Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Nya lagkrav gällande individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten (IMD)

Som ett led i att minska energiförbrukningen för uppvärmning införs från och med 1 juli i år nya krav på individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten (IMD). Med individuell mätning och debitering (IMD) kommer varje boende att se och betala för sin förbrukning av värme och vatten direkt på avgiftsavin.

Tanken med IMD är att genom sänkt innetemperatur och minskad användning av tappvarmvatten ska energiförbrukningen minska. Kravet innebär att de flerbostadshusen med sämst energiprestanda, cirka 14% av beståndet, behöver mäta förbrukning på lägenhetsnivå. Är IMD inte tekniskt genomförbart eller olönsamt kan dock vissa fastigheter undantas. Kommunen är tillsynsmyndighet och ansvara för frågor och undantag gällande IMD. Du kan läsa mer om kraven för undantag på Boverkets hemsida.

Det kommer ges tid för att genomföra energieffektiviserande åtgärder som ett alternativ istället för att i varje enskild lägenhet installera mätare. Genom en energieffektivisering som förbättrar energiprestandan till rätt sida av gränsvärdet undviks kravet på IMD. Sista datumet för de energieffektiviserande åtgärderna är 1 juli 2023 eller 2026 beroende på om åtgärderna görs i samband med ombyggnation eller inte.

Intresserad av energieffektivisering? SFABs experter kan hjälpa dig optimera din energianvändning. Läs mer här under våra energitjänster eller kontakta oss för att prata med en expert om vad en energioptimering skulle kunna göra för er.

Läs mer om energioptimering

Viktiga datum att ha koll på:

1 juli 2021 – IMD för uppvärmning ska ha installerats om byggnaden inte omfattas av undantagen eller om byggnadsägaren avser genomföra andra energieffektiviserande åtgärder. Skälen kan vara ekonomiska eller tekniska. IMD för tappvarmvatten ska installeras efter detta datum om det sker en ombyggnad med ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintligt system.

1 juli 2023 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som inte genomförs i samband med ombyggnad.

1 juli 2026 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som genomförs i samband med annan ombyggnad.

Vill du veta mer? Fyll i din e-post nedan så kontaktar en av våra experter dig.