla Kyrkvägen 42
  00590.01 Kv Bäcken 48 Gamla Kyrkvägen 36
  00604.01 Kv Bäcken 31 Mickelsbergsvägen 364
  00608.01 Kv Bäcken 35 Mickelsbergsvägen 356
  00620.01 Kv Bäcken 74 Mickelsbergsvägen 352
  00627.03 Kv Bäcken 81 Mickelsbergsvägen 332
  00629.02 Kv Bäcken 83 Mickelsbergsvägen 336
  00650.01 Kv Bäcken 101 Mickelsbergsvägen 292
  00657.01 Kv Bäcken 116 Mickelsbergsvägen 268
  03938.02 Varpen 8 Smista Allé 32
  00661.04 Kv Bäcken 112 Mickelsbergsvägen 276
  00665.04 Kv Bäcken 119 Lövkärrsvägen 25
  00668.02 Kv Bäcken 122 Lövkärrsvägen 19
  00671.03 Kv Bäcken 125 Lövkärrsvägen 15
  00675.04 Kv Bäcken 129 Lövkärrsvägen 5
  02796.02 Kv Dungen 7 Dalvägen 47
  02798.01 Kv Forsen 19 Gamla Kyrkvägen 9
  00395.02 Segeltorps Gård 21 Dalvägen 86
  02771.02 Kv Dungen 12 Dalvägen 37
  02811.01 Såningsmannen 2 Gamla Södertäljevägen 155 E
  02812.01 Såningsmannen 5 Gamla Södertäljevägen 155 B
  02818.01 Såningsmannen 12 Gamla Södertäljevägen 153 A
  02831.01 Såningsmannen 38 Kapellvägen 8 A
  00428.03 Kv Segeltorps Gård 24 Dalvägen 92
  00592.02 Kv Bäcken 46 Gamla Kyrkvägen 32
  02836.01 Kv Såningsmannen 46 Kapellvägen 2 E
  02844.01 Såningsmannen 55 Kapellvägen 4 F
  02791.02 Kv Forsen 45 Dalvägen 32
  00603.04 Bäcken 30 Mickelsbergsvägen 366
  00806.01 Kv Slänten 6 Dalvägen 23
  00411.02 Kv Segeltorps Gård 11 Dalvägen 66
  02851.02 Såningsmannen 18 Gamla Södertäljevägen 149 B
  02871.01 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 31
  02873.01 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 35
  00632.03 Kv Bäcken 86 Mickelsbergsvägen 318
  02880.03 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 49
  00612.02 Kv Bäcken 26 Mickelsbergsvägen 374
  00800.03 Bäcken 16 Morsstigen 7
  00585.02 Kv Bäcken 53 Gamla Kyrkvägen 46
  02458.03 Kv Ängen 6 Mossängsvägen 1, Segeltorp
  02852.02 Kv Ängen 11 Mälarvägen 1, Segeltorp
  00423.04 Segeltorps Gård 1 Jakobslundsvägen 8
  02988.01 Kv Forsen 20 Gamla Kyrkvägen 11
  03007.01 kv Segeltorps Gård 5 Jakobslundsvägen 16
  00584.03 Kv Bäcken 54 Gamla Kyrkvägen 48
  00295.03 Björkbacken 37 Lövstigen 6
  02848.02 Kv Såningsmannen 60 Gamla Södertäljevägen 151 C
  00828.05 Bäcken 7  Gamla Kyrkvägen 8
  03249.02 Visiret 1 och 2 Visirvägen 5 -21, Segeltorp
  00522.04 Kv Gläntan 1 G:a Södertäljev 145, Segeltorp
  00643.04 Kv Bäcken 108 Mickelsbergsvägen 300
  00614.05 Kv Bäcken 21 Mickelsbergsvägen 378
  02285.01 Kv Mjölkerskan 40 Kapellvägen 9, Kungens kurva
  00607.03 Bäcken 34 Mickelsbergsvägen 358
  03006.02 Dungen 17 Dalvägen 27
  00615.02 Kv Bäcken 22 Mickelsbergsvägen 380
  03041.01 Kv Dungen 14 Dalvägen 33
  00392.02 Segeltorps Gård 19 Dalvägen 82
