Inställt/Masmo

Orsak: Start: Slut:
Inkoppling av en ny ledning 2019-11-20 08:00 2019-11-20 16:00
Avtal  Fastighet  Mätaradress
01957.01 Kv Myrstuguberget 2 Myrstuguvägen 179, Masmo
01950.01 Kv Myrstuguberget 3-8 Myrstuguvägen 211, Masmo
01964.01 Kv Myrstuguberget 3-8 Myrstuguvägen 175, Masmo
01951.01 Kv Myrstuguberget 3-8 Myrstuguvägen 359, Masmo
01952.01 Kv Myrstuguberget 3-8 Myrstuguvägen 331, Masmo
01953.01 Kv Myrstuguberget 3-8 Myrstuguvägen 231, Masmo
01974.01 Kv Myrstuguberget 3-8 Myrstuguvägen 41, Masmo
02268.02 Myrstuguberget 12 Örbrinken 6, Masmo