Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Det påverkar dina uppvärmningskostnader

Det påverkar dina uppvärmningskostnader

I vinter har vi fått uppleva riktiga kalla utomhustemperaturer, vilket påverkar kostnaden för att värma upp fastigheter och bostäder. Precis som priset på el påverkas även kostnaden för fjärrvärmen när det blir kallare ute, men till skillnad från el ligger vår prislista oförändrad ett år i taget och förändringar aviseras i god tid i förväg. Ny prislista från 1 januari finner du här.

Nedan förklarar vi nyttan med att värma fastigheter med fjärrvärme, vad som påverkar kostnaden samt vad du själv kan göra för att sänka den.

Energi där och när den behövs som mest

Fjärrvärmen och kraftvärmen står för planerbar, lokal produktion av värme och el. Det är energi som inte är väderberoende och som inte behöver transporteras långa sträckor. Oavsett temperatur, väder och vind levererar kraftvärmen el och värme som till mycket stor del är förnybar eller återvunnen. Det finns även stora möjligheter i att effektivt använda fjärrvärmen för att avlasta elsystemet. Genom att värma bostäder och lokaler med fjärrvärme minskar vi eleffektbehovet och elen kan användas där den behövs som mest.

Som fjärrvärmekund kan du lita på att vår energi är driftsäker. Oavsett väder eller tid på dygnet har du tillgång till trygg värme. När priserna på el har skenat har vårt pris på fjärrvärme legat stabilt utan obehagliga överraskningar på fakturan. Eventuella prisförändringar sker högst en gång om året och aviseras alltid i god tid innan.

Många faktorer kopplat till din fastighet påverkar energikostnaderna

Olika fastigheter har olika behov. Fastighetens ålder och isolering påverkar till stor del hur mycket energi som förbrukas och en äldre fastighet med sämre isolering är därför ofta dyrare i drift. Vidare spelar även antalet personer i fastigheten stor roll för energiförbrukningen.

Kallt väder påverkar produktionskostnaden

När det är kallt ute ökar kostnaden för att producera fjärrvärme då vi behöver använda dyrare bränslen i produktionen. Därför har vi för företag och gruppanslutna bostäder en differentierad prislista under året. Priset per kWh under vintermånaderna är något dyrare än under övriga året. För privatkunder gäller samma pris hela året, men när det är kallt ute ökar förbrukningen och det påverkar din kostnad.

Effektförändringar (enbart företag och gruppanslutna bostäder)

Prislistan för företag och gruppanslutna bostäder har en effektkostnad och en energikostnad. En ändrad effektnivå kan leda till ett högre men även lägre pris. Majoriteten av våra kunder har i år faktiskt sänkt sin effekt och därigenom minskat sin kostnad. Läs här hur vi mäter och fastställer din effektnivå.

Skicket på din fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentralerna har utvecklats och blivit alltmer effektiva. Med en äldre modell finns risken att mer energi än nödvändigt används och du får då en högre kostnad. Har du en äldre fjärrvärmecentral kan det vara värt att kika på en nyare modell för att effektivisera din uppvärmning och sänka kostnaderna. SFAB erbjuder även funktionskontroller där vi säkerställer att allt fungerar som det ska. Våra servicetekniker gör en kontroll av alla delar och utifrån kontrollen får du ett protokoll med status och förslag på eventuella åtgärder. 

Läs mer och boka funktionskontroll

 

Rätt inställningar på din fjärrvärmecentral kan göra stor skillnad

Generellt sett behöver du inte göra några justeringar på din central utan allt regleras automatiskt för att du ska ha så bra inomhusklimat som möjligt. Skulle du dock uppleva att temperaturen är för låg eller hög kan du manuellt justera detta. Bara att sänka temperaturen en grad kan göra stor skillnad för dina kostnader.

Här hittar du filmer med instruktioner för att göra justeringar på din fjärrvärmecentral.

Läs även: Så kan du påverka din uppvärmning.