  03752.01 Visiret 2 Smista Allé 46-48, Segeltorp
  00616.03 Kv Bäcken 23 Mickelsbergsvägen 382
  00637.02 Kv Bäcken 91 Mickelsbergsvägen 326
  01775.02 Kv Gårdsmeden 29 Slåttervägen 15 A
  02857.04 Kv Såningsmannen 34 Kapellvägen 8 E
  03765.01 Stigfinnaren 11 Blombacken 2, Smista
  02878.02 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 45
  03990.01 Kv Ryttaren 12 Gamla Södertäljevägen 212
  02813.03 Kv Såningsmannen 6 Gamla Södertäljevägen 155 A
  01785.01 Kv Björkbacken 48 Knostervägen 35 
  01786.01 Kv Björkbacken 49 Knostervägen 37 
  01789.03   Knostervägen 43
  01790.02   Knostervägen 45
  01791.03   Knostervägen 47 A
  02817.03 Såningsmannen 11 Gamla Södertäljevägen 153 B
  00609.02 Kv Bäcken 29 Mickelsbergsvägen 368
  00413.02 Kv Segeltorps Gård 17 Dalvägen 78
  02810.05 Kv Såningsmannen 1 Gamla Södertäljevägen 155 F
  00422.02 Kv Segeltorps Gård 25 Dalvägen 94
  03803.01 Kv Forsen 46 Dalvägen 34
  03805.01 Forsen 49 Dalvägen 42
  00647.05 Kv Bäcken 104 Mickelsbergsvägen 298
  00442.02 Kv Altartorpet 24 Jägerhorns väg 9, Kungens kurv
  00567.04 Kv Bäcken 61 Gamla Kyrkvägen 62
  02887.04 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 63
  02777.02 Kv Dungen 24 Jakobslundsvägen 40
  03042.02 Kv Dungen 23 Jakobslundsvägen 38
  04440.02 Spejaren 5 Smista Allé 19, Smista 
  04462.01 Spejaren 4 Smista Allé 15
  03203.02 Kv Forsen 23 Gamla Kyrkvägen 17
  00638.02 Kv Bäcken 92 Mickelsbergsvägen 324
  01825.03 Kv Segeltorps Gård 27 Dalvägen 98
  01981.01 Kv Altartorpet 19 Jägerhorns väg 7, Kungens kurv
  03169.01 Kv Förmannen 7 Patron Bergs väg 12
  03171.02 Kv Fogden 11 Patron Bergs väg 5
  03185.01 Kv Myren 5 Smista Allé 31, Segeltorp
  02889.05 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 67
  00667.04 Kv Bäcken 121 Lövkärrsvägen 21
  03168.03 Juringegården 1 Patron Bergs väg 13, Juringe
  04446.01 Varpen 11 Smista Allé 34, Smista
  02768.01 Dungen 6 Dalvägen 49
  02772.04 Kv Dungen 13 Dalvägen 35
  02774.03 Kv Dungen 18 Jakobslundsvägen 36
  02816.02 Såningsmannen 10 Gamla Södertäljevägen 153 C
  02825.03 Såningsmannen 30 Kapellvägen 8 J
  02837.02 Såningsmannen 47 Kapellvägen 2 F
  02858.01 Kv Såningsmannen 62 Gamla Södertäljevägen 151 A
  03227.05 Spejaren 1 Smista Allé 11, Smista
  03279.01 Kv Segeltorps Gård 31 Dalvägen 106
  02833.04 Såningsmannen 43 Kapellvägen 2 B
  02872.02 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 33
  02874.04 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 37
  02883.02 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 55
  02892.02 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 73
  03034.02 Vakten 17 Väpnarevägen/Vaktstigen, Smist
