Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Byta fjärrvärmecentral

En modern fjärrvärmecentral är liten och kompakt och har en snabb elektronisk reglering och energisnåla tryckstyrda pumpar. Genom att byta till en modern fjärrvärmecentral får du med största sannolikhet en effektivare och jämnare energiförbrukning.

När du väljer att köpa din nya fjärrvärmecentral av oss får du tillgång till många års samlad erfarenhet av fjärrvärme som uppvärmningsform. Du säkerställer därför att du att du får en tekniskt korrekt installation. Dessutom är garantitiden 4 år.

Efter installationen kommer en av våra servicetekniker ut på plats, kontrollerar arbetet och visar dig hur du bäst kan reglera och justera centralen.

När vi levererar och installerar en fjärrvärmecentral ingår också återmontering av den mätare som sitter i centralen.

Så går byte av fjärrvärmecentral till

 1. Efter godkänd offert bokas ett datum för installation. Vanligtvis inom 1-2 månader.
 2. Installationen genomförs och tar cirka en dag beroende på förutsättningar och omfattning.
 3. Vi gör en slutbesiktning för att säkerställa att allt är korrekt och fungerar som det ska.
 4. Du kan njuta av trygg värmeleverans med 4 års garanti.

Det här ingår i byte av fjärrvärmecentral

Leverans och installation av:

 • 1 st fjärrvärmecentral för beredning av tappvarmvatten, radiatorvärme.
 • Erforderliga rörledningar och avstängningsventiler i anslutning till ny fjärrvärmecentral.
 • Rörisolering och märkning av nya och ändrade ledningar.
 • Nytt expansionskärl monteras på radiatorkrets.
 • Ny reglerutrustning monteras på prefab.
 • Temperaturgivaren utomhus placeras på den befintliga utegivarens plats.

Besiktning och handhavandeinstruktion:

 • Efter slutförd installation genomförs en besiktning som innefattar en genomgång då SFAB överlämnar drift- och skötselinstruktioner till dig samt håller en enklare genomgång av anläggningens funktion.

Demontering och borttransport av:

 • Befintlig fjärrvärmecentral.
 • Isolering och rörsystem i anslutning till befintlig fjärrvärmecentral.

Uppdraget omfattar ej:

 • Asbestsanering.
 • Luftning av sekundära system i lägenheter.
 • Rivning av byggnadsdelar, fundament eller dylikt.
 • Eventuella efterlagningsarbeten, byggnads- och målningsarbeten.

Dags för en ny fjärrvärmecentral?

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig med mer information och en offert!

Kunduppgifter