Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Har du fått en dyrare faktura än vanligt?

Kylan kom till slut och det påverkar energipriserna. Precis som priset på el så påverkas även priset på fjärrvärmen när det blir kallare ute. Anledningarna till det är flera och här nedan förklarar vi vad som påverkar samt vad du själv kan göra för att sänka kostnaderna.

Att producera mer värme ökar produktionskostnaderna
Den rörliga delen av ditt fjärrvärmepris styrs av utbud och efterfrågan. När det är kallt och fler behöver mer värme måste vi öka produktionen och kostnaderna går därför upp. På samma sätt minskar kostnaderna när det blir varmare och mindre produktion krävs. Därav kan priset på din faktura variera.

Många faktorer kopplat till din fastighet påverkar energikostnaderna
Olika fastigheter har olika behov. Fastighetens ålder och isolering påverkar till stor del hur mycket energi som förbrukas och en äldre fastighet med sämre isolering är därför ofta dyrare i drift. Vidare spelar även antalet personer i fastigheten stor roll för energiförbrukningen.

Skicket på din fjärrvärmecentral
Fjärrvärmecentralerna har utvecklats och blivit alltmer effektiva. Med en äldre modell finns risken att mer energi än nödvändigt används och du får då en högre kostnad. Har du en äldre fjärrvärmecentral kan det vara värt att kika på en nyare modell för att effektivisera din uppvärmning och sänka kostnaderna.

Läs mer om att byta fjärrvärmecentral här.

Rätt inställningar på din fjärrvärmecentral kan göra stor skillnad
Generellt sett behöver du inte göra några justeringar på din central utan allt regleras automatiskt för att du ska ha så bra inomhusklimat som möjligt. Skulle du dock uppleva att temperaturen är för låg eller hög kan du manuellt justera detta. Bara att sänka temperaturen en grad kan göra stor skillnad för dina kostnader.

Här hittar du filmer med instruktioner för att göra justeringar på din fjärrvärmecentral.

Läs även: Så kan du påverka din uppvärmning.