  03372.02 Kv Ryttaren 19 Gamla Södertäljevägen 208 B
  00414.03 Kv Segeltorps Gård 2 Jakobslundsvägen 10
  00571.03 Kv Bäcken 65 Gamla Kyrkvägen 70
  03212.01 Kv Forsen 53 Dalvägen 50
  03079.02 Kv Såningsmannen 3 Gamla Södertäljevägen 155 D
  00597.05 Kv Bäcken 44 Gamla Kyrkvägen 28
  00651.05 Kv Bäcken 100 Mickelsbergsvägen 290
  03762.02 Forsen 24 Gamla Kyrkvägen 19
  03734.01 Pentagonen 1 Smista Allé 3, Kungens-Kurva
  00406.02 Kv Segeltorps Gård 8 Jakobslundsvägen 22
  02827.03 Såningsmannen 32 Kapellvägen 8 G
  04455.01 Visiret 3 Smista Allé 38-40 
  03875.01 Kv Dungen 11 Dalvägen 39
  04391.01 Varpen 10 Smista Allé 30, Smista
  02794.04 Kv Forsen 51 Dalvägen 46
  00630.06 Bäcken 84 Mickelsbergsvägen 338
  02782.03 Forsen 18 Gamla Kyrkvägen 7
  02784.01 Forsen 38 Dalvägen 18
  02786.02 Kv Forsen 40 Dalvägen 22
  02790.01 Forsen 44 Dalvägen 30
  02792.05 Kv Forsen 47 Dalvägen 38
  02795.03 Kv Forsen 52 Dalvägen 48
  02820.03 Kv Såningsmannen 14 Gamla Södertäljevägen 149 F
  02822.01 Kv Såningsmannen 17 Gamla Södertäljevägen 149 C
  02826.01 Såningsmannen 31 Kapellvägen 8 H
  02828.01 Såningsmannen 33 Kapellvägen 8 F
  02834.01 Kv Såningsmannen 44 Kapellvägen 2 C
  02849.04 Kv Såningsmannen 61 Gamla Södertäljevägen 151 B
  00591.04 Bäcken 47 Gamla Kyrkvägen 34
  00676.05 Kv Bäcken 130 Lövkärrsvägen 3
  00519.02 Kv Segeltorps Gård 3 Jakobslundsvägen 12
  03008.02 kv Segeltorps Gård 6 Jakobslundsvägen 18
  03310.02 Kv Forsen 29 Gamla Kyrkvägen 29
  00588.03 Kv Bäcken 50 Gamla Kyrkvägen 40
  02875.02 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 39
  02884.03 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 57
  02891.03 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 71
  00855.02 Gårdssmeden 26 Slåttervägen 17 D
  02012.02 Kv Arrendatorn 15 Jägerhornsväg 3-5, Kungens kur
  02021.05 Kv Altartorpet 28 Jägerhornsväg 17 , Kungens kur
  01787.01 Kv Björkbacken 50 Knostervägen 39
  00299.01 Kv Björkbacken 41 Lövstigen 14
  00314.01 Kv Björkbacken 16-21 Ekhagsvägen 15, Segeltorp
  00315.01 Kv Ängen 3-5 Källängsvägen 7, Segeltorp
  01788.02 Kv Björkbacken 51  Knostervägen 41
  02265.04 Kv Arrendatorn 16 Jägerhorns väg 1, Kungens kurv
  02414.02 Kv Segeltorps Gård 16 Dalvägen 76
  00377.02 N/A Hedvägen 9
  00378.03 Kv Enbacken 18 Hedvägen 7
  00410.02 Kv Segeltorps Gård 33 Dalvägen 110
  00419.02 Kv Segeltorps Gård 34 Dalvägen 112
  00446.06 Kv Skogsbacken 6 Chronas väg 13
  00449.01 Skogen 5 Dalvägen 11
  01999.05 Segeltorps Gård 13 Dalvägen 70
  02011.02 Kv Altartorpet 23 Jägerhorns väg 8, Kungens kurv
  02019.03 Kv Altartorpet 25 Jägerhorns väg 11, Kungens Kur
  00575.03 Bäcken 69 Gamla Kyrkvägen 78
