Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Kontroll av fjärrvärmenätet med flyg och värmekamera

Under den närmaste tiden kommer invånarna i Botkyrka, Huddinge och Salem kunna märka att ett mindre flygplan flyger fram och tillbaka på låg höjd nattetid. Men det finns ingen anledning till oro. Det är bara vi på SFAB, det lokala energibolaget, som genomför termografering av fjärrvärmeledningar för att upptäcka eventuella läckor och värmeläckage.

- Det innebär att vi fotograferar fjärrvärmenätet i Huddinge, Botkyrka och Salem med värmekamera från ett mindre flygplan, säger Cecilia Nordin, PR- och hållbarhetsansvarig på SFAB. Då väderförhållanden är avgörande vet vi inte exakt vilka datum som flygningarna kommer att genomföras. Men eftersom vi förstår att låga flygningar över bostadsområden den tiden på dygnet kan väcka många frågor vill vi nå ut till så många berörda som möjligt i förväg.

Med hjälp av flygburen termografering kan man lokalisera dolda, underjordiska läckor på fjärrvärmeledningarna. Mätningarna görs med en avancerad värmekamera som ger skarp bild på stort avstånd även med avsevärd flyghastighet. Det ger, i tillägg till utmärkt visuell bildkvalitet, temperaturvärden med hög noggrannhet som man sedan använder för analys och prioritering av eventuella åtgärder.

Flygningarna sker nattetid för att solen inte ska värma upp tak, asfalt och annat och på så sätt riskera att resultatet blir felaktigt eller svårläst.

- Vi genomför regelbundet termografering av vårt nät som ett led i vårt säkerhets- och hållbarhetsarbete. Det gör att vi kan jämföra med tidigare mätningar och vidta åtgärder i tid. På så sätt kan vi trygga fjärrvärmen till våra kunder, avslutar Cecilia Nordin.