Vårby Gård

Orsak: Start: Slut:
Omläggning 2017-08-21 00:00 2017-08-21 19:30
Avtal  Fastighet Mätaradress
03828.01 Kv Bäckgården 13 Lammholmsbacken 191 A
00097.01 Kv Bäckgården 9 Lammholmsbacken 203 , Vårby Gå
00158.02 Kv Bäckgården 1 Bäckgårdsvägen 51, Vårby Gård
00175.01 Kv Bäckgården 10 Lammholmsbacken 165 A, Vårby G
02269.01 Kv Lönngården 2 Lindvretsvägen 9, Lindvreten
02417.02 Kv Lönngården 1 Lindvretsvägen 12, Lindvreten
02983.01 Kv Lönngården 3 Lindvretsvägen 1, Skärholmensv