  00578.02 Kv Bäcken 72 Gamla Kyrkvägen 84
  02685.01 Kv Stalldrängen Skördevägen
  00579.07 Bäcken 59 Gamla Kyrkvägen 58
  00595.03 Kv Bäcken 42 Gamla Kyrkvägen 24
  00618.02 Kv Bäcken 25 Mickelsbergsvägen 386
  00628.04 Kv Bäcken 82 Mickelsbergsvägen 334
  00634.02 Kv Bäcken 88 Mickelsbergsvägen 322
  00648.02 Kv Bäcken 103 Mickelsbergsvägen 296
  00652.03 Kv Bäcken 99 Mickelsbergsvägen 288
  00653.02 Kv Bäcken 98 Mickelsbergsvägen 286
  00655.06 Bäcken 118 Mickelsbergsvägen 264
  00658.03 Kv Bäcken 115 Mickelsbergsvägen 270
  00663.03 Kv Bäcken 110 Mickelsbergsvägen 280
  00664.04 Kv Bäcken 109 Mickelsbergsvägen 282
  00670.04 Kv Bäcken 124 Lövkärrsvägen 13
  00674.04 Kv Bäcken 128 Lövkärrsvägen 7
  02778.01 Kv Dungen 25 Jakobslundsvägen 42
  02788.02 Kv Forsen 42 Dalvägen 26
  02824.02 Kv Såningsmannen 29 Kapellvägen 8 K
  02845.04 Kv Såningsmannen 57 Gamla Södertäljevägen 151 F
  02856.01 Kv Ängen 13-15 Grenvägen 9, Segeltorp
  02869.03 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 27
  02879.02 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 47
  02888.02 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 65
  02924.02 Stigfinnaren 15 Stigfinnarvägen 3, Kungens kur
  03043.01 Kv Dungen 21 Jakobslundsvägen 30
  03224.02 Värnet 5 Skansbergsvägen 39-53
  00811.02 Mossen 1 Lövbacksvägen 1, Segeltorp
  00883.02 Kv Heden 4 Lövbacksvägen 4, Segeltorp
  03801.01 Varpen 8 Smista Allé / Visirvägen
  00252.05 Mossen 2 Källängsvägen 2, Segeltorp
  00294.01 Kv Björkbacken 36 Lövstigen 4
  00339.03 Heden 1 Mälarvägen 15, Segeltorp
  02626.04 Kv Räfsaren 27-38 Torparen 1-9 Hagvägen-Skördevägen
  02629.03 Forsen 31 Gamla Kyrkvägen 33
  04065.02 Varpen 9 Hjälmvägen 13
  04286.01 Enbacken 23 Mälarvägen 22
  00390.02 Kv Segeltorps Gård 20 Dalvägen 84
  00424.02 Kv Segeltorps Gård 10 Jakobslundsvägen 26
  00427.02 Kv Segeltorps Gård 23 Dalvägen 90
  00596.02 Kv Bäcken 43 Gamla Kyrkvägen 26
  02731.02 Kv Assistenten 8 Slåttervägen 29 A
  02765.02 Dungen 2 Dalvägen 57
  02767.02 Kv Dungen 4 Dalvägen 53
  00605.03 Bäcken 32 Mickelsbergsvägen 362
  00633.03 Bäcken 87 Mickelsbergsvägen 320
  00639.03 Kv Bäcken 93 Mickelsbergsvägen 308
  00644.01 Kv Bäcken 107 Mickelsbergsvägen 302
  00646.06 Kv Bäcken 105 Mickelsbergsvägen 306
  02769.04 Kv Dungen 9 Dalvägen 43
  02770.02 Kv Dungen 10 Dalvägen 41
  02779.01 Kv Dungen 26 Jakobslundsvägen 44
  00296.08 Kv Björkbacken 38 Lövstigen 8
  00400.03 Bäcken 8 Gamla Kyrkvägen 10
  00412.02 Kv Segeltorps Gård 7 Jakobslundsvägen 20
  01768.02 Kv Gårdsmeden 34 Slåttervägen 9 B
  01784.03 Kv Björkbacken 44 Knostervägen 33
  01798.02 Kv Tallbacken 1 Ekhagsvägen 29-31, Segeltorp
