Riksten

Orsak: Start: Slut:
Omläggning av en ledning 2018-06-26 08:30 2018-06-26 13:30
Avtal  Fastighet  Mätaradress
03433.02 Kv Roten 4 Korstorpsvägen 16
03434.02 Kv Roten 3 Korstorpsvägen 18
03435.02 Kv Roten 2 Korstorpsvägen 20
03436.06 Kv Roten 1 Korstorpsvägen 22
03511.02 Kv Mässen 6 Korstorpsvägen 2, Riksten
03512.01 Kv Mässen 5 Korstorpsvägen 4
03513.01 Kv Mässen 4 Korstorpsvägen 6
03514.01 Kv Mässen 3 Korstorpsvägen 8
03515.02 Kv Mässen 2 Korstorpsvägen 10
03516.02 Kv Mässen 1 Korstorpsvägen 12