Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

27/12-21

Vinterhälsning från marknadschefen

Kylan är här och återigen går debatten het om ett bristande elsystem och rekordhöga elpriser. Många känner oro för sina energikostnader och om de s...

Läs artikel
29/11-21

Nöjdare kunder visar SKI's årliga undersökning

Goda och starka kundrelationer är grunden för en långsiktigt hållbar verksamhet. Därför blev vi både glada och stolta när Svenskt Kvalitetsindex fö...

Läs artikel

29/10-21

Remissvar Miljöprogram Huddinge kommun 2022–2025 - Fjärrvärmens roll i ett cirkulärt, hållbart samhälle

Fjärrvärmens roll i ett cirkulärt, hållbart samhälle är given för oss. Läs vårt remissvar till miljöprogrammet.

Läs artikel
27/5-21

Tillsammans städar vi Huddinge kommun i projektet Städa Södertörn

Måndagen den 31 maj ska det städas i Huddinge kommun. Närmare 400 idrottsungdomar kommer städa både över och under ytan i projektet Städa Södertörn...

Läs artikel
17/5-21

Nytt Mina sidor och fakturasystem

För att ge dig som kund en så bra upplevelse som möjligt byter vi system. Enklare och bekvämare för dig som kund.

Läs artikel
4/5-21

Fjärrvärmen och dess viktiga samhällsnytta förtjänar större plats i debatten

Fjärrvärmen förtjänar större plats i debatten. Avlasta elsystemet med fjärrvärme. Genom att värma bostäder och lokaler med fjärrvärme minskar eleff...

Läs artikel
29/4-21

Att elda avfall för att producera energi är klimatsmart

Mängden avfall ökar och allt går inte att återvinna. Genom avfallsförbränning tar vi tillvara på sådant som inte kan återvinnas och genererar värme...

Läs artikel
21/4-21

Nya lagkrav gällande individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten (IMD)

Med individuell mätning och debitering (IMD) kommer varje boende att se och betala för sin förbrukning av värme och vatten direkt på avgiftsavin.

Läs artikel
9/3-21

Har du fått en dyrare faktura än vanligt?

Kostnaderna ökar ofta när det är kallt. Anledningarna är flera. Här förklarar vi vad som påverkar fjärrvärmekostnaden samt vad du kan göra för att...

Läs artikel
1/3-21

Kontroll av fjärrvärmenätet med flyg och värmekamera

SFAB genomför termografering av fjärrvärmeledningar med ett litet flygplan för att upptäcka eventuella läckor och värmeläckage.

Läs artikel