  00565.03 Skogsbrynet 2 Chronas väg 8, Segeltorp
  00573.04 Kv Bäcken 67 Gamla Kyrkvägen 74
  00624.03 Bäcken 78 Mickelsbergsvägen 344
  00635.02 Kv Bäcken 89 Mickelsbergsvägen 330
  00642.03 Kv Bäcken 96 Mickelsbergsvägen 314
  00656.03 Kv Bäcken 117 Mickelsbergsvägen 266
  00669.03 Kv Bäcken 123 Lövkärrsvägen 11
  00717.02 Gärdet 6 och 8 Mälarvägen 9, Segeltorp
  01998.02 Kv Altartorpet 22 Jägerhorns väg 6, Kungens kurv
  00601.02 Kv Bäcken 37 Gamla Kyrkvägen 14
  00602.04 Kv Bäcken 36 Gamla Kyrkvägen 12
  00606.01 Bäcken 33 Mickelsbergsvägen 360
  00610.03 Kv Bäcken 28 Mickelsbergsvägen 370
  00613.05 Kv Bäcken 20 Mickelsbergsvägen 376
  00622.07 Kv Bäcken 76 Mickelsbergsvägen 348
  00625.01 Kv Bäcken 79 Mickelsbergsvägen 342
  00631.03 Bäcken 85 Mickelsbergsvägen 316
  00640.05 Kv Bäcken 94 Mickelsbergsvägen 310
  00641.02 Kv Bäcken 95 Mickelsbergsvägen 312
  00645.03 Kv Bäcken 106 Mickelsbergsvägen 304
  00659.05 Kv Bäcken 114 Mickelsbergsvägen 272
  00662.02 Kv Bäcken 111 Mickelsbergsvägen 278
  00666.01 Kv Bäcken 120 Lövkärrsvägen 23
  00672.04 Kv Bäcken 126 Lövkärrsvägen 17
  00673.04 Kv Bäcken 127 Lövkärrsvägen 9
  00677.05 Bäcken 131 Lövkärrsvägen 1
  00504.03 Hjulet 1 Chronas väg 12, Segeltorp
  03901.02 Smista 3:3 Gamla Södertäljevägen 134 A
  03993.02 Palissaden 1 Palissadvägen 10-16
  04004.01 Varpen 2 Hjälmvägen 1, Smista
  04062.02 Varpen 9 Visirvägen 6, Smista
  04063.02 Varpen 9 Visirvägen 8
  00877.06 Segeltorps Gård 35 Dalvägen 114
  04064.02 Varpen 9 Visirvägen 10
  00990.03 Kv Assistenten 12 Slåttervägen 23 B
  04227.01 Forsen 37 Dalvägen 16
  04243.01 Spejaren 3 Smista Allé 13, Segeltorp
  04333.02 Myren 9 Smista Allé 3
  02728.02 Kv Myren 1 Häradsvägen 253, Segeltorp
  02760.01 Kv Ängen 1 Ekhagsvägen 2, Segeltorp
  02783.02 Kv Forsen 21 Gamla Kyrkvägen 13
  02785.01 Kv Forsen 39 Dalvägen 20
  02787.02 Kv Forsen 41 Dalvägen 24
  02805.02 Kv Forsen 50 Dalvägen 44
  02814.01 Kv Såningsmannen 7 Gamla Södertäljevägen 153 F
  02815.02 Kv Såningsmannen 8 Gamla Södertäljevägen 153 E
  02823.04 Kv Såningsmannen 19 Gamla Södertäljevägen 149 A
  04403.01 Segeltorps Gård 9 Jakobslundsvägen 24
  04436.01 Visiret 4 Smista Allé 48, Smista
  02829.02 Såningsmannen 36 Kapellvägen 8 C
  02830.01 Kv Såningsmannen 37 Kapellvägen 8 B
  02832.01 Såningsmannen 42 Kapellvägen 2 A
  02835.01 Såningsmannen 45 Kapellvägen 2 D
  02839.01 Såningsmannen 50 Kapellvägen 4 A
  02840.02 Kv Såningsmannen 51 Kapellvägen 4 B
  02841.02 Såningsmannen 52 Kapellvägen 4 C
  02847.03 Såningsmannen 59 Gamla Södertäljevägen 151 D
  02850.02 Kv Såningsmannen 35 Kapellvägen 8 D
  02854.01 Kv Forsen 27 Gamla Kyrkvägen 25
  02860.03 Såningsmannen 9 Gamla Södertäljevägen 153 D
