Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Fjärrvärmen och dess viktiga samhällsnytta förtjänar större plats i debatten

När vår och sommar nu hägrar kan det vara lätt att glömma bort hur det var för ett par månader sedan när vinterkylan höll oss i sitt grepp. Men den här vintern fick landets energisystem verkligen känna av påfrestningen av några veckor med riktigt låga temperaturer och debatten kring kapaciteten i elnäten gick varm. Elpriset sköt i höjden och på vissa håll begränsade industrier sin produktion samtidigt som oljekraftverket i Karlshamn startades för att kunna säkra tillgången på el. På årsbasis är Sverige en nettoexportör av el,  men  det räcker ändå inte till när det är som kallast och på vissa orter kan inte nya verksamheter etablera sig på grund av kapacitetsbrist i elsystemet. Samtidigt väntas behovet av el öka i takt med omställningen till ett fossilfritt och klimatneutralt samhälle.

Vi behöver tillsammans möta de utmaningar vi står inför. Fjärrvärmen och kraftvärmen står för planerbar, lokal produktion av värme och el. Energi som inte är väderberoende och som inte behöver transporteras långa sträckor. Oavsett temperatur, väder och vind levererar kraftvärmen el och värme som dessutom till mycket stor del är förnybar eller återvunnen. Vi är övertygade om att vår verksamhet, tillsammans med andra energislag, är en del av lösningen för att bygga ett långsiktigt hållbart energisystem.

Det finns stora möjligheter i att effektivt använda fjärrvärmen och avlasta elsystemet. Genom att värma bostäder och lokaler med fjärrvärme minskar vi eleffektbehovet och elen kan användas där den behövs som mest. Därför är det oroväckande att fjärrvärmens roll får så liten plats i debatten och att regeringen under de senaste åren infört regelverk och beskattning som försvårar för kraftvärmen. Det behövs en ökad förståelse och bättre förutsättningar för kraft- och fjärrvärmens betydelse för energisystemet.