  02861.01 Kv Såningsmannen 48 Kapellvägen 2 G
  02870.02 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 29
  02876.04 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 41
  02877.05 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 43
  02885.04 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 59
  02886.06 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 61
  02890.04 Kv Kuriren 15 Väpnarevägen 69
  02896.02 Värnet 27 Värnvägen 27, Smista 
  02929.02 Kv Forsen 25 Gamla Kyrkvägen 21
  02959.01 Kv Godsägaren 1 Slåttervägen 14, Kungens kurva
  02982.02 Värnet 27 Värnvägen 27, Smista
  03027.01 Kv Godsägaren 4 Slåttervägen 6-8, Segeltrop
  03100.02 Kv Såningsmannen 16 Gamla Södertäljevägen 149 D
  03113.03 Kv Forsen 22 Gamla Kyrkvägen 15
  03172.01 Kv Fogden 12 Patron Bergs väg 3
  03174.01 Kv Dungen 20 Jakobslundsvägen 32
  03244.02 Kv Myren 1 Häradsvägen 253, Segeltorp
  03247.02 Höjden 118 Dalvägen 63, Segeltorp
  00297.04 Kv Björkbacken 39 Lövstigen 10
  00307.02 Kv Mossen 5 Källängsvägen 10, Huddinge
  03337.01 Kv Forsen 32 Gamla Kyrkvägen 35
  03354.02 Skansen 8 Fornminnesvägen 1, Smista
  03371.01 Kv Ryttaren 10 Gamla Södertäljevägen 208 A
  00401.01 Kv Ängen 10 Mälarvägen 3, Segeltorp
  00402.03 Kv Segeltorpsgård 32 Dalvägen 108
  00418.02 Kv Segeltorps Gård 22 Dalvägen 88
  00420.01 Kv Segeltorps Gård 29 Dalvägen 102
  00421.03 Kv Segeltorps Gård 4 Jakobslundsvägen 14
  00429.02 Kv Segeltorps Gård 18 Dalvägen 80
  00431.02 Kv Gårdsmeden 1 Skördevägen 2
  00460.06 Kv Skogen 8 Chronas väg 17
  00504.03 Skogsbrynet 1 Chronas väg 12, Segeltorp
  00518.04 N/A Dalvägen 68
  00566.04 Bäcken 60 Gamla Kyrkvägen 60
  00568.05 Kv Bäcken 62 Gamla Kyrkvägen 64
  00570.05 Kv Bäcken 64 Gamla Kyrkvägen 68
  00574.01 Kv Bäcken 68 Gamla Kyrkvägen 76
  00580.03 Kv Bäcken 58 Gamla Kyrkvägen 56
  00581.02 Bäcken 57 Gamla Kyrkvägen 54
  00589.01 Kv Bäcken 49 Gamla Kyrkvägen 38
  00594.04 Kv Bäcken 41 Gamla Kyrkvägen 22
  00598.04 Kv Bäcken 45 Gamla Kyrkvägen 30
  00599.03 Kv Bäcken 39 Gamla Kyrkvägen 18

Oplanerade driftstörningar

Här visas information om akuta och oplanerade driftstörningar i fjärrvärmeleveransen. För muspekaren över kartan för mer information. Anmäl dig i formuläret nedan om du vill ha meddelande via sms eller e-post om det skulle bli störningar i just ditt område.

Ägarbyte

Anmäl ditt ägarbyte genom att fylla i formuläret direkt här på hemsidan.
Du kan också fylla i blanketten nedan och skicka in till oss.

 Blankett för ägarbyte 

Ansök om Autogiro

Fyll i blanketten nedan för att ansöka om autogiro. Skriv under och skicka in.

 Blankett för ansökan om autogiro